تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان: نامزد وزیران باقی‌مانده بی‌درنگ معرفی شوند

هیئت اداری مجلس نماینده‌گان، از حکومت می‌خواهد که بی‌درنگ چهره‌های تازه را برای سه وزارت و ریاست بانک مرکزی معرفی کند.

نامزد وزیران وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، معارف، اطلاعات و فرهنگ و همین‌طور سرپرست بانک مرکزی موفق نشدند که از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد بگیرند.

عباس ابراهیم‌زاده، معاون دوم مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «در قانون افغانستان این تصریح شده‌است که ما نمی‌توانیم برای وزارت‌ها سرپرست داشته باشیم.»

ابراهیم اکبری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «خواست خانۀ ملت از رییس‌جمهور این است که به‌زودترین فرصت کاندید وزیران را معرفی کند تا رأی اعتماد بگیرند. سرپرستی، دیگر قابل قبول خانۀ ملت نیست.»

چهار تنی که در گرفتن رأی تأیید از مجلس ناکام ماندند به نماینده‌گی از نهادهایی به مجلس معرفی شده بودند که بربنیاد توافق نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، سهمیه آقای غنی بود.

سید علی کاظمی، معاون دولت در وزارت امور پارلمانی گفت: «طبیعتأ رییس‌جمهور افغانستان به‌جای پنج نامزد محترم کسان دیگری را که تجربۀ بهتر داشته باشند، در امور حکومت داری بهتر بلد باشند به اسرع وقت معرفی کند.»

از میان ۲۵عضو کابینۀ حکومت تازه، مجلس نماینده‌گان ۲۰ تن را تأیید و چهار تن را رد کرد؛ اما سرنوشت نامزد وزیر امور زنان به‌علت جنجالی شدن چند رأی او در روزهای آینده روشن خواهد شد.

نماینده‌گان: نامزد وزیران باقی‌مانده بی‌درنگ معرفی شوند

چهار تنی که در گرفتن رأی تأیید از مجلس ناکام ماندند به نماینده‌گی از نهادهایی به مجلس معرفی شده بودند که بربنیاد توافق نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، سهمیه آقای غنی بود.

تصویر بندانگشتی

هیئت اداری مجلس نماینده‌گان، از حکومت می‌خواهد که بی‌درنگ چهره‌های تازه را برای سه وزارت و ریاست بانک مرکزی معرفی کند.

نامزد وزیران وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، معارف، اطلاعات و فرهنگ و همین‌طور سرپرست بانک مرکزی موفق نشدند که از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد بگیرند.

عباس ابراهیم‌زاده، معاون دوم مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «در قانون افغانستان این تصریح شده‌است که ما نمی‌توانیم برای وزارت‌ها سرپرست داشته باشیم.»

ابراهیم اکبری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «خواست خانۀ ملت از رییس‌جمهور این است که به‌زودترین فرصت کاندید وزیران را معرفی کند تا رأی اعتماد بگیرند. سرپرستی، دیگر قابل قبول خانۀ ملت نیست.»

چهار تنی که در گرفتن رأی تأیید از مجلس ناکام ماندند به نماینده‌گی از نهادهایی به مجلس معرفی شده بودند که بربنیاد توافق نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، سهمیه آقای غنی بود.

سید علی کاظمی، معاون دولت در وزارت امور پارلمانی گفت: «طبیعتأ رییس‌جمهور افغانستان به‌جای پنج نامزد محترم کسان دیگری را که تجربۀ بهتر داشته باشند، در امور حکومت داری بهتر بلد باشند به اسرع وقت معرفی کند.»

از میان ۲۵عضو کابینۀ حکومت تازه، مجلس نماینده‌گان ۲۰ تن را تأیید و چهار تن را رد کرد؛ اما سرنوشت نامزد وزیر امور زنان به‌علت جنجالی شدن چند رأی او در روزهای آینده روشن خواهد شد.

هم‌رسانی کنید