تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش آلوده‌گی هوا در تهران؛ برخی از مکتب‌ها تعطیل شدند

در پی افزایش آلوده‌گی هوا در تهران، پایتخت ایران، برخی از مکتب‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی در این شهر تعطیل شده‌اند.

ادارۀ هواشناسی تهران، فعالیت کارخانه‌های تولیدی و کارگیری از مواد سوخت دودزا را از علت‌های اصلی آلوده‌گی هوا در تهران گفته است.

به گفتۀ ادارۀ هواشناسی تهران، شاخص آلوده‌گی هوا در این شهر به بیش از ۱۶۶رسیده‌است. این اداره، از مردم خواسته‌است که جز برای کار ضروری، از خانه‌های بیرون نشوند.

در شهرهای دیگر ایران نیز از افزایش آلوده‌گی هوا هشدار داده‌ شده‌است.

باشنده‌گان پایتخت ایران، می‌گویند که ادامۀ آلوده‌گی هوا، آنان را به ستوه آورده‌است.

آلوده‌گی هوا نه تنها در ایران، بل کشورهای دیگر منطقه را به‌شمول افغانستان، پاکستان، هند، چین و کشورهای دیگر دربر گرفته است.

بسیاری از کشورهای جهان تلاش دارند، راه حلی برای ازمیان برداشتن آلوده‌گی هوا در جهان بردارند.

افزایش آلوده‌گی هوا در تهران؛ برخی از مکتب‌ها تعطیل شدند

به گفتۀ ادارۀ هواشناسی تهران، شاخص آلوده‌گی هوا در این شهر به بیش از ۱۶۶رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی افزایش آلوده‌گی هوا در تهران، پایتخت ایران، برخی از مکتب‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی در این شهر تعطیل شده‌اند.

ادارۀ هواشناسی تهران، فعالیت کارخانه‌های تولیدی و کارگیری از مواد سوخت دودزا را از علت‌های اصلی آلوده‌گی هوا در تهران گفته است.

به گفتۀ ادارۀ هواشناسی تهران، شاخص آلوده‌گی هوا در این شهر به بیش از ۱۶۶رسیده‌است. این اداره، از مردم خواسته‌است که جز برای کار ضروری، از خانه‌های بیرون نشوند.

در شهرهای دیگر ایران نیز از افزایش آلوده‌گی هوا هشدار داده‌ شده‌است.

باشنده‌گان پایتخت ایران، می‌گویند که ادامۀ آلوده‌گی هوا، آنان را به ستوه آورده‌است.

آلوده‌گی هوا نه تنها در ایران، بل کشورهای دیگر منطقه را به‌شمول افغانستان، پاکستان، هند، چین و کشورهای دیگر دربر گرفته است.

بسیاری از کشورهای جهان تلاش دارند، راه حلی برای ازمیان برداشتن آلوده‌گی هوا در جهان بردارند.

هم‌رسانی کنید