تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پولیس هلمند: بیشتر افراد آزادشده از سوی طالبان غیرنظامیان استند

فرماندهی پولیس هلمند می‌گوید که بیشتر افرادی‌که روز گذشته از سوی طالبان زیرنام نیروهای امنیتی آزاد شدند، غیرنظامیان استند.

گروۀ طالبان، پس از چاشت روز گذشته در پایان نشست آغازین مذاکرات میان افغانان اعلام کرد که ۲۲ تن از نیروهای امنیتی را ازبهر حسن نیت به آغاز مذاکرات صلح، در ولایت هلمند ازبند آزاد کرده‌اند.

فرماندهی پولیس هلمند می‌گوید که از میان ۱۴ تنی که زیر نام نیروهای پولیس آزاد شده‌اند، تنها دو تن آنان پولیس استند و دیگران غیرنظامی استند.

محمد ولی غوثی، معاون اداری فرماندهی پولیس هلمند در این باره بیان داشت: «از جملۀ چهارده نفر دو نفر سرباز استند و دوازده تن دیگر افراد ملکی استند که به نام پولیس از سوی طالبان اسیر شده بودند.»

در همین حال، شماری از زندانیان رها شده از سوی طالبان، می‌گویند که از بخش‌های گوناگون کشور از سوی طالبان گرفتار شده بودند و از یک تا چهار سال نزد طالبان زندانی بودند.

این زندانیان رها شده، از مذاکره کننده‌گان در قطر می‌خواهند تا برای رهایی زندانیان بیشتر از نزد طالبان، تلاش کنند.

فضل‌الرحمان، یکی از این زندانیان آزاد شده گفت: «ساعت یازده ویا دوازده بود که جنگ شد. در این جنگ زخمی هم شدم. برای مدتی زندانی بودم.»

عبدالمتین، زندانی آزادشدۀ دیگر نیز افزود: «کسانی بودند که پانزده سال می‌شد در زندان بودند. به ما گفتند که از قطر امر شده است که شما تبادله می‌شوید.»

جمعه‌گل می‌گوید که ۱۸ماه در نزد طالبان زندانی بود و اکنون خرسند است که به زنده‌گی عادی بر می‌گردد و با خانواده‌اش می‌پیوندد: «طالبان هنوزهم کارمندان دولت را که رتبه‌های بلند دارند، نگهداشته‌اند و باید آن‌ها آزاد شوند.»

رهایی زندانیان حکومت و طالبان، یکی از شرط‌های اصلی برای آغاز مذاکرات میان افغانان بود.

پولیس هلمند: بیشتر افراد آزادشده از سوی طالبان غیرنظامیان استند

شماری از زندانیان رها شده از سوی طالبان، می‌گویند که از بخش‌های گوناگون کشور از سوی طالبان گرفتار شده بودند و از یک تا چهار سال نزد طالبان زندانی بودند.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی پولیس هلمند می‌گوید که بیشتر افرادی‌که روز گذشته از سوی طالبان زیرنام نیروهای امنیتی آزاد شدند، غیرنظامیان استند.

گروۀ طالبان، پس از چاشت روز گذشته در پایان نشست آغازین مذاکرات میان افغانان اعلام کرد که ۲۲ تن از نیروهای امنیتی را ازبهر حسن نیت به آغاز مذاکرات صلح، در ولایت هلمند ازبند آزاد کرده‌اند.

فرماندهی پولیس هلمند می‌گوید که از میان ۱۴ تنی که زیر نام نیروهای پولیس آزاد شده‌اند، تنها دو تن آنان پولیس استند و دیگران غیرنظامی استند.

محمد ولی غوثی، معاون اداری فرماندهی پولیس هلمند در این باره بیان داشت: «از جملۀ چهارده نفر دو نفر سرباز استند و دوازده تن دیگر افراد ملکی استند که به نام پولیس از سوی طالبان اسیر شده بودند.»

در همین حال، شماری از زندانیان رها شده از سوی طالبان، می‌گویند که از بخش‌های گوناگون کشور از سوی طالبان گرفتار شده بودند و از یک تا چهار سال نزد طالبان زندانی بودند.

این زندانیان رها شده، از مذاکره کننده‌گان در قطر می‌خواهند تا برای رهایی زندانیان بیشتر از نزد طالبان، تلاش کنند.

فضل‌الرحمان، یکی از این زندانیان آزاد شده گفت: «ساعت یازده ویا دوازده بود که جنگ شد. در این جنگ زخمی هم شدم. برای مدتی زندانی بودم.»

عبدالمتین، زندانی آزادشدۀ دیگر نیز افزود: «کسانی بودند که پانزده سال می‌شد در زندان بودند. به ما گفتند که از قطر امر شده است که شما تبادله می‌شوید.»

جمعه‌گل می‌گوید که ۱۸ماه در نزد طالبان زندانی بود و اکنون خرسند است که به زنده‌گی عادی بر می‌گردد و با خانواده‌اش می‌پیوندد: «طالبان هنوزهم کارمندان دولت را که رتبه‌های بلند دارند، نگهداشته‌اند و باید آن‌ها آزاد شوند.»

رهایی زندانیان حکومت و طالبان، یکی از شرط‌های اصلی برای آغاز مذاکرات میان افغانان بود.

هم‌رسانی کنید