Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دستور تخلیه شهر خان یونس از سوی نیروهای اسراییل

نیروهای اسراییل به باشنده‌های شهر خان یونس در شمال غزه هشدار داده که این منطقه را ترک کنند.

مارک رگو، مشاورنخست‌وزیر اسراییل، گفت: «ما از مردم می خواهیم که از مناطق خط نبرد خارج شوند می‌دانیم کاری آسانی نیست اما نمی‌خواهیم شاهد گرفتار شدن غیرنظامیان در تیراندازی متقابل باشیم.»

اسراییل پیش از این نیز دستور تخلیه نیمه شمالی نوار غزه را صادر کرده بود که در پی آن دو سوم نفوس فلسطینی غزه بی‌خانمان شدند و بیش‌تر بیجاشده‌ها از آوارگی دایمی خود هراس دارند.

پیش از چاشت امروز (شنبه، ۲۷ عقرب) شبکه‌ی خبری الجزیره گزارش داده که نیروهای اسراییلی به مسوولان در شفاخانه الشفا در غزه یک ساعت فرصت داده تا این شفاخانه را تخلیه کنند.

گزارش‌گر این شبکه خبری به نقل از پزشکان در این شفاخانه می‌گوید که امکان تخلیه این شفاخانه در یک ساعت ممکن نیست.

دستور تخلیه شهر خان یونس از سوی نیروهای اسراییل

اسراییل پیش از این نیز دستور تخلیه نیمه شمالی نوار غزه را صادر کرده بود که در پی آن دو سوم نفوس فلسطینی غزه بی‌خانمان شدند و بیش‌تر بیجاشده‌ها از آوارگی دایمی خود هراس دارند.

Thumbnail

نیروهای اسراییل به باشنده‌های شهر خان یونس در شمال غزه هشدار داده که این منطقه را ترک کنند.

مارک رگو، مشاورنخست‌وزیر اسراییل، گفت: «ما از مردم می خواهیم که از مناطق خط نبرد خارج شوند می‌دانیم کاری آسانی نیست اما نمی‌خواهیم شاهد گرفتار شدن غیرنظامیان در تیراندازی متقابل باشیم.»

اسراییل پیش از این نیز دستور تخلیه نیمه شمالی نوار غزه را صادر کرده بود که در پی آن دو سوم نفوس فلسطینی غزه بی‌خانمان شدند و بیش‌تر بیجاشده‌ها از آوارگی دایمی خود هراس دارند.

پیش از چاشت امروز (شنبه، ۲۷ عقرب) شبکه‌ی خبری الجزیره گزارش داده که نیروهای اسراییلی به مسوولان در شفاخانه الشفا در غزه یک ساعت فرصت داده تا این شفاخانه را تخلیه کنند.

گزارش‌گر این شبکه خبری به نقل از پزشکان در این شفاخانه می‌گوید که امکان تخلیه این شفاخانه در یک ساعت ممکن نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره