Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جام جهانی؛ تیم ملی کریکت افغانستان به چهارمین پیروزی دست یافت

تیم ملی کریکت افغانستان در هفتمین بازی‌اش در جام جهانی، هالند را با تفاوت هفت ویکت شکست داد.

ببرهای آبی افغانستان امروز (جمعه) مقابل حریف شان هالند، در ادامه مسابقات جام جهانی ۵۰ آوره هند، قرار گرفتند که نخست تاس بازی به سود کریکت‌بازان هالند رقم خورد و بازیکنان این تیم فیصله کردند که نخست برابر افغانستان توپ‌زنی می‌کنند.

نارنجی‌ پوشان هالند در بخش توپ‌زنی، زیر فشار تو‌پ‌اندازی آبی پوشان افغانستان قرار گرفتند و در آور ۴۷ بازی، با از دست دادن تمامی ویکت‌های خود، برای بازیکنان کشور ۱۸۰ دوش هدف تعیین کردند و به توپ‌زنی شان پایان دادند.

در بخش توپ‌اندازی افغانستان مقابل نیدرلند، محمد‌نبی با نمایش عالی سه ویکت را به سود تیم‌اش به دست آورد.

در نیمه دوم بازیکنان افغانستان با ارایه یک بازی حساس با از دست دادن تنها ۳ بازیکن هدف داده شده‌ی هالند را در آور ۳۱ بازی پوره کردند و سرانجام حریف شان را با تفاوت ۷ ویکت شکست دادند.

ملی پوشان کریکت تا اکنون در جام جهانی، چهار پیروزی و سه شکست کسب کرده‌اند.

بر اساس معلومات کریکت بورد افغانستان، بازیکنان کشور در هشتمین بازی این رشته مسابقات در هفتم نوامبر ماه روان میلادی، به مصاف آسترالیا می‌روند.

جام جهانی؛ تیم ملی کریکت افغانستان به چهارمین پیروزی دست یافت

در بخش توپ‌اندازی افغانستان مقابل نیدرلند، محمد‌نبی با نمایش عالی سه ویکت را به سود تیم‌اش به دست آورد.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کریکت افغانستان در هفتمین بازی‌اش در جام جهانی، هالند را با تفاوت هفت ویکت شکست داد.

ببرهای آبی افغانستان امروز (جمعه) مقابل حریف شان هالند، در ادامه مسابقات جام جهانی ۵۰ آوره هند، قرار گرفتند که نخست تاس بازی به سود کریکت‌بازان هالند رقم خورد و بازیکنان این تیم فیصله کردند که نخست برابر افغانستان توپ‌زنی می‌کنند.

نارنجی‌ پوشان هالند در بخش توپ‌زنی، زیر فشار تو‌پ‌اندازی آبی پوشان افغانستان قرار گرفتند و در آور ۴۷ بازی، با از دست دادن تمامی ویکت‌های خود، برای بازیکنان کشور ۱۸۰ دوش هدف تعیین کردند و به توپ‌زنی شان پایان دادند.

در بخش توپ‌اندازی افغانستان مقابل نیدرلند، محمد‌نبی با نمایش عالی سه ویکت را به سود تیم‌اش به دست آورد.

در نیمه دوم بازیکنان افغانستان با ارایه یک بازی حساس با از دست دادن تنها ۳ بازیکن هدف داده شده‌ی هالند را در آور ۳۱ بازی پوره کردند و سرانجام حریف شان را با تفاوت ۷ ویکت شکست دادند.

ملی پوشان کریکت تا اکنون در جام جهانی، چهار پیروزی و سه شکست کسب کرده‌اند.

بر اساس معلومات کریکت بورد افغانستان، بازیکنان کشور در هشتمین بازی این رشته مسابقات در هفتم نوامبر ماه روان میلادی، به مصاف آسترالیا می‌روند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره