تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: در پی عملیات ترکیه در سوریه ۱۸۰ هزار تن بیجا شده‌‌اند

سازمان ملل متحد، می‌گوید که در نتیجۀ عملیات نظامیان ترکیه در شمال‌شرق سوریه، دست‌کم ۱۸۰هزار تن از خانه‌های شان بیجا شده‌اند.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از این بیجا شده‌گان، کودکان استند.

اورسولا مولر، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه بیان داشت: «تنش‌ها سبب بیجا شدن شمار بزرگی از مردم شده‌‎است. در دو هفتۀ اخیر نزدیک به ۱۸۰ هزار تن به شمول ۸۰ هزار کودک از بخش‌های میان ترکیه و سوریه به سوی جنوب گریخته‌اند.»

به گفتۀ سازمان ملل، بیش از ده هزار تن از این بیجا شده‌گان به عراق رفته‌اند و تمامی آنان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

با وجود آن‌که تاکنون به بیش از ۲۸۶هزار تن از بیجا شده‌گان و مردم دیگر در بخش‌های گوناگون سوریه کمک رسانی شده‌است؛ اما آنان به کمک‌های بیشتر نیاز دارند: «مردم در شمال غرب و شمال شرق سوریه به کمک‌های نهادهای مددرسان نیاز دارند. بی تمویل بیشتر، کمک‌های ما کاهش خواهند یافت. طرح کمک به سوریه در سال ۲۰۱۹ تنها ۴۵ درصد یا یک اعشاریه ۴۸میلیارد دالر تمویل شده‌است. کمک کننده‌گان سخاوتمند بوده‌اند؛ اما به حمایت بیشتر بی درنگ نیاز است.»

سازمان ملل متحد، از این‌که ادامۀ درگیری‌ها در شمال شرق سوریه، مانع کمک رسانی به بیجا شده‌گان نیازمند شود، نگران است.

سازمان ملل: در پی عملیات ترکیه در سوریه ۱۸۰ هزار تن بیجا شده‌‌اند

سازمان ملل متحد، می‌گوید که از آغاز عملیات نیروهای ارتش ترکیه و شبه‌نظامیان وابسته به آنان در شمال شرق سوریه، گزارش‌های نگران کننده‌یی را دربارۀ تلفات غیرنظامیان دریافت کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد، می‌گوید که در نتیجۀ عملیات نظامیان ترکیه در شمال‌شرق سوریه، دست‌کم ۱۸۰هزار تن از خانه‌های شان بیجا شده‌اند.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از این بیجا شده‌گان، کودکان استند.

اورسولا مولر، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه بیان داشت: «تنش‌ها سبب بیجا شدن شمار بزرگی از مردم شده‌‎است. در دو هفتۀ اخیر نزدیک به ۱۸۰ هزار تن به شمول ۸۰ هزار کودک از بخش‌های میان ترکیه و سوریه به سوی جنوب گریخته‌اند.»

به گفتۀ سازمان ملل، بیش از ده هزار تن از این بیجا شده‌گان به عراق رفته‌اند و تمامی آنان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

با وجود آن‌که تاکنون به بیش از ۲۸۶هزار تن از بیجا شده‌گان و مردم دیگر در بخش‌های گوناگون سوریه کمک رسانی شده‌است؛ اما آنان به کمک‌های بیشتر نیاز دارند: «مردم در شمال غرب و شمال شرق سوریه به کمک‌های نهادهای مددرسان نیاز دارند. بی تمویل بیشتر، کمک‌های ما کاهش خواهند یافت. طرح کمک به سوریه در سال ۲۰۱۹ تنها ۴۵ درصد یا یک اعشاریه ۴۸میلیارد دالر تمویل شده‌است. کمک کننده‌گان سخاوتمند بوده‌اند؛ اما به حمایت بیشتر بی درنگ نیاز است.»

سازمان ملل متحد، از این‌که ادامۀ درگیری‌ها در شمال شرق سوریه، مانع کمک رسانی به بیجا شده‌گان نیازمند شود، نگران است.

هم‌رسانی کنید