Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع ملی عملیات‌های نیروهای ویژه را افزایش می‌دهد

وزارت دفاع ملی از افزایش عملیات های نیروهای ویژه برای رویارویی با طالبان در بهار سال پیش رو خبر می دهد.

شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی می گوید که نیروهای ویژه ارتش ، امنیت ملی و پولیس به گونه مشترک برای برنامه های جنگی آماده می شوند و هیچ بخش کشور با خطر سقوط رو به رو نخواهد شد.

آمارهای این وزارت نشان می دهند که طالبان درجریان سال روان برمرکز های ولایت ویکصدوسی ودو ولسوالی درکشور حمله کرده اند اما حمله های این گروه به عقب زده اند.

شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی در این نشست خبری می گوید که هرچند پس از رهایی زندانیان طالبان فشارهای نظامی در میدان های جنگ افزایش را نشان می دهند؛ اما در برابر حمله های احتمالی طالبان آماده گی دارند.

آقای میاخیل در یک نشست خبری گفت: «کماندو ها، وزارت امور داخله و قطعات خاص امنیت ملی و نیروهای حمایت قاطع که همرای نیروهای هوایی ماست تحت یک فرماندهی آماده اند. احضارات جنگی ما دو برابر و سه  برابر می شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی طالبان در سال روان به هفت ولایت و یک صدوسی ودو ولسوالی حمله تهاجمی انجام داده اند.

هرچند این نهاد در باره تلفات ارتش در عملیات های نظامی اطلاعات نمی دهد؛ اما می گوید که در درازای این مدت، هژده هزار و دوصد هشتاد وهشت  طالب کشته، بیش از ده هزار زخمی و در حدود دو هزار دوصد طالب بازداشت شده اند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین، گفت: «هر طرف که بر جنگ پافشاری کند. به جز تلفات بیشتر و ویرانی بیشتر هیچ نتیجه یی نخواهد داشت.»

اما طالبان ادعای حکومت را درباره وارد شدن تلفات سنگین به این گروه تایید نکرده اند.

مردمان کشورانتظار دارند تا مذاکرات صلح دردوحه پیشرفت کنند وبهار آنان باردیگر با خونریزی های فراوان همراه نباشد.

سیدظاهر مسرور، مجلس نماینده گان، گفت: «راه حل این است که هر چه زودتر پروسه صلح را سرعت ببخشند و آتش بس دایمی کنند در غیر او قدرت نمایی های طالبان بیشتر می شود.»

برخلاف سال های دیگر خشونت ها در فصل زمستان امسال نیز ادامه یافتند. 

آمارهای نهاد های امنیتی نشان می دهد که در یک شبانه روز اخیر بخش های بیش از بیست ولایت گواه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان بوده اند و از این میان به گفته منابع در حمله دیشب طالبان بر یک پاسگاه در مرکز ولایت لوگر نُه تن از نیروهای خیزش مردمی جان باختند و یک تن دیگر آنان زخم برداشته است.

وزارت دفاع ملی عملیات‌های نیروهای ویژه را افزایش می‌دهد

همزمان با نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی، وزارت دفاع ملی از آماده گی های جنگی در بهار آینده خبر می دهد.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی از افزایش عملیات های نیروهای ویژه برای رویارویی با طالبان در بهار سال پیش رو خبر می دهد.

شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی می گوید که نیروهای ویژه ارتش ، امنیت ملی و پولیس به گونه مشترک برای برنامه های جنگی آماده می شوند و هیچ بخش کشور با خطر سقوط رو به رو نخواهد شد.

آمارهای این وزارت نشان می دهند که طالبان درجریان سال روان برمرکز های ولایت ویکصدوسی ودو ولسوالی درکشور حمله کرده اند اما حمله های این گروه به عقب زده اند.

شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی در این نشست خبری می گوید که هرچند پس از رهایی زندانیان طالبان فشارهای نظامی در میدان های جنگ افزایش را نشان می دهند؛ اما در برابر حمله های احتمالی طالبان آماده گی دارند.

آقای میاخیل در یک نشست خبری گفت: «کماندو ها، وزارت امور داخله و قطعات خاص امنیت ملی و نیروهای حمایت قاطع که همرای نیروهای هوایی ماست تحت یک فرماندهی آماده اند. احضارات جنگی ما دو برابر و سه  برابر می شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی طالبان در سال روان به هفت ولایت و یک صدوسی ودو ولسوالی حمله تهاجمی انجام داده اند.

هرچند این نهاد در باره تلفات ارتش در عملیات های نظامی اطلاعات نمی دهد؛ اما می گوید که در درازای این مدت، هژده هزار و دوصد هشتاد وهشت  طالب کشته، بیش از ده هزار زخمی و در حدود دو هزار دوصد طالب بازداشت شده اند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین، گفت: «هر طرف که بر جنگ پافشاری کند. به جز تلفات بیشتر و ویرانی بیشتر هیچ نتیجه یی نخواهد داشت.»

اما طالبان ادعای حکومت را درباره وارد شدن تلفات سنگین به این گروه تایید نکرده اند.

مردمان کشورانتظار دارند تا مذاکرات صلح دردوحه پیشرفت کنند وبهار آنان باردیگر با خونریزی های فراوان همراه نباشد.

سیدظاهر مسرور، مجلس نماینده گان، گفت: «راه حل این است که هر چه زودتر پروسه صلح را سرعت ببخشند و آتش بس دایمی کنند در غیر او قدرت نمایی های طالبان بیشتر می شود.»

برخلاف سال های دیگر خشونت ها در فصل زمستان امسال نیز ادامه یافتند. 

آمارهای نهاد های امنیتی نشان می دهد که در یک شبانه روز اخیر بخش های بیش از بیست ولایت گواه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان بوده اند و از این میان به گفته منابع در حمله دیشب طالبان بر یک پاسگاه در مرکز ولایت لوگر نُه تن از نیروهای خیزش مردمی جان باختند و یک تن دیگر آنان زخم برداشته است.

هم‌رسانی کنید