Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منع حجاب بانوان در محل کار از سوی دادگاه اتحادیه اروپا

دادگاه عالی اتحادیه اروپا پوشیدن حجاب را موضوع نفاق‌انگیز میان کشورهای عضو این اتحادیه خوانده و گفته که مقام‌های دولتی می‌توانند کارمندان را از پوشیدن حجاب منع کنند.

این تصمیم دادگاه عالی اروپا پس از آن گرفته شده که یک زن بلجیمی گفته کارفرمای او با گفتن این‌که او نمی‌تواند در محل کار حجاب داشته باشد، آزادی‌های مذهبی‌اش را نقض کرده است.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا علت این تصمیم را به هدف ساختن یک فضای اداری بی‌طرف گفته است.

از سال‌ها به این‌سو حجاب یکی از موضوعات چالش برانگیز در کشورهای اتحادیه اروپا بوده و به عنوان یک موضوع تفرقه‌انگیز نیز خوانده شده است.

منع حجاب بانوان در محل کار از سوی دادگاه اتحادیه اروپا

دادگاه عالی اتحادیه اروپا علت این تصمیم را به هدف ساختن یک فضای اداری بی‌طرف گفته است.

Thumbnail

دادگاه عالی اتحادیه اروپا پوشیدن حجاب را موضوع نفاق‌انگیز میان کشورهای عضو این اتحادیه خوانده و گفته که مقام‌های دولتی می‌توانند کارمندان را از پوشیدن حجاب منع کنند.

این تصمیم دادگاه عالی اروپا پس از آن گرفته شده که یک زن بلجیمی گفته کارفرمای او با گفتن این‌که او نمی‌تواند در محل کار حجاب داشته باشد، آزادی‌های مذهبی‌اش را نقض کرده است.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا علت این تصمیم را به هدف ساختن یک فضای اداری بی‌طرف گفته است.

از سال‌ها به این‌سو حجاب یکی از موضوعات چالش برانگیز در کشورهای اتحادیه اروپا بوده و به عنوان یک موضوع تفرقه‌انگیز نیز خوانده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره