تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنگ در جنوب چگونه رهبری می‌شود؟

نزدیک به یک ماه است که طالبان موج تازه‌یی از حمله‌های شان را بر حوزۀ جنوب کشور راه‌اندازی کرده‌اند.

جنگ‌ها در این بخش کشور که ولایت‌های هلمند، کندهار، ارزگان و زابل را دربر می‌گیرد، نزدیک به یک ماه پیش با حملۀ طالبان آغاز شد.

جنرال یاسین ضیاء، رییس ستاد ارتش که اکنون جنگ در حوزۀ جنوب را رهبری می‌کند، می‌گوید که طالبان می‌خواستند در جنوب پایگاهی برای سوق و ادارۀ جنگ شان ایجاد کنند.

هرچند در روزهای پسین، جنگ‌ها در هلمند فروکش کرده‌اند و به تازه‌گی ولسوالی ارغنداب کندهار نیز پاک‌سازی شده‌است اما هنوز ولسوال‌ های پنجوایی و ژیری کندهار، گیزاب و دهراود ارزگان گواه درگیر‌ی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان استند.

رییس ستاد ارتش گفت: «آن‌ها [طالبان] فکر می‌کنند که این پایگاۀ اصلی آنان است و یک محلی است که فکر می‌کردند از این‌جا می‌توانند این‌جا را کنترل می‌کنند و از این‌جا [جنگ] را سوق و اداره می‌کنند.»

حمله‌های تهاجمی طالبان در جنوب از هلمند آغاز شدند و جنگ تا دروازه‌های ورودی لشکرگاه هم رسیدند.

پس از هلمند، جنگ به کندهار که نسبتأ ولایت امن بود رسید و طالبان بر سه ولسوالی این ولایت یورش بردند. تا چند روز پیش جنگ در ارغنداب – یکی از این سه ولسوالی – ادامه داشت اما نیروهای امنیتی حمله‌های طالبان را پس زدند.

سر بلند عبدالرحیم‌زی، عضو ارتش در جنوب بیان داشت: «اکنون جنگ با دشمن ختم شده‌است و جنگ با ماین‌ است.»

جنگ در ارغنداب، باشنده‌گان این ولسوالی را آواره ساخته است.

باشنده‌گان بخش‌های جنگ‌زدۀ ارغنداب می‌‎گویند که جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان خانه‌های شان را ویران ساخته‌است و دار و ندار شان را گرفته‌است.

آغا شیرین، یکی از باشنده‌گان ارغنداب بیان داشت: «وضعیت خراب است. من خودم دیدم زنانی را که به‌ هرسو می‌رفتند. در هرجا جنگ بود.»

محمد عیسی، باشندۀ دیگر ارغنداب نیز افزود: «مردم در جنگ شهید شده‌اند.»

جنگ در جنوب چگونه رهبری می‌شود؟

حمله‌های تهاجمی طالبان در جنوب از هلمند آغاز شدند و جنگ تا دروازه‌های ورودی لشکرگاه هم رسیدند.

تصویر بندانگشتی

نزدیک به یک ماه است که طالبان موج تازه‌یی از حمله‌های شان را بر حوزۀ جنوب کشور راه‌اندازی کرده‌اند.

جنگ‌ها در این بخش کشور که ولایت‌های هلمند، کندهار، ارزگان و زابل را دربر می‌گیرد، نزدیک به یک ماه پیش با حملۀ طالبان آغاز شد.

جنرال یاسین ضیاء، رییس ستاد ارتش که اکنون جنگ در حوزۀ جنوب را رهبری می‌کند، می‌گوید که طالبان می‌خواستند در جنوب پایگاهی برای سوق و ادارۀ جنگ شان ایجاد کنند.

هرچند در روزهای پسین، جنگ‌ها در هلمند فروکش کرده‌اند و به تازه‌گی ولسوالی ارغنداب کندهار نیز پاک‌سازی شده‌است اما هنوز ولسوال‌ های پنجوایی و ژیری کندهار، گیزاب و دهراود ارزگان گواه درگیر‌ی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان استند.

رییس ستاد ارتش گفت: «آن‌ها [طالبان] فکر می‌کنند که این پایگاۀ اصلی آنان است و یک محلی است که فکر می‌کردند از این‌جا می‌توانند این‌جا را کنترل می‌کنند و از این‌جا [جنگ] را سوق و اداره می‌کنند.»

حمله‌های تهاجمی طالبان در جنوب از هلمند آغاز شدند و جنگ تا دروازه‌های ورودی لشکرگاه هم رسیدند.

پس از هلمند، جنگ به کندهار که نسبتأ ولایت امن بود رسید و طالبان بر سه ولسوالی این ولایت یورش بردند. تا چند روز پیش جنگ در ارغنداب – یکی از این سه ولسوالی – ادامه داشت اما نیروهای امنیتی حمله‌های طالبان را پس زدند.

سر بلند عبدالرحیم‌زی، عضو ارتش در جنوب بیان داشت: «اکنون جنگ با دشمن ختم شده‌است و جنگ با ماین‌ است.»

جنگ در ارغنداب، باشنده‌گان این ولسوالی را آواره ساخته است.

باشنده‌گان بخش‌های جنگ‌زدۀ ارغنداب می‌‎گویند که جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان خانه‌های شان را ویران ساخته‌است و دار و ندار شان را گرفته‌است.

آغا شیرین، یکی از باشنده‌گان ارغنداب بیان داشت: «وضعیت خراب است. من خودم دیدم زنانی را که به‌ هرسو می‌رفتند. در هرجا جنگ بود.»

محمد عیسی، باشندۀ دیگر ارغنداب نیز افزود: «مردم در جنگ شهید شده‌اند.»

هم‌رسانی کنید