Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت اطلاعات‌و فرهنگ: جایگاۀ رسانه‌‎ها در دوحه باید مشخص شود

وزارت اطلاعات‌و فرهنگ امروز (چهارشنبه، ۲ میزان) از مشخص نبودن جایگاۀ رسانه‌های کشور در مذاکرات دوحه انتقاد می‌‌کند و می‎‌گوید که حکومت و نماینده‌گان دو طرف در دوحه جایگاۀ رسانه‌ها را، باید مشخص بسازند.

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی این وزارت و شماری از مسؤولان رسانه‎‌ها در نشستی که در کابل برگزار شده بود، حکومت و هیئت‌‎های مذاکره کنندۀ صلح افغانستان را در دوحه به پنهان کاری اطلاعات در مذاکرات دوحه متهم می‌سازند و می‌گویند که رسانه‌ها باید به آنچه که در دوحه می‌گذرد، دسترسی داشته باشند.

پس از انتقادها از برگشتانده شدن اجباری شماری از خبرنگاران کشور که در مراسم گشایش مذاکرات صلح به دوحه رفته بودند، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌‎گوید که رسانه‌ها نباید از آنچه که میان هیئت‌های مذاکره کننده صلح در دوحه می‌گذرد، به دور نگه داشته شوند.

آقای شیوای شرق در این باره می‌‌گوید: "مبتنی بر قانون رسانه‌‌های همه‌گانی سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضد قانون است، دولت افغانستان متحد بر پاسداشت از آزادی بیان است و بنا بر این ما آرزو می‌کنیم که همه رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نماینده‌گان گفت‌‌وگو کنندۀ طالبان در دوحه جایگاۀ رسانه‌های افغانستان را در دوحه مشخص بکنند تا آنچه در پستوخانه‌ها می‌گذرد، سانسور نشود."

شماری از مسؤولان رسانه‌‎ها می‌‎گویند با آن که خبرنگارانی که برای پوشش خبری آغاز مذاکرات صلح افغانستان به قطر برده شده بودند، ویزای یک ماهه داشتند، اما مقام‎های حکومتی به آنان اجازۀ ماندن را در دوحه ندادند.

نجیبه ایوبی، مسؤول کلید گروپ می‌‌گوید: "آنچه که در دوحه گذشت و دوستان رسانه‌یی ما اطلاع دارند، درحقیقت به یک بازی می‌ماند که آغازگر یک شرایط گذار باشد و نشان بدهند که رسانه‌های افغانستان باید از همین‌جا سویچ سانسور شان زده شود و کوشش شود که این‌ها (رسانه‌ها) خاموش شوند."

وزارت اطلاعات‌و فرهنگ و مسؤولان رسانه‌‎‌ها مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان را برای سرنوشت مردم بسیار مهم می‌‌دانند و تأکید می‌ورزند که دو طرف باید مانع روند اطلاع رسانی به مردم نشوند.

وزارت اطلاعات‌و فرهنگ: جایگاۀ رسانه‌‎ها در دوحه باید مشخص شود

وزارت اطلاعات‌و فرهنگ و مسؤولان رسانه‌‎ها می‌گویند که هیئت‌‎های مذاکره کنندۀ صلح افغانستان باید مانع روند اطلاع رسانی به مردم نشوند.

Thumbnail

وزارت اطلاعات‌و فرهنگ امروز (چهارشنبه، ۲ میزان) از مشخص نبودن جایگاۀ رسانه‌های کشور در مذاکرات دوحه انتقاد می‌‌کند و می‎‌گوید که حکومت و نماینده‌گان دو طرف در دوحه جایگاۀ رسانه‌ها را، باید مشخص بسازند.

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی این وزارت و شماری از مسؤولان رسانه‎‌ها در نشستی که در کابل برگزار شده بود، حکومت و هیئت‌‎های مذاکره کنندۀ صلح افغانستان را در دوحه به پنهان کاری اطلاعات در مذاکرات دوحه متهم می‌سازند و می‌گویند که رسانه‌ها باید به آنچه که در دوحه می‌گذرد، دسترسی داشته باشند.

پس از انتقادها از برگشتانده شدن اجباری شماری از خبرنگاران کشور که در مراسم گشایش مذاکرات صلح به دوحه رفته بودند، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌‎گوید که رسانه‌ها نباید از آنچه که میان هیئت‌های مذاکره کننده صلح در دوحه می‌گذرد، به دور نگه داشته شوند.

آقای شیوای شرق در این باره می‌‌گوید: "مبتنی بر قانون رسانه‌‌های همه‌گانی سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضد قانون است، دولت افغانستان متحد بر پاسداشت از آزادی بیان است و بنا بر این ما آرزو می‌کنیم که همه رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نماینده‌گان گفت‌‌وگو کنندۀ طالبان در دوحه جایگاۀ رسانه‌های افغانستان را در دوحه مشخص بکنند تا آنچه در پستوخانه‌ها می‌گذرد، سانسور نشود."

شماری از مسؤولان رسانه‌‎ها می‌‎گویند با آن که خبرنگارانی که برای پوشش خبری آغاز مذاکرات صلح افغانستان به قطر برده شده بودند، ویزای یک ماهه داشتند، اما مقام‎های حکومتی به آنان اجازۀ ماندن را در دوحه ندادند.

نجیبه ایوبی، مسؤول کلید گروپ می‌‌گوید: "آنچه که در دوحه گذشت و دوستان رسانه‌یی ما اطلاع دارند، درحقیقت به یک بازی می‌ماند که آغازگر یک شرایط گذار باشد و نشان بدهند که رسانه‌های افغانستان باید از همین‌جا سویچ سانسور شان زده شود و کوشش شود که این‌ها (رسانه‌ها) خاموش شوند."

وزارت اطلاعات‌و فرهنگ و مسؤولان رسانه‌‎‌ها مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان را برای سرنوشت مردم بسیار مهم می‌‌دانند و تأکید می‌ورزند که دو طرف باید مانع روند اطلاع رسانی به مردم نشوند.

هم‌رسانی کنید