Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جاده‌های پرآب کابل؛ شهروندان: شهرداری بی‌توجه است

در پی ریزش برف و باران در دو روز اخیر در پایتخت، در بسیاری از جاده‌های کابل آب سرازیر شده‌است.

شماری از پایتخت‌نشینان با انتقاد از شهرداری کابل، می‌گویند که همه‌ساله پس از بارنده‌گی‌ها، جاده‌ها و پیاده روها با تجمع آب بسته می‌شوند و گشت‌وگذار در این جاده‌ها دشوار و حتا ناممکن می‌شود.

باشنده‌گان کابل، مسؤولان شهرداری کابل را به بی‌توجهی در رسیده‌گی به وضعیت جاده‌های شهر متهم می‌سازند.

محمد نعیم، یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «حتا رفتن از پیاده رو هم مشکل است. من که دُکان دارم هم حتا نمی‌توانم از یک سمت جاده به سمت دیگری بروم.»

سپین گل، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «دیروز باران که شروع شد، گشت‌وگذار مردم از جاده‌ها کم شد. اگر کسی از این جاده می‌رفت حتا بوت‌ها و لباس‌هایش تر و گل آلود می‌شد.»

کابل، از دیروز بدینسو گواۀ ریزش باران و برف است. ریاست هواشناسی پیش‌بینی کرده‌است که این باران‌ها در شماری از ولایت‌های دیگر نیز رخ خواهند داد.

ساعاتی پس از آغاز بارش باران در پایتخت، بسیاری از جاده‎های کابل پر آب شدند؛ از جمله جاده‌های منطقۀ خواجه رواش.

محمد کاظم که در این منطقه زنده‌گی می‌کند، می‌گوید که همه‌ساله در پی بارنده‌گی‌ها آب در جاده‌های این منطقه تجمع می‌کنند اما مسؤولان در برابر آن بی پروا استند:«نزدیک به دوصدو پنجاه متر از کانال آب رو اینجا بند است که باید در نزدیک تنگی تره خیل باز شود؛ اما کسی آن را باز نمی‌کند.»

زمری، باشندۀ کابل دیگر خواجه رواش نیز اظهار داشت: «افتخار می‌کنیم به همین‌گونه دولت و به همین‌گونه رییس‌جمهور که حالت و اوضاع ما و جاده‌های ما این‌گونه است. خدا می‌داند که جهانیان با دیدن این تصویر چه فکر می‌کنند.»

اما شهرداری کابل می‌گوید که بدلیل بسته‌بودن آب رو ها در اثر انداختن زباله از سوی شهروندان، آب‌ها در جاده‌ها تجمع کرده‌اند.

سمیرا رسا، سخن‌گوی شهرداری کابل بیان داشت: «متأسفانه انداختن زباله‌ها از سوی شهروندان کشور در جوی‌ها سبب شده‌است تا این جوی‌ها بسته شوند و حتا آب‌ها روی جاده‌ها سرازیر شوند.»

تجمع آب‌ در جاده‌های کابل، با گلایه‌ها و اعتراض‌های طنزآمیز و منتقدانۀ کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده‌است.

با این همه، ادارۀ هواشناسی گفته‌است که شهر کابل تا بیست و یکم ماه روان میلادی دیگر بارنده‌گی نخواهد داشت.

جاده‌های پرآب کابل؛ شهروندان: شهرداری بی‌توجه است

شهرداری کابل می‌گوید که بدلیل بسته‌بودن آب رو ها در اثر انداختن زباله از سوی شهروندان، آب‌ها در جاده‌ها تجمع کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در پی ریزش برف و باران در دو روز اخیر در پایتخت، در بسیاری از جاده‌های کابل آب سرازیر شده‌است.

شماری از پایتخت‌نشینان با انتقاد از شهرداری کابل، می‌گویند که همه‌ساله پس از بارنده‌گی‌ها، جاده‌ها و پیاده روها با تجمع آب بسته می‌شوند و گشت‌وگذار در این جاده‌ها دشوار و حتا ناممکن می‌شود.

باشنده‌گان کابل، مسؤولان شهرداری کابل را به بی‌توجهی در رسیده‌گی به وضعیت جاده‌های شهر متهم می‌سازند.

محمد نعیم، یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «حتا رفتن از پیاده رو هم مشکل است. من که دُکان دارم هم حتا نمی‌توانم از یک سمت جاده به سمت دیگری بروم.»

سپین گل، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «دیروز باران که شروع شد، گشت‌وگذار مردم از جاده‌ها کم شد. اگر کسی از این جاده می‌رفت حتا بوت‌ها و لباس‌هایش تر و گل آلود می‌شد.»

کابل، از دیروز بدینسو گواۀ ریزش باران و برف است. ریاست هواشناسی پیش‌بینی کرده‌است که این باران‌ها در شماری از ولایت‌های دیگر نیز رخ خواهند داد.

ساعاتی پس از آغاز بارش باران در پایتخت، بسیاری از جاده‎های کابل پر آب شدند؛ از جمله جاده‌های منطقۀ خواجه رواش.

محمد کاظم که در این منطقه زنده‌گی می‌کند، می‌گوید که همه‌ساله در پی بارنده‌گی‌ها آب در جاده‌های این منطقه تجمع می‌کنند اما مسؤولان در برابر آن بی پروا استند:«نزدیک به دوصدو پنجاه متر از کانال آب رو اینجا بند است که باید در نزدیک تنگی تره خیل باز شود؛ اما کسی آن را باز نمی‌کند.»

زمری، باشندۀ کابل دیگر خواجه رواش نیز اظهار داشت: «افتخار می‌کنیم به همین‌گونه دولت و به همین‌گونه رییس‌جمهور که حالت و اوضاع ما و جاده‌های ما این‌گونه است. خدا می‌داند که جهانیان با دیدن این تصویر چه فکر می‌کنند.»

اما شهرداری کابل می‌گوید که بدلیل بسته‌بودن آب رو ها در اثر انداختن زباله از سوی شهروندان، آب‌ها در جاده‌ها تجمع کرده‌اند.

سمیرا رسا، سخن‌گوی شهرداری کابل بیان داشت: «متأسفانه انداختن زباله‌ها از سوی شهروندان کشور در جوی‌ها سبب شده‌است تا این جوی‌ها بسته شوند و حتا آب‌ها روی جاده‌ها سرازیر شوند.»

تجمع آب‌ در جاده‌های کابل، با گلایه‌ها و اعتراض‌های طنزآمیز و منتقدانۀ کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده‌است.

با این همه، ادارۀ هواشناسی گفته‌است که شهر کابل تا بیست و یکم ماه روان میلادی دیگر بارنده‌گی نخواهد داشت.

هم‌رسانی کنید