تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران: پیشنهاد "نشست غیر رسمی با امریکا" را بررسی می‌کنیم

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، می‌گوید که ایران در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست غیر رسمی میان اعضای فعال توافق هسته‌ای  ۲۰۱۵ میان تهران و امریکا است. 

او گفته است که تا اکنون به این پیشنهاد، پاسخی نداده است.

ایران و امریکا بر سر این که کدام کشور نخست به احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ برگردد، با هم اختلاف نظر دارند. 

ایران بر رفع تحریم‌هایی پافشار می‌کند که از سوی دانلد ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا بر ایران وضع شده بود اما؛ واشنگتن می‌گوید که تهران در نخست باید به تعهدات‌‌اش بر اساس توافقنامه، عمل کند.

پیش از این، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران برای عبور از بن‌بست (اینکه کدام کشور نخست به توافق برگردد) میان امریکا و ایران، پیشنهادی را ارایه کرده و گفته بود که جوزف بوریل، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌تواند این اقدامات را همآهنگ نماید و یا برنامه ریزی دقیق در این مورد انجام دهد.

آقای عراقچی در مصاحبه‌اش با تلویزیون دولتی آن‌کشور گفت: «ما در حال بررسی پیشنهاد جوزف بوریل در ارتباط به برگزاری نشست  غیر رسمی گروه چهار به اضافه یک (اعضای توافقنامه هسته‌ای) میان ایران و ایالات متحده هستیم. ما در حال رای‌زنی با شرکای خود به شمول روسیه و چین هستیم و به این پیشنهاد در آینده پاسخ خواهیم داد.»

او افزود: «با این حال؛ ما به این باور داریم که برگشت امریکا به توافق هسته‌ای نیازی به نشست  ندارد و یگانه راه آن، برداشتن تحریم‌ها است.»

در همین حال، کاخ سفید به روز جمعه (۰۱ حوت) گفت که ایالات متحده به جز راه دیپلماتیک، هیچگونه برنامه‌یی برای برداشتن گام‎های اضافی برای بازگشت به توافق، در نظر ندارد.

جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفته است که مفکوره نشست با ایران و شش قدرت بزرگ، از سوی اتحادیه اروپا به میان آمده است. 

سخنگوی کاخ سفید گفت: «اروپایی‌ها ما را دعوت کردند و این یک دعوت ساده برای یک گفتگو است، یک گفتگوی دیپلماتیک.»

رافائل گروسی، رییس سازمان بین المللی انرژی اتمی به روز شنبه (۰۲ حوت) در حالی به تهران رسید که پارلمان ایران ۲۵ حوت را مهلتی برای امریکا تعین کرده است تا تحریم‌ها بر ایران را بردارد، در غیر آن تهران بازرسی های سازمان انرژی اتمی را بصورت غیر منتظره، در این کشور متوقف خواهد ساخت.

مقام‌های اتحادیه اروپا باورمند هستند که امریکا و ایران هر دو به دنبال فرصتی برای رسیدن به یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها می‌باشند به این دلیل، آنان خوشبین به پاسخ مثبت به این پیشنهاد از سوی این دو کشور می‌باشند.

بر اساس توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ، ایران محدودیت هایی را بر برنامه هسته‌ای اش در برابر برداشته شدن تحریم‌های جهانی بر آن‌کشور، پذیرفته بود اما؛ پس از آنکه دانلد ترمپ در سال ۲۰۱۸ امریکا را از آن توافق خارج کرد و تحریم‌ها را از سر گرفت، ایران نیز در واکنش به این اقدام امریکا، فعالیت‌های محدود شده برنامه هسته‌‌اش را از سر گرفت.

ایران: پیشنهاد "نشست غیر رسمی با امریکا" را بررسی می‌کنیم

ایران و امریکا بر سر این که کدام کشور نخست به احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ برگردد، باهم اختلاف دارند.

Thumbnail

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، می‌گوید که ایران در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست غیر رسمی میان اعضای فعال توافق هسته‌ای  ۲۰۱۵ میان تهران و امریکا است. 

او گفته است که تا اکنون به این پیشنهاد، پاسخی نداده است.

ایران و امریکا بر سر این که کدام کشور نخست به احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ برگردد، با هم اختلاف نظر دارند. 

ایران بر رفع تحریم‌هایی پافشار می‌کند که از سوی دانلد ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا بر ایران وضع شده بود اما؛ واشنگتن می‌گوید که تهران در نخست باید به تعهدات‌‌اش بر اساس توافقنامه، عمل کند.

پیش از این، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران برای عبور از بن‌بست (اینکه کدام کشور نخست به توافق برگردد) میان امریکا و ایران، پیشنهادی را ارایه کرده و گفته بود که جوزف بوریل، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌تواند این اقدامات را همآهنگ نماید و یا برنامه ریزی دقیق در این مورد انجام دهد.

آقای عراقچی در مصاحبه‌اش با تلویزیون دولتی آن‌کشور گفت: «ما در حال بررسی پیشنهاد جوزف بوریل در ارتباط به برگزاری نشست  غیر رسمی گروه چهار به اضافه یک (اعضای توافقنامه هسته‌ای) میان ایران و ایالات متحده هستیم. ما در حال رای‌زنی با شرکای خود به شمول روسیه و چین هستیم و به این پیشنهاد در آینده پاسخ خواهیم داد.»

او افزود: «با این حال؛ ما به این باور داریم که برگشت امریکا به توافق هسته‌ای نیازی به نشست  ندارد و یگانه راه آن، برداشتن تحریم‌ها است.»

در همین حال، کاخ سفید به روز جمعه (۰۱ حوت) گفت که ایالات متحده به جز راه دیپلماتیک، هیچگونه برنامه‌یی برای برداشتن گام‎های اضافی برای بازگشت به توافق، در نظر ندارد.

جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفته است که مفکوره نشست با ایران و شش قدرت بزرگ، از سوی اتحادیه اروپا به میان آمده است. 

سخنگوی کاخ سفید گفت: «اروپایی‌ها ما را دعوت کردند و این یک دعوت ساده برای یک گفتگو است، یک گفتگوی دیپلماتیک.»

رافائل گروسی، رییس سازمان بین المللی انرژی اتمی به روز شنبه (۰۲ حوت) در حالی به تهران رسید که پارلمان ایران ۲۵ حوت را مهلتی برای امریکا تعین کرده است تا تحریم‌ها بر ایران را بردارد، در غیر آن تهران بازرسی های سازمان انرژی اتمی را بصورت غیر منتظره، در این کشور متوقف خواهد ساخت.

مقام‌های اتحادیه اروپا باورمند هستند که امریکا و ایران هر دو به دنبال فرصتی برای رسیدن به یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها می‌باشند به این دلیل، آنان خوشبین به پاسخ مثبت به این پیشنهاد از سوی این دو کشور می‌باشند.

بر اساس توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ، ایران محدودیت هایی را بر برنامه هسته‌ای اش در برابر برداشته شدن تحریم‌های جهانی بر آن‌کشور، پذیرفته بود اما؛ پس از آنکه دانلد ترمپ در سال ۲۰۱۸ امریکا را از آن توافق خارج کرد و تحریم‌ها را از سر گرفت، ایران نیز در واکنش به این اقدام امریکا، فعالیت‌های محدود شده برنامه هسته‌‌اش را از سر گرفت.

هم‌رسانی کنید