Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کریکت نباید تحت تأثیر سیاست‌های حکومت‌ها قرار گیرد

راشد خان بازیکن تیم ملی کریکت کشور، پس از لغو و تعویق بازی‌ها توسط بورد کریکت استرالیا با افغانستان، گفته است که کریکت یک بازی شادی‌بخش است و نباید در مسایل بین حکومت‌ها دخیل شود.

راشد خان گفته است: «به‌عنوان یک بازیکن، شما نمی‌توانید در این راستا کاری انجام دهید. این موضوع مربوط به حکومت است و آن‌ها باید آن را حل کنند؛ اما آن‌چه که مرا بسیار آزار می‌دهد این است که چرا کریکت باید در چنین مسایلی تأثیرپذیر باشد.»

راشد خان در گفت‌وگو با روزنامه ورزشی ای‌اس‌پی‌ان کریک اینفو، اظهار داشت که چنین تصمیم‌ها برای او ناراحت‌کننده است؛ زیرا تیم کریکت افغانستان نیاز به بازی‌ها با تیم‌های بزرگ دارد.

خان در این باره چنین گفت: «به‌عنوان کاپیتان تیم، بیش‌تر ناراحت‌کننده است که شما برای بازی با یک تیم بزرگ آماده می‌شوید، احساس هیجان می‌کنید و سپس چنین اتفاقی می‌افتد.»

راشد خان در بخشی از سخنانش، در باره اشتراک خود در بازی‌های استرالیا، گفته که اگر استرالیا با تیم کریکت افغانستان بازی نکند، او هم نمی‌خواهد که ارزش و جایگاه کشور و هم‌تیمی‌هایش را پایین بیارود.

راشد خان از چندین سال پیش بدینسو در لیگ تجارتی کریکت استرالیا بازی می‌کند.

بورد کریکت استرالیا، در واکنش به محدودیت‌های کار و آموزش زنان در افغانستان، یک بازی تست و سه بازی یک‌روزه را لغو کرده و سه بازی ۲۰‌آوره را با تیم ملی کریکت افغانستان به تعویق انداخته است.

کریکت نباید تحت تأثیر سیاست‌های حکومت‌ها قرار گیرد

راشد خان از چندین سال پیش بدینسو در لیگ تجارتی کریکت استرالیا بازی می‌کند.

Thumbnail

راشد خان بازیکن تیم ملی کریکت کشور، پس از لغو و تعویق بازی‌ها توسط بورد کریکت استرالیا با افغانستان، گفته است که کریکت یک بازی شادی‌بخش است و نباید در مسایل بین حکومت‌ها دخیل شود.

راشد خان گفته است: «به‌عنوان یک بازیکن، شما نمی‌توانید در این راستا کاری انجام دهید. این موضوع مربوط به حکومت است و آن‌ها باید آن را حل کنند؛ اما آن‌چه که مرا بسیار آزار می‌دهد این است که چرا کریکت باید در چنین مسایلی تأثیرپذیر باشد.»

راشد خان در گفت‌وگو با روزنامه ورزشی ای‌اس‌پی‌ان کریک اینفو، اظهار داشت که چنین تصمیم‌ها برای او ناراحت‌کننده است؛ زیرا تیم کریکت افغانستان نیاز به بازی‌ها با تیم‌های بزرگ دارد.

خان در این باره چنین گفت: «به‌عنوان کاپیتان تیم، بیش‌تر ناراحت‌کننده است که شما برای بازی با یک تیم بزرگ آماده می‌شوید، احساس هیجان می‌کنید و سپس چنین اتفاقی می‌افتد.»

راشد خان در بخشی از سخنانش، در باره اشتراک خود در بازی‌های استرالیا، گفته که اگر استرالیا با تیم کریکت افغانستان بازی نکند، او هم نمی‌خواهد که ارزش و جایگاه کشور و هم‌تیمی‌هایش را پایین بیارود.

راشد خان از چندین سال پیش بدینسو در لیگ تجارتی کریکت استرالیا بازی می‌کند.

بورد کریکت استرالیا، در واکنش به محدودیت‌های کار و آموزش زنان در افغانستان، یک بازی تست و سه بازی یک‌روزه را لغو کرده و سه بازی ۲۰‌آوره را با تیم ملی کریکت افغانستان به تعویق انداخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره