Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مردی‌که زنش را به‌خاطر بدنیا آوردن دختر کشت فراری است

مردی‌که روز گذشته در «یکه توت» کابل زنش را به‌خاطر بدنیا آوردن نوزاد دختر به قتل رسانده‌ بود، فراری است و نوزاد را با خود برده‌است.

همسایه‌های این مرد می‌گویند که او فریدون نام دارد و نمایندۀ مردم بود و قرار بود موذن مسجد این محل نیز گماشته شود. به‌گفتۀ آنان این نوزاد دختر دومین دختر فریدون بوده‌است.

نیروهای امنیتی پس از بررسی‌‎ها دروازۀ خانۀ فریدون را مهر و لاک کرده‌اند. باشنده‌گان این محل می‌گویند که بیست روز پیش این نوزاد کودک به‌دنیا آمده بود.

هارون، یکی از باشنده‌گان محل گفت: «فریدون نام، تازه نمایندۀ کوچه مقرر شده بود و کدام بچۀ قاچاقبر، معتاد و یا دزد هم نبود. کدام مشکل فامیلی در بین خانۀ شان بوده‌است و خانم خودرا به قتل رسانده‌است.»

نعمت‌الله، باشندۀ دیگر محل نیز افزود: «این می‌خواست موذن هم تعیین شود در مسجد. کارهایش هنوز هم جریان دارد.»

آمارهای گزارش ده ماهۀ خشونت با زنان در افغانستان که از سوی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر پخش شده‌اند نشان می‌دهند که از میان ۱۲۴۱رویداد خشونت در برابر زنان در کشور ۲۸۱ رویداد، خشونت‌های فجیح بوده‌اند که از این میان ۱۶۵رویداد قتل زنان از سوی اعضای خانوادۀ آنان بوده‌است.

عالمان دین، می‌گوید که بی خبری شهروندان از آموزه‌های دین اسلام سبب چنین رویدادهای خشونت در برابر زنان شده‌است.

مولوی ذبیح الله حقیار، عالم دین گفت: «این‌که است از محض جهالت، بی عقلی، بی علمی و نافهمی است و این آدم در خشم و قهر خدا گرفتار است.»

در همین حال، پزشکان می‌گویند که مادران هیچ نقشی در شکل گرفتن جنسیت نوزدان در بطن شان ندارند و نباید آنان در این باره مقصر دانسته شوند.

طیبه جعفری، رییس بخش جندر وزارت صحت‌عامه گفت: «وقتی‌که جنین می‌خواهد شکل بگیرد در بدن مادر، مسالۀ جنتیکی است در بدن مادر. هم‌چنین که مادر دخالتی ندارد کودک نیز دخالتی ندارد.»

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید تلاش دارند فریدون را بازداشت کنند.

مردی‌که زنش را به‌خاطر بدنیا آوردن دختر کشت فراری است

همسایه‌های این مرد می‌گویند که او فریدون نام دارد و نمایندۀ مردم بود و قرار بود موذن مجسد این محل نیز گماشته شود. به‌گفتۀ آنان این نوزاد دختر دومین دختر فریدون بوده‌است.

تصویر بندانگشتی

مردی‌که روز گذشته در «یکه توت» کابل زنش را به‌خاطر بدنیا آوردن نوزاد دختر به قتل رسانده‌ بود، فراری است و نوزاد را با خود برده‌است.

همسایه‌های این مرد می‌گویند که او فریدون نام دارد و نمایندۀ مردم بود و قرار بود موذن مسجد این محل نیز گماشته شود. به‌گفتۀ آنان این نوزاد دختر دومین دختر فریدون بوده‌است.

نیروهای امنیتی پس از بررسی‌‎ها دروازۀ خانۀ فریدون را مهر و لاک کرده‌اند. باشنده‌گان این محل می‌گویند که بیست روز پیش این نوزاد کودک به‌دنیا آمده بود.

هارون، یکی از باشنده‌گان محل گفت: «فریدون نام، تازه نمایندۀ کوچه مقرر شده بود و کدام بچۀ قاچاقبر، معتاد و یا دزد هم نبود. کدام مشکل فامیلی در بین خانۀ شان بوده‌است و خانم خودرا به قتل رسانده‌است.»

نعمت‌الله، باشندۀ دیگر محل نیز افزود: «این می‌خواست موذن هم تعیین شود در مسجد. کارهایش هنوز هم جریان دارد.»

آمارهای گزارش ده ماهۀ خشونت با زنان در افغانستان که از سوی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر پخش شده‌اند نشان می‌دهند که از میان ۱۲۴۱رویداد خشونت در برابر زنان در کشور ۲۸۱ رویداد، خشونت‌های فجیح بوده‌اند که از این میان ۱۶۵رویداد قتل زنان از سوی اعضای خانوادۀ آنان بوده‌است.

عالمان دین، می‌گوید که بی خبری شهروندان از آموزه‌های دین اسلام سبب چنین رویدادهای خشونت در برابر زنان شده‌است.

مولوی ذبیح الله حقیار، عالم دین گفت: «این‌که است از محض جهالت، بی عقلی، بی علمی و نافهمی است و این آدم در خشم و قهر خدا گرفتار است.»

در همین حال، پزشکان می‌گویند که مادران هیچ نقشی در شکل گرفتن جنسیت نوزدان در بطن شان ندارند و نباید آنان در این باره مقصر دانسته شوند.

طیبه جعفری، رییس بخش جندر وزارت صحت‌عامه گفت: «وقتی‌که جنین می‌خواهد شکل بگیرد در بدن مادر، مسالۀ جنتیکی است در بدن مادر. هم‌چنین که مادر دخالتی ندارد کودک نیز دخالتی ندارد.»

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید تلاش دارند فریدون را بازداشت کنند.

هم‌رسانی کنید