Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۱۴ تن از نیروهای امنیتی در انفجاری در ننگرهار

در حمله یک موتر بم گذاری شده بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار، هشت تن از نیروهای نظم عامه جان باختند. 

یک خبرنامه دفتر والی ننگرهار می گوید که این انفجار، صبح امروز در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد، با کارگیری از یک موتر هاموی رخ داد. 

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار در این باره گفت:«در این حادثه هشت تن از سربازان ما شهید شده اند و در انفجار زیان هالی هنگفتی نیز رسیده است.»

 نصیر الله صافی، فرمانده نیروهای نظم عامه در شرق گفت:«نوعیت انفجار موتر بم بوده است، از موتر بم استفاده شده در نزدیکی این پسته و انتحاری شده است.»

عبیدالله شینواری، معاون شورای ولایتی ننگرهار به طلوع نیوز می گوید که در این انفجار ۱۴ تن از نیروهای امنیتی جان باخته اند. 

طالبان مسوولیت این انفجار را پذیرفته اند و ادعا می کنند که در این حمله انتحاری، به نیروهای امنیتی تلفات سنگینی رسیده است.

جان باختن ۱۴ تن از نیروهای امنیتی در انفجاری در ننگرهار

این انفجار، صبح امروز در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد، با کارگیری از یک موتر هاموی رخ داد. 

Thumbnail

در حمله یک موتر بم گذاری شده بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار، هشت تن از نیروهای نظم عامه جان باختند. 

یک خبرنامه دفتر والی ننگرهار می گوید که این انفجار، صبح امروز در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد، با کارگیری از یک موتر هاموی رخ داد. 

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار در این باره گفت:«در این حادثه هشت تن از سربازان ما شهید شده اند و در انفجار زیان هالی هنگفتی نیز رسیده است.»

 نصیر الله صافی، فرمانده نیروهای نظم عامه در شرق گفت:«نوعیت انفجار موتر بم بوده است، از موتر بم استفاده شده در نزدیکی این پسته و انتحاری شده است.»

عبیدالله شینواری، معاون شورای ولایتی ننگرهار به طلوع نیوز می گوید که در این انفجار ۱۴ تن از نیروهای امنیتی جان باخته اند. 

طالبان مسوولیت این انفجار را پذیرفته اند و ادعا می کنند که در این حمله انتحاری، به نیروهای امنیتی تلفات سنگینی رسیده است.

هم‌رسانی کنید