تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

لت و کوب اعتراض‌کننده‌گان در ایران از سوی مأموران امنیتی

تصویرهای تازه از اعتراض‌ها در ایران نشان می‌دهند مأمورانی که لباس‌های شخصی پوشیده‌اند، معترضان را لت و کوب می‌کنند و با خودشان می‌برند.
 

در یکی از این تصویرها که به‌گفتۀ خبرگزاری اسوشیتدپرس، در شهر شیراز گرفته شده‌است، شلیک گلوله از سوی مأموران امنیتی، معترضان را پراکنده می‌سازد.
 
از بازداشت شماری از معترضان از سوی مأموران لباس شخصی در شهر کرمانشاه نیز تصویرهایی پخش شده‌اند.
 
سازمان عفو بین‌‎الملل کشته شدن ۱۱۵تن را در اعتراض‌های ضد افزایش بهای نفت در ایران تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید که شاید آمار واقعی قربانیان، بیشتر از این باشد. 

اما ایران این آمار را نمی پذیرد. 

از سوی دیگر، در حالی که حکومت ایران به سرکوب و کشتار ده‌ها معترض در جریان اعتراض‌های اخیر متهم است، اما علی فدوی، معاون سپاه پاسداران ایران، می‌گوید که کسانی در میان معترضان جا گرفته بودند، و از نزدیک بر معترضان شلیک کرده‌اند.

این مقام نظامی ایران، ایالات متحده امریکا را به انجام کارهای "شرورانه" در ایران، متهم می‌سازد.
 
او می‌گوید که امریکا از بهر آن از قطع بودن انترنت در ایران انتقاد می‌کند که بی‌انترنت نمی‌تواند به شرارت‌هایش، ادامه دهد. 

هر چند حکومت ایران می‌گوید که در برخی از شهرهای این کشور خدمات انترنت دوباره وصل شده‌اند، اما قطع بودن انترنت در ایران انتقادهای کشور های گونه‌گون را، بر انگیخته است.

لت و کوب اعتراض‌کننده‌گان در ایران از سوی مأموران امنیتی

در شهر کرمان نیز دیده شده که مأموران امنیتی با موترسایکل، معترضان را تعقیب می‌کنند.

Thumbnail

تصویرهای تازه از اعتراض‌ها در ایران نشان می‌دهند مأمورانی که لباس‌های شخصی پوشیده‌اند، معترضان را لت و کوب می‌کنند و با خودشان می‌برند.
 

در یکی از این تصویرها که به‌گفتۀ خبرگزاری اسوشیتدپرس، در شهر شیراز گرفته شده‌است، شلیک گلوله از سوی مأموران امنیتی، معترضان را پراکنده می‌سازد.
 
از بازداشت شماری از معترضان از سوی مأموران لباس شخصی در شهر کرمانشاه نیز تصویرهایی پخش شده‌اند.
 
سازمان عفو بین‌‎الملل کشته شدن ۱۱۵تن را در اعتراض‌های ضد افزایش بهای نفت در ایران تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید که شاید آمار واقعی قربانیان، بیشتر از این باشد. 

اما ایران این آمار را نمی پذیرد. 

از سوی دیگر، در حالی که حکومت ایران به سرکوب و کشتار ده‌ها معترض در جریان اعتراض‌های اخیر متهم است، اما علی فدوی، معاون سپاه پاسداران ایران، می‌گوید که کسانی در میان معترضان جا گرفته بودند، و از نزدیک بر معترضان شلیک کرده‌اند.

این مقام نظامی ایران، ایالات متحده امریکا را به انجام کارهای "شرورانه" در ایران، متهم می‌سازد.
 
او می‌گوید که امریکا از بهر آن از قطع بودن انترنت در ایران انتقاد می‌کند که بی‌انترنت نمی‌تواند به شرارت‌هایش، ادامه دهد. 

هر چند حکومت ایران می‌گوید که در برخی از شهرهای این کشور خدمات انترنت دوباره وصل شده‌اند، اما قطع بودن انترنت در ایران انتقادهای کشور های گونه‌گون را، بر انگیخته است.

هم‌رسانی کنید