Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رایزنی‌های طالبان در بارۀ پیش‌نویس توافق‌نامۀ پیشنهادی صلح

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که رای‌زنی‌های این گروه در بارۀ  پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح که ازسوی امریکا پیشنهاد شده‌است در حال نهایی شدن‌ اند.

درهمین حال، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر دورۀ طالبان در اسلام آباد  می‌گوید که تحرک‌های اخیر امریکا در روند صلح نشان دهندۀ جدیت واشنگتن در پیروزی روند صلح اند.

آقای ضعیف  تاکید می ورزد که همین اکنون طالبان و امریکا در بارۀ یک طرح کاهش خشونت‌ها، رهایی زندانیان این گروه و بیرون شدن نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل کار می‌کنند و به پیشرفت‌های چشم گیری دراین راستا صورت گرفته‌اند.

زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیدار اش با نماینده‌گان طالبان در دوحه، پیش‌نویس توافق نامۀ صلح را با نماینده‌گان طالبان نیز شریک ساخته‌است - طرح مشابهی که در کابل با سیاست گران افغان نیز شریک ساخته بود.

منابع نزدیک به طالبان با ابراز این مطلب می‌گویند که تحرک‌های پسین امریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود.

عبدالسلام ضعیف، سفیر دوره طالبان در اسلام آباد در این باره بیان داشت:«فعالیت‌های اخیر امریکا و فرستادن نامه به افغانستان نشان دهنده این است که امریکا به جدیت در باره موضوع افغانستان دلچسپی دارد و می خواهد که موضوع افغانستان سریع حل شود.»

به باور آقای ضعیف ، طالبان و امریکاییان اکنون روی یک طرح در بارۀ کاهش خشونت‌ها نیز بحث می‌کنند.

عبدالسلام ضعیف می افزاید:«میان امریکا و طالبان کار روی طرحی هم جریان دارد که چگونه بتواند خشونت‌ها کاهش یابند، زندانیان طالبان رها شوند و نام‌های رهبران شان از فهرست سیاه بیرون شوند و در این باره پیشرفت هایی هم شده است.»

همزمان با تلاش‌های امریکا، روسیه نیز تا ۹ روز دیگر از یک نشست صلح میزبانی کند - نشستی که در آن رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رهبران برجسته احزاب سیاسی، نماینده گان طالبان و نماینده‌گان امریکا، روسیه، چین وپاکستان دعوت شده‌اند.

حکومت افغانستان نمی‌خواهد که در بارۀ حضور و یا عدم حضور در این نشست چیزی بگوید، اما گروه طالبان می گویند که در حال بررسی این دعوت است.

برخی ازکارشناسان دعودت سیاستگران افغان وطالبان را به نشست مسکو، فشار آوردن برآنان ازبهر پذیرفتن طرح صلح امریکا برای آینده افغانستان می دانند.

نِد پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:«ما می کوشیم و هر آنچه در توان داریم به کار می گیریم تا طرف ها را پشتیبانی کنیم، ما هر آنچه در توان داریم برای بسیج همکاران جهانی و منطقه یی مان به کار می بریم تا روشن بسازیم که همه ما در آینده افغانستان، در امنیت، ثبات و حفظ دست آورد های مان در سال های پسین به ویژه حفظ دست آوردهای سال های اخیر زنان و دختران افغان سهیم هستیم.»

ازسوی دیگر زلمی خلیل زاد پس ازدیدار ازکابل ودوحه با مقام‌های پاکستانی در راولپندی دیدار کرد.

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی گفت:«امریکا در بارۀ طرح شان پشتیبانی کشورهای جهان و منطقه را می خواهد و از همی رو به پاکستان سفر کرده‌است.»

منابع می‌گویند که آقای خلیل زاد پس از سفر اش به پاکستان  به قطر برگشته‌است.

رایزنی‌های طالبان در بارۀ پیش‌نویس توافق‌نامۀ پیشنهادی صلح

منابع نزدیک به طالبان با ابراز این مطلب می‌گویند که تحرک‌های پسین امریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود.

Thumbnail

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که رای‌زنی‌های این گروه در بارۀ  پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح که ازسوی امریکا پیشنهاد شده‌است در حال نهایی شدن‌ اند.

درهمین حال، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر دورۀ طالبان در اسلام آباد  می‌گوید که تحرک‌های اخیر امریکا در روند صلح نشان دهندۀ جدیت واشنگتن در پیروزی روند صلح اند.

آقای ضعیف  تاکید می ورزد که همین اکنون طالبان و امریکا در بارۀ یک طرح کاهش خشونت‌ها، رهایی زندانیان این گروه و بیرون شدن نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل کار می‌کنند و به پیشرفت‌های چشم گیری دراین راستا صورت گرفته‌اند.

زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیدار اش با نماینده‌گان طالبان در دوحه، پیش‌نویس توافق نامۀ صلح را با نماینده‌گان طالبان نیز شریک ساخته‌است - طرح مشابهی که در کابل با سیاست گران افغان نیز شریک ساخته بود.

منابع نزدیک به طالبان با ابراز این مطلب می‌گویند که تحرک‌های پسین امریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود.

عبدالسلام ضعیف، سفیر دوره طالبان در اسلام آباد در این باره بیان داشت:«فعالیت‌های اخیر امریکا و فرستادن نامه به افغانستان نشان دهنده این است که امریکا به جدیت در باره موضوع افغانستان دلچسپی دارد و می خواهد که موضوع افغانستان سریع حل شود.»

به باور آقای ضعیف ، طالبان و امریکاییان اکنون روی یک طرح در بارۀ کاهش خشونت‌ها نیز بحث می‌کنند.

عبدالسلام ضعیف می افزاید:«میان امریکا و طالبان کار روی طرحی هم جریان دارد که چگونه بتواند خشونت‌ها کاهش یابند، زندانیان طالبان رها شوند و نام‌های رهبران شان از فهرست سیاه بیرون شوند و در این باره پیشرفت هایی هم شده است.»

همزمان با تلاش‌های امریکا، روسیه نیز تا ۹ روز دیگر از یک نشست صلح میزبانی کند - نشستی که در آن رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رهبران برجسته احزاب سیاسی، نماینده گان طالبان و نماینده‌گان امریکا، روسیه، چین وپاکستان دعوت شده‌اند.

حکومت افغانستان نمی‌خواهد که در بارۀ حضور و یا عدم حضور در این نشست چیزی بگوید، اما گروه طالبان می گویند که در حال بررسی این دعوت است.

برخی ازکارشناسان دعودت سیاستگران افغان وطالبان را به نشست مسکو، فشار آوردن برآنان ازبهر پذیرفتن طرح صلح امریکا برای آینده افغانستان می دانند.

نِد پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:«ما می کوشیم و هر آنچه در توان داریم به کار می گیریم تا طرف ها را پشتیبانی کنیم، ما هر آنچه در توان داریم برای بسیج همکاران جهانی و منطقه یی مان به کار می بریم تا روشن بسازیم که همه ما در آینده افغانستان، در امنیت، ثبات و حفظ دست آورد های مان در سال های پسین به ویژه حفظ دست آوردهای سال های اخیر زنان و دختران افغان سهیم هستیم.»

ازسوی دیگر زلمی خلیل زاد پس ازدیدار ازکابل ودوحه با مقام‌های پاکستانی در راولپندی دیدار کرد.

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی گفت:«امریکا در بارۀ طرح شان پشتیبانی کشورهای جهان و منطقه را می خواهد و از همی رو به پاکستان سفر کرده‌است.»

منابع می‌گویند که آقای خلیل زاد پس از سفر اش به پاکستان  به قطر برگشته‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره