Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برد تاریخی تیم ملی کریکت افغانستان در برابر پاکستان

تیم ملی کریکت افغانستان در پنجمین بازی‌اش در جام جهانی کریکت ۲۰۲۳، با تفاوت ۸ ویکت در برابر پاکستان برنده شد.

این بازی در ورزشگاه "چینای" هند برگزار شد و تیم ملی پاکستان با برنده شدن تاس، به توپ‌زنی پرداخت.

بازیکنان پاکستان در ۵۰ آور با از دست دادن ۷ بازیکن، ۲۸۳ دوش برای بازی‌کنان کریکت افغانستان هدف تعیین کردند.

نوراحمد لکنوال در بخش توپ‌اندازی برای افغانستان درخشید و توانست سه ویکت به دست بیاورد. دو ویکت دیگر از سوی نوین‌الحق گرفته شد و و عظمت الله عمرزی و محمد نبی هم دو ویکت باقی‌مانده را به دست آوردند.

کریکت‌بازان کشور در آور ۴۹ با از دست دادن تنها دو بازیکن هدف داده شده‌ی پاکستان را گذشتند و بازی را با تفاوت سنگین هشت ویکت برنده شدند.

در بخش توپ‌زنی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز و رحمت شاه برای افغانستان نمایش عالی برابر پاکستان ارایه کردند و بیشترین دوش را به سود تیم‌ کشور رقم زدند.

بازی‌کنان کریکت افغانستان تا اکنون سه شکست و دو برد در جام جهانی کریکت دارند. تیم ملی کریکت کشور به تیم‌های بنگله‌دیش، هند و نیوزیلند باخته و در برابر انگلستان و پاکستان پیروز شده است.

برد تاریخی تیم ملی کریکت افغانستان در برابر پاکستان

بازیکنان پاکستان در ۵۰ آور با از دست دادن ۷ بازیکن، ۲۸۳ دوش برای بازی‌کنان کریکت افغانستان هدف تعیین کردند.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کریکت افغانستان در پنجمین بازی‌اش در جام جهانی کریکت ۲۰۲۳، با تفاوت ۸ ویکت در برابر پاکستان برنده شد.

این بازی در ورزشگاه "چینای" هند برگزار شد و تیم ملی پاکستان با برنده شدن تاس، به توپ‌زنی پرداخت.

بازیکنان پاکستان در ۵۰ آور با از دست دادن ۷ بازیکن، ۲۸۳ دوش برای بازی‌کنان کریکت افغانستان هدف تعیین کردند.

نوراحمد لکنوال در بخش توپ‌اندازی برای افغانستان درخشید و توانست سه ویکت به دست بیاورد. دو ویکت دیگر از سوی نوین‌الحق گرفته شد و و عظمت الله عمرزی و محمد نبی هم دو ویکت باقی‌مانده را به دست آوردند.

کریکت‌بازان کشور در آور ۴۹ با از دست دادن تنها دو بازیکن هدف داده شده‌ی پاکستان را گذشتند و بازی را با تفاوت سنگین هشت ویکت برنده شدند.

در بخش توپ‌زنی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز و رحمت شاه برای افغانستان نمایش عالی برابر پاکستان ارایه کردند و بیشترین دوش را به سود تیم‌ کشور رقم زدند.

بازی‌کنان کریکت افغانستان تا اکنون سه شکست و دو برد در جام جهانی کریکت دارند. تیم ملی کریکت کشور به تیم‌های بنگله‌دیش، هند و نیوزیلند باخته و در برابر انگلستان و پاکستان پیروز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره