Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان غرب کابل: رهبری نهادهای امنیتی به فساد آلوده است

حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش در منطقۀ دشت‌برچی کابل، انتقادهای باشنده‌گان غرب کابل را برانگیخته‌است.

باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که رهبری نهادهای امنیتی با فساد آلوده است و اگر افراد شایسته در این نهادها گماشته شوند وضع امنیتی تغییر خواهد کرد.

محمد کاظم هدفمند، یکی از باشنده‌گان غرب کابل گفت: «سطح رهبری امنیت مملو از فساد است. اشخاص کارا و اشخاصی که دارای مسلک عالی استند، در رهبری نهادهای امنیتی گماشته نمی‌شوند.»

محمد نقی، باشندۀ دیگر غرب کابل نیز افزود: «متأسفانه که دولت امنیت خودرا تأمین کرده نمی‌تواند چه که امنیت مردم را تأمین کند. وقتی که انتحاری می‌شود، نفرهای دولتی خبر نمی‌شوند، بعدأ خبر می‌شوند.»

در حملۀ روز گذشته که داعش مسؤولیت آن را به‌عهده گرفت، ۳۰ تن جان باخت و ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. بسیاری از جان‌باخته‌گان و زخمیان این رویداد دانش‌آموزانی بودند که از ولایت‌ها به کابل آمده بودند و برای آزمون کانکور آماده‌گی می‌گرفتند.

باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که گروه‌های هراس‌افگن با حمله بر مرکزهای آموزشی نمی‌توانند مانع تحصیل جوانان شوند.

غلام رضا براتی، باشندۀ برچی گفت: «این‌که داعش و طالب می‌خواهند هدف اصلی فرزندان ما را قرار بدهند در غرب کابل تا ما را از پیشرفت بازدارند این را کور خوانده‌اند.»

در حالی که حکومت برای تأمین امنیت مسجدها و تکیه خانه‌ها در کابل پیش از این برای یک صد مسجد بیش از پنج صد میل سلاح توزیع کرده‌است، اکنون باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند که حکومت باید درهماهنگی با مردم در تأمین امنیت مرکزهای آموزشی نیز برنامه‌هایی را روی دست گیرد.

حبیب الله بازل، باشندۀ غرب کابل بیان داشت: «خیلی بچه‌های جوان در مسجدها استند که این‌ها را مشترک کدام قطعه بسازند، از آنان کار بگیرند؛ این‌ها آماده استند.»

این سومین حمله بر مرکز آموزشی در غرب کابل است. پیش از این حمله‌های انتحاری بر آموزشگاۀ موعود و مرکز فرهنگی تبیان در همین بخش پایتخت در کم ازکم سه سال گذشته  جان ده‌ها تن را گرفته‌اند.

باشنده‌گان غرب کابل: رهبری نهادهای امنیتی به فساد آلوده است

آنان می‌گویند که حکومت باید به آنان اجازه بدهد تا امنیت این بخش پایتخت را خود شان تأمین کنند.

تصویر بندانگشتی

حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش در منطقۀ دشت‌برچی کابل، انتقادهای باشنده‌گان غرب کابل را برانگیخته‌است.

باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که رهبری نهادهای امنیتی با فساد آلوده است و اگر افراد شایسته در این نهادها گماشته شوند وضع امنیتی تغییر خواهد کرد.

محمد کاظم هدفمند، یکی از باشنده‌گان غرب کابل گفت: «سطح رهبری امنیت مملو از فساد است. اشخاص کارا و اشخاصی که دارای مسلک عالی استند، در رهبری نهادهای امنیتی گماشته نمی‌شوند.»

محمد نقی، باشندۀ دیگر غرب کابل نیز افزود: «متأسفانه که دولت امنیت خودرا تأمین کرده نمی‌تواند چه که امنیت مردم را تأمین کند. وقتی که انتحاری می‌شود، نفرهای دولتی خبر نمی‌شوند، بعدأ خبر می‌شوند.»

در حملۀ روز گذشته که داعش مسؤولیت آن را به‌عهده گرفت، ۳۰ تن جان باخت و ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. بسیاری از جان‌باخته‌گان و زخمیان این رویداد دانش‌آموزانی بودند که از ولایت‌ها به کابل آمده بودند و برای آزمون کانکور آماده‌گی می‌گرفتند.

باشنده‌گان غرب کابل، می‌گویند که گروه‌های هراس‌افگن با حمله بر مرکزهای آموزشی نمی‌توانند مانع تحصیل جوانان شوند.

غلام رضا براتی، باشندۀ برچی گفت: «این‌که داعش و طالب می‌خواهند هدف اصلی فرزندان ما را قرار بدهند در غرب کابل تا ما را از پیشرفت بازدارند این را کور خوانده‌اند.»

در حالی که حکومت برای تأمین امنیت مسجدها و تکیه خانه‌ها در کابل پیش از این برای یک صد مسجد بیش از پنج صد میل سلاح توزیع کرده‌است، اکنون باشنده‌گان غرب کابل می‌گویند که حکومت باید درهماهنگی با مردم در تأمین امنیت مرکزهای آموزشی نیز برنامه‌هایی را روی دست گیرد.

حبیب الله بازل، باشندۀ غرب کابل بیان داشت: «خیلی بچه‌های جوان در مسجدها استند که این‌ها را مشترک کدام قطعه بسازند، از آنان کار بگیرند؛ این‌ها آماده استند.»

این سومین حمله بر مرکز آموزشی در غرب کابل است. پیش از این حمله‌های انتحاری بر آموزشگاۀ موعود و مرکز فرهنگی تبیان در همین بخش پایتخت در کم ازکم سه سال گذشته  جان ده‌ها تن را گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید