Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید ناتو و فنلند بر حفظ دستاوردهای زنان در روند صلح افغانستان

در پی نگرانی‌های زنان افغانستان از آن‌چه که احتمال نادیده گرفته‌شدن دستاوردها و حقوق زنان در روند صلح می‌گویند، ناتو و فنلند بر ادامۀ پشتیبانی از دستاوردهای بیست سال گذشتۀ افغان‌ها به‌ویژه دستاوردهای زنان در روند صلح تأکید می‌ورزند.

پکا هاویستو، وزیر خارجۀ فنلند در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز، مذاکرات صلح در دوحه را دشوار می‌داند و می‌گوید که جامعۀ جهانی هم برای این مذاکرات شرایط خودش را دارد: «این گفت‌وگوها بسیار دشوار خواهند بود نه تنها ازبهر این‌که حکومت و طالبان دیدگاه‌های مختلف دارند بل از بهر این که جامعۀ جهانی نیز شرط‌هایی دارد و ما از دستاوردهای سال‌های گذشته در افغانستان نمی‌گذریم.»

استیفانو پونتیکوروو، سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز می‌گوید که حقوق زنان قابل مذاکره نیستند: «صلح پایدار باید با دستاوردهای زنان ساخته شود؛ حقوق آنان را حفظ کند و برای مبارزۀ زنان افغان برای برابری، یک طرح مستحکم فراهم بسازد و حقوق و امتیازات زنان اختیاری و قابل مذاکره نیست.»

بیش از چهل روز می‌شود که هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ آغاز مذاکرات صلح استند؛ اما تاکنون موفق نشده‌اند روی کارشیوۀ این مذاکرات به توافق برسند.

در پی این همه، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر دیدارهایش را با هیئت‌های دوطرف در دوحه آغاز کرده‌است.

منابع در دوحه می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد اخیرأ با معصوم ستانکزی، رییس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و نادر نادری، خالد نور و رسول طالب، اعضای این هیئت دیدار کرده‌است.

به‌گفتۀ این منابع در این دیدارها دربارۀ موانع فراراه پیشرفت مذاکرات، اختلاف‌ها و خشونت‌ها گفت‌وگو شده‌است.

این منابع می‌افزایند که نماینده‌گان قطر نیز که در روند مذاکرات صلح نقش تسهیل کننده دارند با اعضای هیئت‌های دو طرف دیدار کرده‌اند و برای حل اختلاف‌ها میان آنان، طرح‌های بدیل را رد و بدل کرده‌اند.

شریفه زرمتی، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «نشت‌ها و گفت‌وگوها میان رهبری و اعضای گروۀ تماس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت طالبان دوام دارد، اما تاکنون به توافق نرسیده‌اند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کابل، از به درازا کشیده شدن روند صلح و ادامۀ خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی می‌کنند و از طرف‌ها می‌خواهند که هرچه زودتر به توافق برسند و آتش‌بس کنند.

فاروق صالحی، باشندۀ کابل گفت: «مردم افغانستان باید از جزییات صلح آگاه باشند، چون این صلح برای مردم افغانستان است نه برای مردم دیگر.»

تأکید ناتو و فنلند بر حفظ دستاوردهای زنان در روند صلح افغانستان

در پی این همه، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر دیدارهایش را با هیئت‌های دوطرف در دوحه آغاز کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی نگرانی‌های زنان افغانستان از آن‌چه که احتمال نادیده گرفته‌شدن دستاوردها و حقوق زنان در روند صلح می‌گویند، ناتو و فنلند بر ادامۀ پشتیبانی از دستاوردهای بیست سال گذشتۀ افغان‌ها به‌ویژه دستاوردهای زنان در روند صلح تأکید می‌ورزند.

پکا هاویستو، وزیر خارجۀ فنلند در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز، مذاکرات صلح در دوحه را دشوار می‌داند و می‌گوید که جامعۀ جهانی هم برای این مذاکرات شرایط خودش را دارد: «این گفت‌وگوها بسیار دشوار خواهند بود نه تنها ازبهر این‌که حکومت و طالبان دیدگاه‌های مختلف دارند بل از بهر این که جامعۀ جهانی نیز شرط‌هایی دارد و ما از دستاوردهای سال‌های گذشته در افغانستان نمی‌گذریم.»

استیفانو پونتیکوروو، سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز می‌گوید که حقوق زنان قابل مذاکره نیستند: «صلح پایدار باید با دستاوردهای زنان ساخته شود؛ حقوق آنان را حفظ کند و برای مبارزۀ زنان افغان برای برابری، یک طرح مستحکم فراهم بسازد و حقوق و امتیازات زنان اختیاری و قابل مذاکره نیست.»

بیش از چهل روز می‌شود که هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ آغاز مذاکرات صلح استند؛ اما تاکنون موفق نشده‌اند روی کارشیوۀ این مذاکرات به توافق برسند.

در پی این همه، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر دیدارهایش را با هیئت‌های دوطرف در دوحه آغاز کرده‌است.

منابع در دوحه می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد اخیرأ با معصوم ستانکزی، رییس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و نادر نادری، خالد نور و رسول طالب، اعضای این هیئت دیدار کرده‌است.

به‌گفتۀ این منابع در این دیدارها دربارۀ موانع فراراه پیشرفت مذاکرات، اختلاف‌ها و خشونت‌ها گفت‌وگو شده‌است.

این منابع می‌افزایند که نماینده‌گان قطر نیز که در روند مذاکرات صلح نقش تسهیل کننده دارند با اعضای هیئت‌های دو طرف دیدار کرده‌اند و برای حل اختلاف‌ها میان آنان، طرح‌های بدیل را رد و بدل کرده‌اند.

شریفه زرمتی، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «نشت‌ها و گفت‌وگوها میان رهبری و اعضای گروۀ تماس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت طالبان دوام دارد، اما تاکنون به توافق نرسیده‌اند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کابل، از به درازا کشیده شدن روند صلح و ادامۀ خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی می‌کنند و از طرف‌ها می‌خواهند که هرچه زودتر به توافق برسند و آتش‌بس کنند.

فاروق صالحی، باشندۀ کابل گفت: «مردم افغانستان باید از جزییات صلح آگاه باشند، چون این صلح برای مردم افغانستان است نه برای مردم دیگر.»

هم‌رسانی کنید