Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حشمت‌الله شهیدی: ساخت خانه‌ها برای مهاجران افغان ۸۰ درصد پیش‌ رفته

حشمت‌الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان می‌گوید که پروژه ساخت ۲۵ خانه برای مهاجران افغان که از پاکستان اخراج شده‌اند، در تورخم تا هشتاد درصد پیش‌‌ رفته است.

این بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان می‌افزاید که علاوه بر ۲۵ خانه، امکاناتی چون مسجد، مرکز صحی و کتاب‌خانه نیز برای این مهاجران بازگشته به کشور در نظر گرفته شده که به زودی در دست‌رس آنان قرار خواهد گرفت.

آقای شهیدی سال پار میلادی کارزار بین‌المللی را به هدف گردآوری کمک برای مهاجران اخراج شده از پاکستان به افغانستان راه اندازی کرده بود.

پیش از این شمار دیگر ورزش‌کاران از رشته‌های گوناگون به ویژه کریکت و ووشو به منظور کمک به مهاجران اخراج شده از پاکستان، مدال‌های معتبر شان را به فروش گذاشته بودند.

حشمت‌الله شهیدی: ساخت خانه‌ها برای مهاجران افغان ۸۰ درصد پیش‌ رفته

آقای شهیدی سال پار میلادی کارزار بین‌المللی را به هدف گردآوری کمک برای مهاجران اخراج شده از پاکستان به افغانستان راه اندازی کرده بود.

تصویر بندانگشتی

حشمت‌الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان می‌گوید که پروژه ساخت ۲۵ خانه برای مهاجران افغان که از پاکستان اخراج شده‌اند، در تورخم تا هشتاد درصد پیش‌‌ رفته است.

این بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان می‌افزاید که علاوه بر ۲۵ خانه، امکاناتی چون مسجد، مرکز صحی و کتاب‌خانه نیز برای این مهاجران بازگشته به کشور در نظر گرفته شده که به زودی در دست‌رس آنان قرار خواهد گرفت.

آقای شهیدی سال پار میلادی کارزار بین‌المللی را به هدف گردآوری کمک برای مهاجران اخراج شده از پاکستان به افغانستان راه اندازی کرده بود.

پیش از این شمار دیگر ورزش‌کاران از رشته‌های گوناگون به ویژه کریکت و ووشو به منظور کمک به مهاجران اخراج شده از پاکستان، مدال‌های معتبر شان را به فروش گذاشته بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره