تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویدادهای مثبت کووید نزده در امریکا به بیش از سه میلیون تن رسید

مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری ایالات متحده امریکا گزارش کرده‌است که شمار رویدادهای مثبت کووید نزده در این کشور به ۳,۱۷۳,۲۱۲ تن رسیده‌است.

مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری امریکا همچنان گزارش کرده‌است که تنها در یک شبانه‌روز در این کشور، ۸۱۱ تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده جان باخته‎اند که با این آمار، شمار مجموعی قربانیان کووید نزده در این کشور به بیش از ۱۳۳ هزار تن رسیده‌است.

همچنان کشور برازیل روز شنبه از ثبت ۱,۰۷۱ قربانی کووید نزده در یک شبانه روز در این کشور، خبر داده‌است. با جان باختن این افراد، شمار قربانیان کووید نزده در این کشور به بیش از ۷۱ هزار تن رسید.

برازیل پس از امریکا، دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار قربانیان و مبتلایان بیماری کووید نزده را دارد.

تاکنون نزدیک به دومیلیون تن در برازیل به بیماری کووید نزده، مبتلا شده اند.

مکسیکو نیز از ثبت بیش از ۶ هزار رویداد تاز در یک شبانه‌روز در این کشور، خبر داده‌است که با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در مکسیکو، نزدیک به ۳۰۰ هزار تن رسید.

رویدادهای مثبت کووید نزده در امریکا به بیش از سه میلیون تن رسید

شمار قربانیان کووید نزده در امریکا به بیش از ۱۳۳ هزار تن رسیده‌است.

Thumbnail

مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری ایالات متحده امریکا گزارش کرده‌است که شمار رویدادهای مثبت کووید نزده در این کشور به ۳,۱۷۳,۲۱۲ تن رسیده‌است.

مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری امریکا همچنان گزارش کرده‌است که تنها در یک شبانه‌روز در این کشور، ۸۱۱ تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده جان باخته‎اند که با این آمار، شمار مجموعی قربانیان کووید نزده در این کشور به بیش از ۱۳۳ هزار تن رسیده‌است.

همچنان کشور برازیل روز شنبه از ثبت ۱,۰۷۱ قربانی کووید نزده در یک شبانه روز در این کشور، خبر داده‌است. با جان باختن این افراد، شمار قربانیان کووید نزده در این کشور به بیش از ۷۱ هزار تن رسید.

برازیل پس از امریکا، دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار قربانیان و مبتلایان بیماری کووید نزده را دارد.

تاکنون نزدیک به دومیلیون تن در برازیل به بیماری کووید نزده، مبتلا شده اند.

مکسیکو نیز از ثبت بیش از ۶ هزار رویداد تاز در یک شبانه‌روز در این کشور، خبر داده‌است که با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در مکسیکو، نزدیک به ۳۰۰ هزار تن رسید.

هم‌رسانی کنید