Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای ولایتی هلمند از سقوط حوزۀ چهارم لشکرگاه خبر می‌دهد

شورای ولایتی هلمند، از سقوط حوزۀ چهارم امنیتی شهر لشکرگاه بدست طالبان خبر می‌دهد.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند می‌گوید که پس از نبردهای سنگین، حوزۀ چهارم این شهر لشکرگاه بدست طالبان سقوط کرد و نبردها تاکنون هم ادامه دارند.

آقای افغان در این باره بیان داشت: «حوزۀ چهارم شهر [لشکرگاه] یا منطقۀ باباجی بدست مخالفان مسلح دولت افتاده‌است و نیروهای امنیتی افغان عقب‌نشینی کرده‌اند. و در مربوطات چاه انجیر که در جوار منطقۀ باباجی است، آن‌جا جنگ جریان دارد.»

از سه روز به اینسو، بخش‌هایی از هلمند به‌شمول حوزۀ چهارم امنیتی لشکرگاه، منطقۀ چاه انجیر، ولسوالی نادعلی و جادۀ عمومی ۶۰۱ لشکرگاه، گواۀ نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند. از روز شنبه به اینسو، جادۀ عمومی لشکرگاه - کندهار هم به روی ترافیک بسته‌است.

باشنده‌گان هلمند با ابراز نگرانی از رسیدن جنگ به دروازه‌های لشکرگاه، می‌گویند که تمامی راه‌ها و جاده‌های عمومی پیرامون این شهر بسته شده‌اند.

عبدالحق زواکمن، فعال مدنی در هلمند بیان داشت: «اخیرأ وضعیت امنیتی در هلمند بسیار خراب است و باعث نگرانی است و مردم به‌شدت نگران استند. شاهراه ۶۰۱ بند است.»

عبدالولی پتیال، فعال مدنی دیگر در هلمند نیز افزود: «از یک و نیم و دو هفته بدینسو، یک بار دیگر بر پسته‌های کمربندی لشکرگاه حمله شروع شده‌است.»

آن‌چه‌که بی‌توجهی حکومت مرکزی به اوضاع امنیتی هلمند گفته می‌شود نیز زیر انتقاد قرار می‌گیرد.

بشیر احمد شاکر، آگاۀ مسایل سیاسی اظهار داشت: «جنگ هست، جنگ هست در تمام مناطق هلمند؛ مناطقی که زیر حاکمیت حکومت است متآسفانه جنگ است. و آن‌جا در قطر مذاکرات است و جنگ این‌جا شدت گرفته‌است.»

اما، مقام‌های محلی می‌گویند که در برخی از پاسگاه‌ها، نیروهای امنیتی عقب‌نشینی تکتیکی داشته‌اند و می‌کوشند که هرچه زودتر اوضاع را در ادارۀ شان در بیاورند.

عمر زواک، سخن‌گوی والی هلمند گفت: «وضعیت اکنون در مناطق، ناوه، نادعلی، چاه انجیر و باباجی فعلا زیر پوشش است و قطعات مصروف این است که این مناطق را هم حفظ کنند و عملیات نیز اجرا کنند. اطمینان می‌دهیم که نیروهای امنیتی عملیات‌های شان را در تمام بخش‌ها جاری نگهمیدارند.»

این همه در حالی است که هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌های صلح استند.

شورای ولایتی هلمند از سقوط حوزۀ چهارم لشکرگاه خبر می‌دهد

اما، مقام‌های محلی می‌گویند که در برخی از پاسگاه‌ها، نیروهای امنیتی عقب‌نشینی تکتیکی داشته‌اند و می‌کوشند که هرچه زودتر اوضاع را در ادارۀ شان در بیاورند.

تصویر بندانگشتی

شورای ولایتی هلمند، از سقوط حوزۀ چهارم امنیتی شهر لشکرگاه بدست طالبان خبر می‌دهد.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند می‌گوید که پس از نبردهای سنگین، حوزۀ چهارم این شهر لشکرگاه بدست طالبان سقوط کرد و نبردها تاکنون هم ادامه دارند.

آقای افغان در این باره بیان داشت: «حوزۀ چهارم شهر [لشکرگاه] یا منطقۀ باباجی بدست مخالفان مسلح دولت افتاده‌است و نیروهای امنیتی افغان عقب‌نشینی کرده‌اند. و در مربوطات چاه انجیر که در جوار منطقۀ باباجی است، آن‌جا جنگ جریان دارد.»

از سه روز به اینسو، بخش‌هایی از هلمند به‌شمول حوزۀ چهارم امنیتی لشکرگاه، منطقۀ چاه انجیر، ولسوالی نادعلی و جادۀ عمومی ۶۰۱ لشکرگاه، گواۀ نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند. از روز شنبه به اینسو، جادۀ عمومی لشکرگاه - کندهار هم به روی ترافیک بسته‌است.

باشنده‌گان هلمند با ابراز نگرانی از رسیدن جنگ به دروازه‌های لشکرگاه، می‌گویند که تمامی راه‌ها و جاده‌های عمومی پیرامون این شهر بسته شده‌اند.

عبدالحق زواکمن، فعال مدنی در هلمند بیان داشت: «اخیرأ وضعیت امنیتی در هلمند بسیار خراب است و باعث نگرانی است و مردم به‌شدت نگران استند. شاهراه ۶۰۱ بند است.»

عبدالولی پتیال، فعال مدنی دیگر در هلمند نیز افزود: «از یک و نیم و دو هفته بدینسو، یک بار دیگر بر پسته‌های کمربندی لشکرگاه حمله شروع شده‌است.»

آن‌چه‌که بی‌توجهی حکومت مرکزی به اوضاع امنیتی هلمند گفته می‌شود نیز زیر انتقاد قرار می‌گیرد.

بشیر احمد شاکر، آگاۀ مسایل سیاسی اظهار داشت: «جنگ هست، جنگ هست در تمام مناطق هلمند؛ مناطقی که زیر حاکمیت حکومت است متآسفانه جنگ است. و آن‌جا در قطر مذاکرات است و جنگ این‌جا شدت گرفته‌است.»

اما، مقام‌های محلی می‌گویند که در برخی از پاسگاه‌ها، نیروهای امنیتی عقب‌نشینی تکتیکی داشته‌اند و می‌کوشند که هرچه زودتر اوضاع را در ادارۀ شان در بیاورند.

عمر زواک، سخن‌گوی والی هلمند گفت: «وضعیت اکنون در مناطق، ناوه، نادعلی، چاه انجیر و باباجی فعلا زیر پوشش است و قطعات مصروف این است که این مناطق را هم حفظ کنند و عملیات نیز اجرا کنند. اطمینان می‌دهیم که نیروهای امنیتی عملیات‌های شان را در تمام بخش‌ها جاری نگهمیدارند.»

این همه در حالی است که هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌های صلح استند.

هم‌رسانی کنید