Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ انتحاری بر دانش‌آموزان مرکز آموزشی کوثر چگونه رخ داد؟

چگونگی وقوع حملۀ انتحاری بر دانش‌آموزان مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل، با پرسش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

بربنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی، مهاجم انتحاری که می‌خواست وارد این مرکز شود، پیش از رسیدن به هدف از سوی نگهبانان این مرکز شناسایی شد و سپس او مواد انفجاری همراهش را درمیان گروهی از دانش‌آموزانی که در حال بیرون شدن از صنف‌های درسی شان بودند، انفجار داد.

گواهان می‌گویند که مهاجم انتحاری لباس نظامی بر تن داشت.

عصمت‌الله، یکی از گواهان رویداد گفت: «صحنه‌یی بود که تمام شاگردان ساعت درسی شان خلاص شده بود و رخصت شده بودند و دیگر این‌که [مهاجم] با لباس نظامی بود و دستمال سفید داشت. ما از پشت سر دیدیم او را.»

محمد هاشم، گواۀ دیگر رویداد نیز اظهار داشت: «کسی دستش قطع شده بود. کسی از شکم زخمی شده بود؛ یک حال و روز بود که اگر کفر می‌دید.. دلش می‌سوخت. ما از کلان‌های ما این تقاضا را داریم که بس است دیگر. تاکی جوان می‌می‌میرد، تمام شان به خاطر درس آمده بودنو و از خود مادر و پدر داشتند.»

مرکز آموزشی کوثر دانش سه سال پیش نیز آماج یک سو قصد قرار گرفته بود، اما در آن زمان نیز مهاجم با بم دستی همراهش کشته شده بود.

اما آنچه‌که روز گذشته پیش از انفجار و زمان وقوع آن رخ داده‌است، تمامأ را دوربین‌های امنیتی ثبت کرده‌اند، اما گواهان می‌گویند که نهادهای کشفی حافظه‌های این دوربین‌ها را با خود برده‌اند.

هادی، باشندۀ غرب کابل بیان داشت: «بسیار شرم‌آور است برای کلان‌های ما – کسانی‌که در رأس امنیت استند و اگر نمی‌توانند کنار بروند.»

کریمه، باشندۀ دیگر غرب کابل نیز اظهار داشت: «رییس‌جمهور می‌گفت که من دسترخوان مردم را پر از نان می‌کنم، خاک بر سرت، نان که نیست، خون کشیدی در خانه‌های مردم.»

شام روز گذشته، مهاجم انتحاری دانش‌آموزان این مرکز آموزشی را هدف قرار داد. بربنیاد آمارهای منابع امنیتی در این رویداد ۳۰ تن جان باخته‌اند و در حدود ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین بیان داشت: «هدف از راه اندازی این‌گونه عملیات‌ها، عملیات‌های تروریستی، برهم زدن روند صلح، ایجاد فاصله و بی اعتمادی میان گروپ‌های مذاکره کننده و نفرت پراگنی‌های قومی و مذهبی است.»

مرکز آموزشی کوثر دانش یکی از شناخته‌شده ترین مرکزهای آموزشی و آماده‌گی کانکور در غرب کابل است و بیش از پنج هزار دانش‌آموز دارد. شمسیه، اولین نمرۀ عمومی کانکور امسال نیز یکی از دانش‌آموزان این مرکز بود.

حملۀ انتحاری بر دانش‌آموزان مرکز آموزشی کوثر چگونه رخ داد؟

شام روز گذشته، مهاجم انتحاری دانش‌آموزان این مرکز آموزشی را هدف قرار داد. بربنیاد آمارهای منابع امنیتی در این رویداد ۳۰ تن جان باخته‌اند و در حدود ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

چگونگی وقوع حملۀ انتحاری بر دانش‌آموزان مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل، با پرسش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

بربنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی، مهاجم انتحاری که می‌خواست وارد این مرکز شود، پیش از رسیدن به هدف از سوی نگهبانان این مرکز شناسایی شد و سپس او مواد انفجاری همراهش را درمیان گروهی از دانش‌آموزانی که در حال بیرون شدن از صنف‌های درسی شان بودند، انفجار داد.

گواهان می‌گویند که مهاجم انتحاری لباس نظامی بر تن داشت.

عصمت‌الله، یکی از گواهان رویداد گفت: «صحنه‌یی بود که تمام شاگردان ساعت درسی شان خلاص شده بود و رخصت شده بودند و دیگر این‌که [مهاجم] با لباس نظامی بود و دستمال سفید داشت. ما از پشت سر دیدیم او را.»

محمد هاشم، گواۀ دیگر رویداد نیز اظهار داشت: «کسی دستش قطع شده بود. کسی از شکم زخمی شده بود؛ یک حال و روز بود که اگر کفر می‌دید.. دلش می‌سوخت. ما از کلان‌های ما این تقاضا را داریم که بس است دیگر. تاکی جوان می‌می‌میرد، تمام شان به خاطر درس آمده بودنو و از خود مادر و پدر داشتند.»

مرکز آموزشی کوثر دانش سه سال پیش نیز آماج یک سو قصد قرار گرفته بود، اما در آن زمان نیز مهاجم با بم دستی همراهش کشته شده بود.

اما آنچه‌که روز گذشته پیش از انفجار و زمان وقوع آن رخ داده‌است، تمامأ را دوربین‌های امنیتی ثبت کرده‌اند، اما گواهان می‌گویند که نهادهای کشفی حافظه‌های این دوربین‌ها را با خود برده‌اند.

هادی، باشندۀ غرب کابل بیان داشت: «بسیار شرم‌آور است برای کلان‌های ما – کسانی‌که در رأس امنیت استند و اگر نمی‌توانند کنار بروند.»

کریمه، باشندۀ دیگر غرب کابل نیز اظهار داشت: «رییس‌جمهور می‌گفت که من دسترخوان مردم را پر از نان می‌کنم، خاک بر سرت، نان که نیست، خون کشیدی در خانه‌های مردم.»

شام روز گذشته، مهاجم انتحاری دانش‌آموزان این مرکز آموزشی را هدف قرار داد. بربنیاد آمارهای منابع امنیتی در این رویداد ۳۰ تن جان باخته‌اند و در حدود ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین بیان داشت: «هدف از راه اندازی این‌گونه عملیات‌ها، عملیات‌های تروریستی، برهم زدن روند صلح، ایجاد فاصله و بی اعتمادی میان گروپ‌های مذاکره کننده و نفرت پراگنی‌های قومی و مذهبی است.»

مرکز آموزشی کوثر دانش یکی از شناخته‌شده ترین مرکزهای آموزشی و آماده‌گی کانکور در غرب کابل است و بیش از پنج هزار دانش‌آموز دارد. شمسیه، اولین نمرۀ عمومی کانکور امسال نیز یکی از دانش‌آموزان این مرکز بود.

هم‌رسانی کنید