Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید مجلس بر همه شمول بودن هیئت افغانستان در نشست ترکیه

مجلس نماینده گان امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) تأکید می‌ورزد که هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان که قراراست به ترکیه برود، باید همه شمول باشد و از منافع مردم و ارزش‌های به‌دست آمدۀ دودهه گذشته، دفاع کند.

اما در نشست امروز مجلس، بحث روی چه‌گونه‌گی حضورنماینده‌گان اقوام در هیئتی که هنوز روشن نیست چی زمان و با چی ترکیبی به ترکیه خواهد رفت، جنجال برانگیز و سبب تنش‌های لفظی میان اعضای مجلس نماینده‌گان گردید تا جایی‌که نشرات زندۀ نشست مجلس برای چندین دقیقه قطع شد.

نیلوفر ابراهیمی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان از بدخشان گفت: «در ترکیب اشتراک کننده گان باید سطح حضور اقوام در نظر گرفته شود چرا این درست نیست که نود درصد یک طرف هم از یک قوم محترم باشد و پنجاه درصد طرف حکومت هم از یک قوم محترم.»

شماری هم به این بارو استند که نباید به نشست صلح ترکیه و طرح‌های سیاست‌گران کشور زیاد امیدوار بود، چون به‌گفتۀ آنان تصمیم نهایی را کشورهای دیگر می‌گیرند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان از کابل گفت: «طرح های ما یک سرسوزن هم ارزش ندارد برای آنها، آنها تصمیم شان را گرفته اند.»

مأمور احمدزی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان از بغلان گفت: «قربانی این جنگ ها افغانان استند اما سودش کشورهای میبرند که این جنگ را شعله ور ساخته اند.»

از سوی دیگر، شمار دیگر از اعضای مجلس نسبت دادن طالبان را به یک قوم خاص، نادرست می‌دانند.

خالد اسد، عضو مجلس نماینده‌گان از پکتیکا گفت: «پشتون ها مردمان اصیل این کشوراستند و برای این کشور سرداده اند و برای این وطن خون داده اند اما این را نمی گویم که تنها پشتون ها خون داده اند، تاجیک ها هزاره ها اوزبیک ها همه خون داده اند اما تو یک قوم را واضح تروریست می گویی.»

برخی از اعضای مجلس حکومت را به برخوردهای قومی متهم می‌سازند.

ضیاالدین آریایی‌نژاد، عضو مجلس نماینده‌گان از سمنگان گفت: «چیزهای را که بیرون ها نوشته کردند  یک بار مطالعه کنید که بومی ترین مردم افغانستان کی ها استند حرف های زیادی ماداریم که بگویم اما کجاست کسی که به منطق پابند باشد.»

با این حال مجلس نماینده‌گان تاکنون طرحی را که قرار بود از آدرس مجلس دربارۀ روند صلح بسازد، نهایی نکرده‌است.

این گفته ها سبب شد که تنش های لفظی میان اعضای مجلس بیشترشوند و نشرات زنده مجلس برای چندین دقیقه قطع شود. 

نذیر شینواری، باشنده کابل، گفت: «در حالی که کشور در اوضاع سخت و حساسی قرار دارد اما وکیلان در باره مسایل قومی چسپیده اند.»

منصور نیکمل، باشنده کابل، گفت: «این ها در باره مسایلی بحث می کنند که نه به سود ملت است و نه به سود کشور.»

قراراست در آیندۀ نزدیک، نشست ترکیه دربارۀ صلح افغانستان، برگزار شود.

روز یک‌شنبه، طلوع‌نیوز به جزئیات اصول‌نامۀ نشست ترکیه که از سوی امریکا، قطر، ترکیه و سازمان ملل متحد به هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان سپرده شده‌است، دست یافته‌است.

این اصول‌نامه که نُه ماده دارد، قراراست دربارۀ آن، طرف‌های افغانی صلح، پیش از نشست ترکیه به یک دیدگاه واحد برسند و در نشست ترکیه دربارۀ آن توافق به‌دست آید.

آتش‌بس همیشگی، انجام کارهای مشترک، مشارکت سیاسی، ایجاد حکومت انتقالی، حقوق مساوی شهروندان، برنامه‌های توسعۀ اقتصادی، حفظ روابط با کشورها و تضمین از تکرار نشدن جنگ از اصل‌های این اصول‌نامه استند. 

سفارت امریکا در کابل امروز در یک خبرنامه اعلام کرد که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده پس از چهار روز دیدار با رهبران افغان، کابل را ترک کرد.

 خبرنامه می‌افزاید که آقای خلیل‌زاد در جریان دیدراش از کابل، دربارۀ آماده‌گی‌ها به نشست استانبول، با مقام‌های حکومتی، چهره‌های سیاسی و نماینده‌گان جوانان و زنان رایزنی کرد.

در ادامۀ خبرنامه آمده‌است که او در جریان دیدارهایش، تأکید کرد که حضور کامل زنان و اقلیت‌ها در روند صلح، برای یک راه حل پایدار به بحران افغانستان، ضروری است.

بر بنیاد خبرنامه، خلیل‌زاد در جریان دیدارهایش یک "دید مشترک" را دربارۀ اهمیت نشست استانبول، دریافت کرده‌است.

تأکید مجلس بر همه شمول بودن هیئت افغانستان در نشست ترکیه

بحث مجلس روی چه‌گونه‌گی حضورنماینده‌گان اقوام در هیئت نشست ترکیه که تاکنون زمان آن روشن نیست جنجال برانگیز شد.

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده گان امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) تأکید می‌ورزد که هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان که قراراست به ترکیه برود، باید همه شمول باشد و از منافع مردم و ارزش‌های به‌دست آمدۀ دودهه گذشته، دفاع کند.

اما در نشست امروز مجلس، بحث روی چه‌گونه‌گی حضورنماینده‌گان اقوام در هیئتی که هنوز روشن نیست چی زمان و با چی ترکیبی به ترکیه خواهد رفت، جنجال برانگیز و سبب تنش‌های لفظی میان اعضای مجلس نماینده‌گان گردید تا جایی‌که نشرات زندۀ نشست مجلس برای چندین دقیقه قطع شد.

نیلوفر ابراهیمی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان از بدخشان گفت: «در ترکیب اشتراک کننده گان باید سطح حضور اقوام در نظر گرفته شود چرا این درست نیست که نود درصد یک طرف هم از یک قوم محترم باشد و پنجاه درصد طرف حکومت هم از یک قوم محترم.»

شماری هم به این بارو استند که نباید به نشست صلح ترکیه و طرح‌های سیاست‌گران کشور زیاد امیدوار بود، چون به‌گفتۀ آنان تصمیم نهایی را کشورهای دیگر می‌گیرند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان از کابل گفت: «طرح های ما یک سرسوزن هم ارزش ندارد برای آنها، آنها تصمیم شان را گرفته اند.»

مأمور احمدزی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان از بغلان گفت: «قربانی این جنگ ها افغانان استند اما سودش کشورهای میبرند که این جنگ را شعله ور ساخته اند.»

از سوی دیگر، شمار دیگر از اعضای مجلس نسبت دادن طالبان را به یک قوم خاص، نادرست می‌دانند.

خالد اسد، عضو مجلس نماینده‌گان از پکتیکا گفت: «پشتون ها مردمان اصیل این کشوراستند و برای این کشور سرداده اند و برای این وطن خون داده اند اما این را نمی گویم که تنها پشتون ها خون داده اند، تاجیک ها هزاره ها اوزبیک ها همه خون داده اند اما تو یک قوم را واضح تروریست می گویی.»

برخی از اعضای مجلس حکومت را به برخوردهای قومی متهم می‌سازند.

ضیاالدین آریایی‌نژاد، عضو مجلس نماینده‌گان از سمنگان گفت: «چیزهای را که بیرون ها نوشته کردند  یک بار مطالعه کنید که بومی ترین مردم افغانستان کی ها استند حرف های زیادی ماداریم که بگویم اما کجاست کسی که به منطق پابند باشد.»

با این حال مجلس نماینده‌گان تاکنون طرحی را که قرار بود از آدرس مجلس دربارۀ روند صلح بسازد، نهایی نکرده‌است.

این گفته ها سبب شد که تنش های لفظی میان اعضای مجلس بیشترشوند و نشرات زنده مجلس برای چندین دقیقه قطع شود. 

نذیر شینواری، باشنده کابل، گفت: «در حالی که کشور در اوضاع سخت و حساسی قرار دارد اما وکیلان در باره مسایل قومی چسپیده اند.»

منصور نیکمل، باشنده کابل، گفت: «این ها در باره مسایلی بحث می کنند که نه به سود ملت است و نه به سود کشور.»

قراراست در آیندۀ نزدیک، نشست ترکیه دربارۀ صلح افغانستان، برگزار شود.

روز یک‌شنبه، طلوع‌نیوز به جزئیات اصول‌نامۀ نشست ترکیه که از سوی امریکا، قطر، ترکیه و سازمان ملل متحد به هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان سپرده شده‌است، دست یافته‌است.

این اصول‌نامه که نُه ماده دارد، قراراست دربارۀ آن، طرف‌های افغانی صلح، پیش از نشست ترکیه به یک دیدگاه واحد برسند و در نشست ترکیه دربارۀ آن توافق به‌دست آید.

آتش‌بس همیشگی، انجام کارهای مشترک، مشارکت سیاسی، ایجاد حکومت انتقالی، حقوق مساوی شهروندان، برنامه‌های توسعۀ اقتصادی، حفظ روابط با کشورها و تضمین از تکرار نشدن جنگ از اصل‌های این اصول‌نامه استند. 

سفارت امریکا در کابل امروز در یک خبرنامه اعلام کرد که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده پس از چهار روز دیدار با رهبران افغان، کابل را ترک کرد.

 خبرنامه می‌افزاید که آقای خلیل‌زاد در جریان دیدراش از کابل، دربارۀ آماده‌گی‌ها به نشست استانبول، با مقام‌های حکومتی، چهره‌های سیاسی و نماینده‌گان جوانان و زنان رایزنی کرد.

در ادامۀ خبرنامه آمده‌است که او در جریان دیدارهایش، تأکید کرد که حضور کامل زنان و اقلیت‌ها در روند صلح، برای یک راه حل پایدار به بحران افغانستان، ضروری است.

بر بنیاد خبرنامه، خلیل‌زاد در جریان دیدارهایش یک "دید مشترک" را دربارۀ اهمیت نشست استانبول، دریافت کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره