تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

واکنش رییس‌جمهور عراق به گفته‌های ترمپ در باره حضور نظامی امریکا

پس از گفته‌های دانلد ترمپ در باره کارگیری از یک پایگاه نظامی این کشور در عراق برای نظارت بر ایران، رییس جمهور عراق این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که ترمپ برای نظارت بر ایران از این پایگاه، از بغداد اجازه نگرفته است. 

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که امریکا از این پایگاه برای نظارت بر ایران کار می‌گیرد. 

به گفته او، منافع عراق در روابط خوبش با ایران و همسایه های دیگرش است.

برهم صالح می‌گوید که واشنگتن برای این کار، از بغداد اجازه نگرفته است. 

برهم صالح، رییس جمهور عراق، گفت: «رییس جمهور ترمپ از عراق اجازه نگرفته است. نیروهای امریکایی برب بنیاد یک توافقنامه با حکومت عراق و برای پیکار با هراس افگنی و داعش در اینجا حضور دارند. آنان به جز کمک به نیروهای عراقی در پیکار با هراس افگنی، مأموریت مشخص دیگری ندارند.»

رییس جمهور عراق که از متحدان ایران به شمار می رود، بر ادامه روابط نیک عراق با کشورهای همسایه اش تاکید می ورزد. 

او افزود: «ایران همسایه ما است؛ ما یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم. منافع بنیادی ما در روابط خوب با ایران و تمامی همسایه‌‎های مان در جهان عرب است.»

رییس جمهور عراق می‌گوید که قانون اساسی این کشور اجازه کارگیری از خاک آن را بر صد منافع کشورهای رد ‌کند. 

جهان

واکنش رییس‌جمهور عراق به گفته‌های ترمپ در باره حضور نظامی امریکا

رییس جمهور عراق از گفته‌های دانلد ترمپ در باره کارکرد پایگاه نظامی امریکا در عراق انتقاد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

پس از گفته‌های دانلد ترمپ در باره کارگیری از یک پایگاه نظامی این کشور در عراق برای نظارت بر ایران، رییس جمهور عراق این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که ترمپ برای نظارت بر ایران از این پایگاه، از بغداد اجازه نگرفته است. 

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که امریکا از این پایگاه برای نظارت بر ایران کار می‌گیرد. 

به گفته او، منافع عراق در روابط خوبش با ایران و همسایه های دیگرش است.

برهم صالح می‌گوید که واشنگتن برای این کار، از بغداد اجازه نگرفته است. 

برهم صالح، رییس جمهور عراق، گفت: «رییس جمهور ترمپ از عراق اجازه نگرفته است. نیروهای امریکایی برب بنیاد یک توافقنامه با حکومت عراق و برای پیکار با هراس افگنی و داعش در اینجا حضور دارند. آنان به جز کمک به نیروهای عراقی در پیکار با هراس افگنی، مأموریت مشخص دیگری ندارند.»

رییس جمهور عراق که از متحدان ایران به شمار می رود، بر ادامه روابط نیک عراق با کشورهای همسایه اش تاکید می ورزد. 

او افزود: «ایران همسایه ما است؛ ما یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم. منافع بنیادی ما در روابط خوب با ایران و تمامی همسایه‌‎های مان در جهان عرب است.»

رییس جمهور عراق می‌گوید که قانون اساسی این کشور اجازه کارگیری از خاک آن را بر صد منافع کشورهای رد ‌کند. 

هم‌رسانی کنید