تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در عکس‌ها: آمادگی ورزشکاران برای رقابت‌های اسکی بامیان

شماری از ورزشکاران بامیان هفتۀ روان تمرینات شان را برای مسابقات اسکی برگزار کردند. 

در این مجموعه، عکس‌هایی را می‌‎بینید که توسط بومان علی آدینه، یک عکاس محلی، گرفته شده اند.  

این رقابت‌ها روز پنجشنبه آغاز می‌شوند. شماری از ورزشکاران خارجی نیز در این رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد.

TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در حال بالا رفتن بر کوه از بهر یافتن جای مناسب برای اسکی -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه

 

در عکس‌ها: آمادگی ورزشکاران برای رقابت‌های اسکی بامیان

این رقابت‌ها روز پنجشنبه آغاز می‌شوند. شماری از ورزشکاران خارجی نیز در این رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد. 

Thumbnail

شماری از ورزشکاران بامیان هفتۀ روان تمرینات شان را برای مسابقات اسکی برگزار کردند. 

در این مجموعه، عکس‌هایی را می‌‎بینید که توسط بومان علی آدینه، یک عکاس محلی، گرفته شده اند.  

این رقابت‌ها روز پنجشنبه آغاز می‌شوند. شماری از ورزشکاران خارجی نیز در این رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد.

TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در حال بالا رفتن بر کوه از بهر یافتن جای مناسب برای اسکی -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه
TOLOnews

ورزشکاران در ولایت بامیان -- عکس‌ از بومان علی آدینه

 

هم‌رسانی کنید