Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس سنای امریکا بسته کمکی تازه به ۳ کشور را تصویب کرد

مجلس سنای امریکا بسته کمکی ۹۵ میلیارد دالری این کشور به اوکراین، اسراییل و تایوان را تصویب کرده است.

این لایحه با ۷۹ رای موافق و ۱۸ رای مخالف از سوی سناتوران به تصویب رسید.

بیش از ۶۰ میلیارد دالر این بسته به اوکراین، ۲۶ میلیارد دالر به اسراییل و بیش از ۸ میلیارد دالر برای تایوان اختصاص داده شده است.

چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای امریکا در این باره گفته است: «آقای رییس‌جمهور! امروز مجلس سنا پیام واحدی را به کُل جهان می‌فرستد. امریکا همیشه در زمان نیاز از دموکراسی دفاع خواهد کرد. ما به متحدان خود می‌گوییم که ما در کنار شما خواهیم بود. ما به دشمنان‌مان می‌گوییم که با ما درگیر نشوند. ما به جهان می‌گوییم، ما هر کاری که بتوانیم برای دفاع از دموکراسی و شیوه زندگی خود انجام خواهیم داد.»

میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس سنای امریکا هم گفته است: «زمانی که پوتین جنگ خود را در برابر اوکراین تشدید کرد، من به همکاران‌مان گفتم که متحدان و دشمنان به‌طور یکسان به واکنش امریکا بسیار توجه خواهند کرد. هنگامی که هراس‌افگنان تحت پشتیبانی ایران در هفتم ماه اکتوبر به کشور یهودی حمله کردند تا اسراییلی‌های بی گناه را قتل عام کنند، من هشدار دادم که جهان به دقت مراقب نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد رهبری امریکا واقعا در حال ضعیف شدن است.»

تصویب این لایحه با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان روبه‌رو شده است.

تامی توبرویل سناتور جمهوری‌خواه گفته است: «کاری که ما انجام می‌دهیم سیلی به صورت امریکایی‌هایی است که آنان ما را برای نمایندگی به این‌جا فرستادند. به‌جای بحث در مورد قوانین بستن مرزها و اصلاح اقتصاد، قرار است میلیاردها دالر را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان بفرستیم. مدتی است که جنگ در اوکراین در یک بن بست است. ریختن پول بیشتر به خزانه اوکراین تنها درگیری را طولانی می‌کند و منجر به تلفات بیشتر می‌شود.»

قرار است جوبایدن رییس‌جمهور امریکا این لایحه را امروز امضا کند.

مجلس سنای امریکا بسته کمکی تازه به ۳ کشور را تصویب کرد

بیش از ۶۰ میلیارد دالر این بسته به اوکراین، ۲۶ میلیارد دالر به اسراییل و بیش از ۸ میلیارد دالر برای تایوان اختصاص داده شده است.

تصویر بندانگشتی

مجلس سنای امریکا بسته کمکی ۹۵ میلیارد دالری این کشور به اوکراین، اسراییل و تایوان را تصویب کرده است.

این لایحه با ۷۹ رای موافق و ۱۸ رای مخالف از سوی سناتوران به تصویب رسید.

بیش از ۶۰ میلیارد دالر این بسته به اوکراین، ۲۶ میلیارد دالر به اسراییل و بیش از ۸ میلیارد دالر برای تایوان اختصاص داده شده است.

چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای امریکا در این باره گفته است: «آقای رییس‌جمهور! امروز مجلس سنا پیام واحدی را به کُل جهان می‌فرستد. امریکا همیشه در زمان نیاز از دموکراسی دفاع خواهد کرد. ما به متحدان خود می‌گوییم که ما در کنار شما خواهیم بود. ما به دشمنان‌مان می‌گوییم که با ما درگیر نشوند. ما به جهان می‌گوییم، ما هر کاری که بتوانیم برای دفاع از دموکراسی و شیوه زندگی خود انجام خواهیم داد.»

میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس سنای امریکا هم گفته است: «زمانی که پوتین جنگ خود را در برابر اوکراین تشدید کرد، من به همکاران‌مان گفتم که متحدان و دشمنان به‌طور یکسان به واکنش امریکا بسیار توجه خواهند کرد. هنگامی که هراس‌افگنان تحت پشتیبانی ایران در هفتم ماه اکتوبر به کشور یهودی حمله کردند تا اسراییلی‌های بی گناه را قتل عام کنند، من هشدار دادم که جهان به دقت مراقب نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد رهبری امریکا واقعا در حال ضعیف شدن است.»

تصویب این لایحه با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان روبه‌رو شده است.

تامی توبرویل سناتور جمهوری‌خواه گفته است: «کاری که ما انجام می‌دهیم سیلی به صورت امریکایی‌هایی است که آنان ما را برای نمایندگی به این‌جا فرستادند. به‌جای بحث در مورد قوانین بستن مرزها و اصلاح اقتصاد، قرار است میلیاردها دالر را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان بفرستیم. مدتی است که جنگ در اوکراین در یک بن بست است. ریختن پول بیشتر به خزانه اوکراین تنها درگیری را طولانی می‌کند و منجر به تلفات بیشتر می‌شود.»

قرار است جوبایدن رییس‌جمهور امریکا این لایحه را امروز امضا کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره