تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین به امریکا: نمی‌خواهم وارد جنگ تجارتی شوم

چین می‌گوید که نمی خواهد با ایالات متحده امریکا وارد جنگ تجارتی شود؛ اما اگر واشنگتن چنین جنگی را آغاز کند، بیجنگ تا پایان خواهد جنگید.

وی فنگ، وزیر دفاع چین در نشست امنیتی "شانگری‌لا" در سنگاپور، سخنان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده را در باره تایوان و دریای جنوبی چین نیز نادرست می‌داند و هشدار می‌دهد که چین با تهدیدهای امنیتی در این بخش‌ها رویارویی خواهد کرد. 

روز گذشته (شنبه ۱۱ جوزا) وزیر دفاع امریکا در این نشست، چین را به زورگویی بر کشورهای منطقه متهم ساخت و گفت که واشنگتن، رفتار چین را نادیده نمی‌گیرد. 

در نشست امنیتی شانگری‌لا در سنگاپور، وزیر دفاع چین می‌گوید که تجهیزات و نیروهای این کشور به علت حضور کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی خارجی، در دریای چین جنوبی مستقر شده اند. اشاره غیر مستقیم او به ایالات متحده است که در نزدیک این منطقه نیرو دارد. 

وی فنگ، وزیر دفاع چین گفت:« ارتش چین تعهد می سپارد که یک انچ از خاک کشور را نیز به کسی ندهد؛ اما چیزی را نیز از کسی نگیرد. ارتش ما نمی‌خواهد که به کسی آسیب برساند؛ اما اگر با مشکل رو به رو شود از رویارویی نمی‌ترسد. اگر کسی از خط سرخ ما بگذرد، ما با تمام توان اقدام خواهیم کرد و دشمن را شکست خواهیم داد.«

روز شنبه پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده بی آن که از چین نام ببرد، برخی از کشورها را به بی ثبات ساختن شرق و جنوب شرق آسیا متهم ساخت و به پایگاه سازی چین در دریای چین جنوبی و تمرین‌های نظامی آن در نزدیک تایوان اشاره کرد، اما چین را فراخواند که از قوانین جهانی پیروی کند. 

پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت:« رقابت به معنای درگیری نیست. نباید از رقابت ترسید؛ بل باید از آن استقبال کرد. اما همگی باید بربنیاد قواعد جهانی رفتار کنند.»

وزیر دفاع چین که جنگ را میان چین و امریکا فاجعه بار می‌داند، هشدار می دهد که کشورش برای جنگ تجارتی آماده است و اگر بر خاکش حمله شود نیز، تاپایان خواهد جنگید.

وی فنگ، وزیر دفاع چین گفت:« در باره تنش‌های تجارتی اخیر که از سوی ایالات متحده آغاز شده اند باید بگویم که اگر امریکا بخواهد گفتگو کند، ما در گفتگو را باز می‌گذاریم. اگر بخواهد بجنگد، ما تا پایان خواهیم جنگید.»

مقام‌های بلندپایه دفاعی ایالات متحده و چین در حالی در این نشست امنیتی در سنگاپور یک دیگر را تهدید می‌کنند که دو کشور در حال یک جنگ بازرگانی استند. 

واشنگتن، چین را به بهره برداری از ایالات متحده و دزدی دارایی‌های معنوی این کشور متهم می‌سازد؛ اما چین با رد این اتهام‌ها، تغییرات را در سیاست بازرگانی ایالات متحده نادرست می‌داند. 

چین به امریکا: نمی‌خواهم وارد جنگ تجارتی شوم

وزیر دفاع چین که جنگ را میان چین و امریکا فاجعه بار می‌داند، هشدار می‌دهد که کشورش برای جنگ تجارتی آماده است.

Thumbnail

چین می‌گوید که نمی خواهد با ایالات متحده امریکا وارد جنگ تجارتی شود؛ اما اگر واشنگتن چنین جنگی را آغاز کند، بیجنگ تا پایان خواهد جنگید.

وی فنگ، وزیر دفاع چین در نشست امنیتی "شانگری‌لا" در سنگاپور، سخنان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده را در باره تایوان و دریای جنوبی چین نیز نادرست می‌داند و هشدار می‌دهد که چین با تهدیدهای امنیتی در این بخش‌ها رویارویی خواهد کرد. 

روز گذشته (شنبه ۱۱ جوزا) وزیر دفاع امریکا در این نشست، چین را به زورگویی بر کشورهای منطقه متهم ساخت و گفت که واشنگتن، رفتار چین را نادیده نمی‌گیرد. 

در نشست امنیتی شانگری‌لا در سنگاپور، وزیر دفاع چین می‌گوید که تجهیزات و نیروهای این کشور به علت حضور کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی خارجی، در دریای چین جنوبی مستقر شده اند. اشاره غیر مستقیم او به ایالات متحده است که در نزدیک این منطقه نیرو دارد. 

وی فنگ، وزیر دفاع چین گفت:« ارتش چین تعهد می سپارد که یک انچ از خاک کشور را نیز به کسی ندهد؛ اما چیزی را نیز از کسی نگیرد. ارتش ما نمی‌خواهد که به کسی آسیب برساند؛ اما اگر با مشکل رو به رو شود از رویارویی نمی‌ترسد. اگر کسی از خط سرخ ما بگذرد، ما با تمام توان اقدام خواهیم کرد و دشمن را شکست خواهیم داد.«

روز شنبه پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده بی آن که از چین نام ببرد، برخی از کشورها را به بی ثبات ساختن شرق و جنوب شرق آسیا متهم ساخت و به پایگاه سازی چین در دریای چین جنوبی و تمرین‌های نظامی آن در نزدیک تایوان اشاره کرد، اما چین را فراخواند که از قوانین جهانی پیروی کند. 

پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت:« رقابت به معنای درگیری نیست. نباید از رقابت ترسید؛ بل باید از آن استقبال کرد. اما همگی باید بربنیاد قواعد جهانی رفتار کنند.»

وزیر دفاع چین که جنگ را میان چین و امریکا فاجعه بار می‌داند، هشدار می دهد که کشورش برای جنگ تجارتی آماده است و اگر بر خاکش حمله شود نیز، تاپایان خواهد جنگید.

وی فنگ، وزیر دفاع چین گفت:« در باره تنش‌های تجارتی اخیر که از سوی ایالات متحده آغاز شده اند باید بگویم که اگر امریکا بخواهد گفتگو کند، ما در گفتگو را باز می‌گذاریم. اگر بخواهد بجنگد، ما تا پایان خواهیم جنگید.»

مقام‌های بلندپایه دفاعی ایالات متحده و چین در حالی در این نشست امنیتی در سنگاپور یک دیگر را تهدید می‌کنند که دو کشور در حال یک جنگ بازرگانی استند. 

واشنگتن، چین را به بهره برداری از ایالات متحده و دزدی دارایی‌های معنوی این کشور متهم می‌سازد؛ اما چین با رد این اتهام‌ها، تغییرات را در سیاست بازرگانی ایالات متحده نادرست می‌داند. 

هم‌رسانی کنید