Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری دور پنجم گفت‌وگو ها میان تهران و ریاض در بغداد

وزارت امور خارجه ایران تایید می‌کند که دور پنجم گفت‌وگو میان هیأت‌های ایران و عربستان سعودی پنج‌شنبه گذشته به هدف عادی سازی روابط میان تهران و ریاض در بغداد برگزار شده است.

وزارت خارجه ایران برگزاری این دور گفت‌وگو ها را مثبت خوانده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری، گفت: «دور پنجم مذاکرات میان عربستان و ایران در عراق برگزار شد که مذاکراتی مثبت و رو به پیشرفت انجام شد.» او در ادامه و با اشاره به اشتراک ایرانی‌ها در مراسم حج، افزود: «مذاکرات ابتدایی میان تهران و ریاض برای اعزام ۴۰ هزار زائر ایرانی به حج در سال روان جریان دارد.»

گفت‌وگوهای مستقیم میان ایران و عربستان سعودی سال پار آغاز شد، اما این روند در ماه مارچ از سوی ایران به حالت تعلیق درآمد. این اقدام پس از آن انجام شد که عربستان ۸۱ تن به شمول ۴۱ شیعه مذهب را اعدام کرد.

ریاض روابط اش را با تهران در سال ۲۰۱۶ پس از حمله معترضان ایرانی به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع کرد. معترضان ایرانی در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی، به سفارت آن کشور حمله کرده بودند.

برگزاری دور پنجم گفت‌وگو ها میان تهران و ریاض در بغداد

گفت‌وگوهای مستقیم میان ایران و عربستان سعودی سال پار آغاز شد، اما این روند در ماه مارچ از سوی ایران به حالت تعلیق درآمد.

Thumbnail

وزارت امور خارجه ایران تایید می‌کند که دور پنجم گفت‌وگو میان هیأت‌های ایران و عربستان سعودی پنج‌شنبه گذشته به هدف عادی سازی روابط میان تهران و ریاض در بغداد برگزار شده است.

وزارت خارجه ایران برگزاری این دور گفت‌وگو ها را مثبت خوانده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری، گفت: «دور پنجم مذاکرات میان عربستان و ایران در عراق برگزار شد که مذاکراتی مثبت و رو به پیشرفت انجام شد.» او در ادامه و با اشاره به اشتراک ایرانی‌ها در مراسم حج، افزود: «مذاکرات ابتدایی میان تهران و ریاض برای اعزام ۴۰ هزار زائر ایرانی به حج در سال روان جریان دارد.»

گفت‌وگوهای مستقیم میان ایران و عربستان سعودی سال پار آغاز شد، اما این روند در ماه مارچ از سوی ایران به حالت تعلیق درآمد. این اقدام پس از آن انجام شد که عربستان ۸۱ تن به شمول ۴۱ شیعه مذهب را اعدام کرد.

ریاض روابط اش را با تهران در سال ۲۰۱۶ پس از حمله معترضان ایرانی به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع کرد. معترضان ایرانی در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی، به سفارت آن کشور حمله کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره