تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست شورای امنیت سازمان ملل در باره اوضاع کشمیر

نماینده‌گان هند، چین و پاکستان در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل روی اوضاع کشمیر گفتگو کردند.

پس از این نشست، نماینده پاکستان گفت که آواز مردم کشمیر در سطح جهانی شنیده شده است. 

اسلام آباد از برگزاری این نشست بسیار خرسند است و می خواهد که مساله کشمیر را به یک مساله بین المللی مبدل بسازد. 

اما هند که این مساله را موضوع داخلی هند می داند؛ برای گفتگو با پاکستان در باره کشمیر، پایان هراس افگنی را در کشمیر یک پیش شرط اعلام کرده است. 

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره اوضاع کشمیر، پشت درهای بسته برگزار شد. 
اما پس از این نشست، پاکستان از آن ابراز خرسندی می کند. 

ملیحه لودی، نماینده همیشه گی پاکستان در سازمان ملل متحد، گفت: «آواز مردم کشمیر امروز در بلندترین نشست دیپلوماتیک جهان شنیده شد. آنان تنها نیستند. مصیبت، دشواری ها، رنج، اشغال و پیامدهای این اشغال در شورای امنیت سازمان ملل شنیده شدند. برگزاری این نشست نشان می دهد که کشمیر، یک مساله مورد منازعه بین المللی است.»

اما نماینده هند در سازمان ملل متحد می گوید که تلاش های پاکستان و چین برای بحرانی نشان دادن اوضاع کشمیر ناکام ماندند.

او که کشمیر را مساله داخلی هند و اختلاف ها را میان اسلام آباد و دهلی نو در این باره یک مساله دو جانبه می داند، می گوید که هند نمی تواند در حالی که هراس افگنی در کشمیر ادامه یابد، با پاکستان گفتگو کند. 

سید اکبرالدین، نماینده همیشه گی هند در سازمان ملل متحد، گفت: «کارگیری از هراس افگنی و تلاش برای رسیدن به هدف با هراس افگنی، راهی نیست که کشورهای عادی در پیش بگیرند. اگر هراس افگنی رشد کند، هیچ دموکراسی یی، گفتگو را نخواهد پذیرفت. به هراس افگنی پایان دهید تا گفتگوها آغاز شوند.»
 
در این میان، چین که به خواست پاکستان، برای برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فراخوان داده بود می گوید که اقدام اخیر هند در کشمیر، اوضاع این منطقه را تغییر داده است و بیجنگ را نیز نگران ساخته است. 

ژانگ جون، نماینده همیشه گی چین در سازمان ملل متحد، گفت: «اقدام هند همچنان منافع حاکمیتی چین را به چالش کشیده است و توافقنامه دو جانبه را در باره حفظ ثبات در بخش های مرزی نقض کرده است. از همین رو چین در این باره به گونه جدی نگران است.»

حکومت هند، هفته گذشته نیمه خودمختاری ایالت جمو و کشمیر را گرفت و این منطقه را یک سره زیر تسلط خودش درآورد؛ اما پاکستان که نزدیک به نیمی از کشمی را زیر اداره اش دارد، با این کار مخالف است. 
سازمان ملل متحد در خط مراقبت مرزی که کشمیر هند و کشمیر پاکستان را جدا می سازد حضور دارد و از آتش بس نظارت می کند و نقض آتش بس را نیز ثبت می کند. 

دبیر کل این سازمان خواهان خویشتن داری پاکستان و هند در باره کشمیر شده است.

نشست شورای امنیت سازمان ملل در باره اوضاع کشمیر

پس از این نشست، نماینده پاکستان گفت که آواز مردم کشمیر در سطح جهانی شنیده شده است. 

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان هند، چین و پاکستان در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل روی اوضاع کشمیر گفتگو کردند.

پس از این نشست، نماینده پاکستان گفت که آواز مردم کشمیر در سطح جهانی شنیده شده است. 

اسلام آباد از برگزاری این نشست بسیار خرسند است و می خواهد که مساله کشمیر را به یک مساله بین المللی مبدل بسازد. 

اما هند که این مساله را موضوع داخلی هند می داند؛ برای گفتگو با پاکستان در باره کشمیر، پایان هراس افگنی را در کشمیر یک پیش شرط اعلام کرده است. 

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره اوضاع کشمیر، پشت درهای بسته برگزار شد. 
اما پس از این نشست، پاکستان از آن ابراز خرسندی می کند. 

ملیحه لودی، نماینده همیشه گی پاکستان در سازمان ملل متحد، گفت: «آواز مردم کشمیر امروز در بلندترین نشست دیپلوماتیک جهان شنیده شد. آنان تنها نیستند. مصیبت، دشواری ها، رنج، اشغال و پیامدهای این اشغال در شورای امنیت سازمان ملل شنیده شدند. برگزاری این نشست نشان می دهد که کشمیر، یک مساله مورد منازعه بین المللی است.»

اما نماینده هند در سازمان ملل متحد می گوید که تلاش های پاکستان و چین برای بحرانی نشان دادن اوضاع کشمیر ناکام ماندند.

او که کشمیر را مساله داخلی هند و اختلاف ها را میان اسلام آباد و دهلی نو در این باره یک مساله دو جانبه می داند، می گوید که هند نمی تواند در حالی که هراس افگنی در کشمیر ادامه یابد، با پاکستان گفتگو کند. 

سید اکبرالدین، نماینده همیشه گی هند در سازمان ملل متحد، گفت: «کارگیری از هراس افگنی و تلاش برای رسیدن به هدف با هراس افگنی، راهی نیست که کشورهای عادی در پیش بگیرند. اگر هراس افگنی رشد کند، هیچ دموکراسی یی، گفتگو را نخواهد پذیرفت. به هراس افگنی پایان دهید تا گفتگوها آغاز شوند.»
 
در این میان، چین که به خواست پاکستان، برای برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فراخوان داده بود می گوید که اقدام اخیر هند در کشمیر، اوضاع این منطقه را تغییر داده است و بیجنگ را نیز نگران ساخته است. 

ژانگ جون، نماینده همیشه گی چین در سازمان ملل متحد، گفت: «اقدام هند همچنان منافع حاکمیتی چین را به چالش کشیده است و توافقنامه دو جانبه را در باره حفظ ثبات در بخش های مرزی نقض کرده است. از همین رو چین در این باره به گونه جدی نگران است.»

حکومت هند، هفته گذشته نیمه خودمختاری ایالت جمو و کشمیر را گرفت و این منطقه را یک سره زیر تسلط خودش درآورد؛ اما پاکستان که نزدیک به نیمی از کشمی را زیر اداره اش دارد، با این کار مخالف است. 
سازمان ملل متحد در خط مراقبت مرزی که کشمیر هند و کشمیر پاکستان را جدا می سازد حضور دارد و از آتش بس نظارت می کند و نقض آتش بس را نیز ثبت می کند. 

دبیر کل این سازمان خواهان خویشتن داری پاکستان و هند در باره کشمیر شده است.

هم‌رسانی کنید