تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار قربانیان ویروس کرونا از مرز ۱۴۰۰ تن گذشت

شمار قربانیان ویروس کرونا یا «کوید ۱۹» در چین، به بیش از ۱۴۰۰تن رسیده‌است.

مقام‌های بهداشتی چین، می‌گویند که نزدیک به ۶۰هزار تن دیگر به این ویروس مبتلا استند.

روزگذشته، ارتش چین بیش از ۱۴۰۰پزشک را به ایالت ووهان این کشور – جایی‌که بیشترین قربانیان این ویروس را دارد - فرستاد تا به بیمارانی که به این ویروس کشنده  مبتلا استند کمک کنند.

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که هنوز این ویروس جهانی نشده‌است.

این سازمان، می‌گوید با آن‌که این ویروس در چین گسترش یافته‌است اما در بیرون از چین این ویروس افزایش قابل توجه نداشته‌است.

شمار قربانیان ویروس کرونا از مرز ۱۴۰۰ تن گذشت

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که هنوز این ویروس جهانی نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

شمار قربانیان ویروس کرونا یا «کوید ۱۹» در چین، به بیش از ۱۴۰۰تن رسیده‌است.

مقام‌های بهداشتی چین، می‌گویند که نزدیک به ۶۰هزار تن دیگر به این ویروس مبتلا استند.

روزگذشته، ارتش چین بیش از ۱۴۰۰پزشک را به ایالت ووهان این کشور – جایی‌که بیشترین قربانیان این ویروس را دارد - فرستاد تا به بیمارانی که به این ویروس کشنده  مبتلا استند کمک کنند.

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که هنوز این ویروس جهانی نشده‌است.

این سازمان، می‌گوید با آن‌که این ویروس در چین گسترش یافته‌است اما در بیرون از چین این ویروس افزایش قابل توجه نداشته‌است.

هم‌رسانی کنید