Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک خبرنگار رادیو آزادی در انفجاری در ولایت هلمند جان باخت

مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی بامداد امروز در نتیجۀ انفجار یک ماین مقناطیسی بر موترش در این ولایت، جان باخت.

عمر زواک، سخن‌گوی والی هلمند، می‌گوید که این رویداد بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ عقرب)  در مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت، هنگامی رخ داد یک ماین مقناطیسی  جاسازس شده در موتر داعی انفجار کرد.

هیچ گروهی به‌شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این انفجار را به‌عهده نگرفته‌است.

درکمتر از یک هفته، این دومین روز نامه‌نگار است که در انفجارها در کشور جان می‌‌بازد.

به روز شنبه، یما سیاوش، گردانندۀ پیشین طلوع‌نیوز در نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر حاملش در مروبوطات حوزۀ نهم شهر کابل، همراه با دو تن دیگر، جان باخت.

 

یک خبرنگار رادیو آزادی در انفجاری در ولایت هلمند جان باخت

عمر زواک، سخن‌گوی والی هلمند، می‌گوید که این رویداد بامداد امروز در مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، رخ داده‌است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی بامداد امروز در نتیجۀ انفجار یک ماین مقناطیسی بر موترش در این ولایت، جان باخت.

عمر زواک، سخن‌گوی والی هلمند، می‌گوید که این رویداد بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ عقرب)  در مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت، هنگامی رخ داد یک ماین مقناطیسی  جاسازس شده در موتر داعی انفجار کرد.

هیچ گروهی به‌شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این انفجار را به‌عهده نگرفته‌است.

درکمتر از یک هفته، این دومین روز نامه‌نگار است که در انفجارها در کشور جان می‌‌بازد.

به روز شنبه، یما سیاوش، گردانندۀ پیشین طلوع‌نیوز در نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر حاملش در مروبوطات حوزۀ نهم شهر کابل، همراه با دو تن دیگر، جان باخت.

 

هم‌رسانی کنید