Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار بر موتر کارمندان دولتی در کابل؛ چهار تن جان باختند

در یک انفجار که بامداد امروز پنج‌شنبه یک موتر کارمندان وزارت مخابرات را در جادۀ سرکوتل خیرخانه، در حوزۀ هفدهم کابل، هدف قرار داد، چهار تن جان باختند و چهارده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

پولیس کابل، وضعیت سه تن از زخمیان را وخیم گزارش می‌دهد و می‌گوید که تمامی قربانیان غیرنظامیان استند.

این انفجار دو موتر شخصی دیگر را نیز متضرر ساخته‌است و زیان‌هایی به یک مکتب، یک مسجد یک کلینیک نیز وارد کرده‌است.

سلیمان یکی از نجات یافته‌گان این انفجار است که در یکی از این موترها بود: «می‌آمدیم کاستر پهلوی ما بود که انفجار شد؛ کاکایم زخمی شد.»

موسی، گواه رویداد نیز افزود: «این چه حال است. هر روز انفجار است. اگر این رییس‌جمهور نمی‌تواند، رها کند یکی دیگر بیاید.»

وزارت مخابرات می‌گوید که سه تن از کارمندان این وزارت و افغان تیلی کام در این انفجار جان باخته‌اند اما دربارۀ زخمیان این رویداد چیزی نمی‌گوید.

این دومین انفجار در این هفته است که موتر نهادهای دولتی را هدف قرار می‌دهد.

از سویی هم، شام روز چهارشنبه، عبدالقیوم از کارمندان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی از سوی مردان تفنگ‌دار در حوزۀ دوازدهم کابل به قتل رسید.

اداره ارگان‌های محلی گفته‌است که وی برای خرید کیک زاد روز کودکش به بازار رفته بود که از سوی تفنگ‌داران کشته شد.

انفجار بر موتر کارمندان دولتی در کابل؛ چهار تن جان باختند

این انفجار دو موتر شخصی دیگر را نیز متضرر ساخته‌است و زیان‌هایی به یک مکتب، یک مسجد یک کلینیک نیز وارد کرده‌است.

Thumbnail

در یک انفجار که بامداد امروز پنج‌شنبه یک موتر کارمندان وزارت مخابرات را در جادۀ سرکوتل خیرخانه، در حوزۀ هفدهم کابل، هدف قرار داد، چهار تن جان باختند و چهارده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

پولیس کابل، وضعیت سه تن از زخمیان را وخیم گزارش می‌دهد و می‌گوید که تمامی قربانیان غیرنظامیان استند.

این انفجار دو موتر شخصی دیگر را نیز متضرر ساخته‌است و زیان‌هایی به یک مکتب، یک مسجد یک کلینیک نیز وارد کرده‌است.

سلیمان یکی از نجات یافته‌گان این انفجار است که در یکی از این موترها بود: «می‌آمدیم کاستر پهلوی ما بود که انفجار شد؛ کاکایم زخمی شد.»

موسی، گواه رویداد نیز افزود: «این چه حال است. هر روز انفجار است. اگر این رییس‌جمهور نمی‌تواند، رها کند یکی دیگر بیاید.»

وزارت مخابرات می‌گوید که سه تن از کارمندان این وزارت و افغان تیلی کام در این انفجار جان باخته‌اند اما دربارۀ زخمیان این رویداد چیزی نمی‌گوید.

این دومین انفجار در این هفته است که موتر نهادهای دولتی را هدف قرار می‌دهد.

از سویی هم، شام روز چهارشنبه، عبدالقیوم از کارمندان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی از سوی مردان تفنگ‌دار در حوزۀ دوازدهم کابل به قتل رسید.

اداره ارگان‌های محلی گفته‌است که وی برای خرید کیک زاد روز کودکش به بازار رفته بود که از سوی تفنگ‌داران کشته شد.

هم‌رسانی کنید