تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پاکستان از صندوق جهانی پول ۶ میلیارد دالر به‌دست می‌آورد

مقام‌های پاکستانی روزیک‌شنبه (۲۲ ثور) گفته‌اند که توافقنامۀ را با صندوق جهانی پول امضاء کردند که بربنیاد آن، اسلام‌آباد شش میلیار دالر، به‌دست می‌آورد.

عبدالحفیظ شیخ، وزیر مالیه و مشاور نخست وزیر پاکستان در بخش مالی و اقتصادی می‌گوید که بربنیاد این توافقنامه، صندوق جهانی پول، شش میلیارد دالر وام را در ظرف سه سال، به پاکستان خواهد داد.
 
او که در برنامه تلویزیونی شبکۀ دولتی پاکستان سخن می‌‎زد، گفت: «در زمینۀ بستۀ کمک مالی صندوق جهانی پول به ارزش ۶ میلیارد دلار در یک دورۀ سه ساله، به توافق رسیدیم.»
 
پیش از این نیز، پاکستان از صندوق جهانی پول وام گرفته بود، اما نگرانی‌ها وجود داشت که پاکستان این پول را از بهر وام‌های پروژۀ سیپک، به چین می‌دهد.

مقام‌‎های پاکستانی گفته‌اند که پاکستان می‎‌خواهد این پول‌ها را برای پیشرفت در بخش اقتصاد در بخش‌های گونه‌گون اقتصادی، سرمایه گزاری کند.

جهان

پاکستان از صندوق جهانی پول ۶ میلیارد دالر به‌دست می‌آورد

وزیرمالیه پاکستان گفت که کشورش دو تا سه میلیارد دالر دیگر، از سازمان‌های دیگردر جهان مانند بانک جهانی، به‌دست خواهد آورد.

Thumbnail

مقام‌های پاکستانی روزیک‌شنبه (۲۲ ثور) گفته‌اند که توافقنامۀ را با صندوق جهانی پول امضاء کردند که بربنیاد آن، اسلام‌آباد شش میلیار دالر، به‌دست می‌آورد.

عبدالحفیظ شیخ، وزیر مالیه و مشاور نخست وزیر پاکستان در بخش مالی و اقتصادی می‌گوید که بربنیاد این توافقنامه، صندوق جهانی پول، شش میلیارد دالر وام را در ظرف سه سال، به پاکستان خواهد داد.
 
او که در برنامه تلویزیونی شبکۀ دولتی پاکستان سخن می‌‎زد، گفت: «در زمینۀ بستۀ کمک مالی صندوق جهانی پول به ارزش ۶ میلیارد دلار در یک دورۀ سه ساله، به توافق رسیدیم.»
 
پیش از این نیز، پاکستان از صندوق جهانی پول وام گرفته بود، اما نگرانی‌ها وجود داشت که پاکستان این پول را از بهر وام‌های پروژۀ سیپک، به چین می‌دهد.

مقام‌‎های پاکستانی گفته‌اند که پاکستان می‎‌خواهد این پول‌ها را برای پیشرفت در بخش اقتصاد در بخش‌های گونه‌گون اقتصادی، سرمایه گزاری کند.

هم‌رسانی کنید