تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مشکلات کارگران هند پس از محدودیت در رفت و آمدها در این کشور

قرنطین شدن سراسر هند، به دشواری های کارگران و افراد فقیر هند در این کشور افزوده است. 

برخی از کارگران در هند می گویند که در این روز ها آنان نمی توانند،  هیچ درآمدی داشته باشند زیرا درآمد های آنان بستگی به کار روزانه شان دارد. 

در هند تاکنون بیش از ۷۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است و ۲۰ بیمار کووید نزده جان باخته اند. 

هر چند حکومت هند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، سراسر این کشور را قرنطین کرده است اما مردمان فقیر را این ویروس بیشتر تهدید می کند. 

آنان که بیشتر شان کارگران استند می گویند که قرنطین شدن هند، اثر های بدی بر زندگی روز مره آنان گذاشته است. 

این کارگران می گویند که عاید روزانه شان بستگی به کار روز مره شان دارد. 

پرابو لعل کومار ، کارگر، گفت: «زندگی روز مره ما به کارها و دست مزده های روز مره ما بستگی دارد. اگر در اینجا کار نباشد پس ما چه بخوریم و در کجا بمانیم.؟ چگوبه به غذا و آب دست یابیم.»

سینگه‌- افسر پولیس، گفت: «مردم نباید از کارگران بخواهند که جا های شان را ترک کنند، به آنان باید اجازه داده شود که در جای که استند بمانند.  و به آنان در باره اینکه چگونه از خود در برابر این ویروس محافظت کنند، آگاهی داده شود.»

این کارگران می گویند با گذشت هر روز به دشواری های شان افزوده می شود.

انیتا، کارگر، گفت: «ما هیچ جیزی برای خوردن نداریم. با دشواری های زیادی روبرو استیم. در چند ماه گذشته زمینه کار برای ما نبوده است حتی شوهرم مریض شده است، تب و گلودردی دارد.»

از سویی هم حکومت هند می خواهد که شفاخانه های را برای درمان بیماران کووید نزده در این کشور بسازد.

کار کران در اینجا در شهر گواهاتی که ایالت آسام هند است، سرگرم ساخت یک شفاخانه با گنجایش یک هزار بستر استند. 

کارمندان بهداشتی هم بخش های از این شهر را ضد عفونی می کنند. 

از سویی هم پولیس هند کسانی را که از مقررات حکومت سرپیچی می کنند، مجازات می کنند.

جهان

مشکلات کارگران هند پس از محدودیت در رفت و آمدها در این کشور

در هند تاکنون بیش از ۷۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است و ۲۰ بیمار کووید نزده جان باخته اند. 

تصویر بندانگشتی

قرنطین شدن سراسر هند، به دشواری های کارگران و افراد فقیر هند در این کشور افزوده است. 

برخی از کارگران در هند می گویند که در این روز ها آنان نمی توانند،  هیچ درآمدی داشته باشند زیرا درآمد های آنان بستگی به کار روزانه شان دارد. 

در هند تاکنون بیش از ۷۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است و ۲۰ بیمار کووید نزده جان باخته اند. 

هر چند حکومت هند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، سراسر این کشور را قرنطین کرده است اما مردمان فقیر را این ویروس بیشتر تهدید می کند. 

آنان که بیشتر شان کارگران استند می گویند که قرنطین شدن هند، اثر های بدی بر زندگی روز مره آنان گذاشته است. 

این کارگران می گویند که عاید روزانه شان بستگی به کار روز مره شان دارد. 

پرابو لعل کومار ، کارگر، گفت: «زندگی روز مره ما به کارها و دست مزده های روز مره ما بستگی دارد. اگر در اینجا کار نباشد پس ما چه بخوریم و در کجا بمانیم.؟ چگوبه به غذا و آب دست یابیم.»

سینگه‌- افسر پولیس، گفت: «مردم نباید از کارگران بخواهند که جا های شان را ترک کنند، به آنان باید اجازه داده شود که در جای که استند بمانند.  و به آنان در باره اینکه چگونه از خود در برابر این ویروس محافظت کنند، آگاهی داده شود.»

این کارگران می گویند با گذشت هر روز به دشواری های شان افزوده می شود.

انیتا، کارگر، گفت: «ما هیچ جیزی برای خوردن نداریم. با دشواری های زیادی روبرو استیم. در چند ماه گذشته زمینه کار برای ما نبوده است حتی شوهرم مریض شده است، تب و گلودردی دارد.»

از سویی هم حکومت هند می خواهد که شفاخانه های را برای درمان بیماران کووید نزده در این کشور بسازد.

کار کران در اینجا در شهر گواهاتی که ایالت آسام هند است، سرگرم ساخت یک شفاخانه با گنجایش یک هزار بستر استند. 

کارمندان بهداشتی هم بخش های از این شهر را ضد عفونی می کنند. 

از سویی هم پولیس هند کسانی را که از مقررات حکومت سرپیچی می کنند، مجازات می کنند.

هم‌رسانی کنید