تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: انتخابات ریاست جمهوری

یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شماری از صندوق‌های رأی‌دهی  از مرکزهای رأی‌دهی در بامیان، به شهر بامیان رسیده‌اند.

احمد سعیدي- آگاه امور سیاسی

خان احمدي- فعال موضوعات انتخاباتي

نعیم اصغري- مسوول برنامه های فیفا

عبدالعزیز ابراهیمی - معاون سخنگوی کمېسیون انتخابات
 

تودی خبری

تودی خبری: انتخابات ریاست جمهوری

یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شماری از صندوق‌های رأی‌دهی  از مرکزهای رأی‌دهی در بامیان، به شهر بامیان رسیده‌اند.

احمد سعیدي- آگاه امور سیاسی

خان احمدي- فعال موضوعات انتخاباتي

نعیم اصغري- مسوول برنامه های فیفا

عبدالعزیز ابراهیمی - معاون سخنگوی کمېسیون انتخابات
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews