تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

جاپان یک برج چوبی ۳۵۰ متری را طراحی کرده است

بلندترین طرح برج چوبی که ۳۵۰ متر دارد، از سوی معماران در جاپان رونمایی شد.

به گفتۀ معماران، این برج که قرار است در سال ۲۰۴۱ تکمیل شود، در آن خانه، دکان، دفترهای تجاری و نیز یک هُتل ساخته خواهند شد.

هزینۀ ساخت این برج بیش از پنج میلیادر دالر برآورد شده است و قرار است در مرکز توکیو ساخته شود.

در ساخت این آسمان خراش که قرار است هفتاد طبقه داشته باشد، از ترکیب سازه های چوبی و فولاد کار گرفته می شود.

معماران که طرح این برج را آماده کرده اند، می گویند که این سازه در برابر بادهای قدرتمند و زلزله ها، مقاوم خواهد بود.

دانش و فناوری

جاپان یک برج چوبی ۳۵۰ متری را طراحی کرده است

در ساخت این آسمان خراش که قرار است هفتاد طبقه داشته باشد، از ترکیب سازه های چوبی و فولاد کار گرفته می شود.

Thumbnail

بلندترین طرح برج چوبی که ۳۵۰ متر دارد، از سوی معماران در جاپان رونمایی شد.

به گفتۀ معماران، این برج که قرار است در سال ۲۰۴۱ تکمیل شود، در آن خانه، دکان، دفترهای تجاری و نیز یک هُتل ساخته خواهند شد.

هزینۀ ساخت این برج بیش از پنج میلیادر دالر برآورد شده است و قرار است در مرکز توکیو ساخته شود.

در ساخت این آسمان خراش که قرار است هفتاد طبقه داشته باشد، از ترکیب سازه های چوبی و فولاد کار گرفته می شود.

معماران که طرح این برج را آماده کرده اند، می گویند که این سازه در برابر بادهای قدرتمند و زلزله ها، مقاوم خواهد بود.

هم‌رسانی کنید