Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید مجلس نماینده‌گان بر شرکت طالبان در نشست ترکیه

رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (دوشنبه، ۳۰ حمل) از سازمان ملل متحد می‌خواهند که بر طالبان فشار بیاورد تا در نشست ترکیه شرکت کنند و به جنگ جاری در کشور، پایان بدهند. 

در حالی که انتظار می‌رود تا چهار روز دیگر ترکیه میزبان نشست صلح افغانستان باشد، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که طالبان نباید این فرصت را از دست بدهند. 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «از کشور های اثر گذار منطقه و سازمان ملل متحد می خواهیم که در آستانه نشست ترکیه طالبان را ترغیب نموده تا در این نشست شرکت نمایند.»

از سوی دیگر، کمیسیون حقوق بشر و زنان مجلس نماینده‌گان در یک اعلامیه‌یی می‌گویند که اگر طالبان می‌خواهند مردم بر این گروه باور کند، باید به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان حرمت بگذارند و اجازه بدهند دختران در بخش‌های زیر تصرف شان، به مکتب بروند.

در این اعلامیه این کمیسیون طالبان را یک واقعیت جامعه گفته‌است، اما می‌افزاید که طالبان نمی‌توانند از راه زور در کشور، حاکم شوند.
 
ناهید فرید، رییس کمیسیون حقوق بشر و زنان مجلس نماینده‌گان گفت: «حقوق بشر و حقوق زنان را طالبان در برنامه های شان تمثیل کنند و برای اولین گام مکاتب دخترانه را در نقاط تحت کنترول خود باز نمایند.»

هم‌زمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از کشور، شماری از اعضای مجلس حضور و مأموریت ۲۰ ساله این نیروها را در کشور، ناکام می‌دانند.

نصیر فراهی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت فراه گفت: «امریکا و متحدین اش باید این را بدانند که جنگ افغانستان آنان آغاز کرده بودند و آنان باید این جنگ را ختم کنند.»

مأمور احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت بغلان گفت: «

میرویس خادم، عضور دیگر مجلس نماینده‌گان از ولایت هلمند نیز گفت: «حکومت میتواند که از تمام افغانستان از تمامیت ارزی آن دفاع کند.»

از سوی دیگر، نگرانی‌هایی وجود دارند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، زیربناهایی و تأسیسات در پایگاه‌های این نیروها در افغانستان ساخته ویران خواهند شد و تجهیزات آنان نیز از کشور بیرون ساخته خواهند شد.

خان‌آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیتی مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «وسایط و وسایلی را که انان بجا می مانند یا ازبین میبرند یا به قیمت ناچیز به فروش می رسانندکه به کشور های همسایه انتقال می کند.»

میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «در صورتی که امریکای ها خارج می شوند این بسیار فرصت مناسب است که میدان هوایی بگرام را تبدیل شود به میدان هوایی ملکی.»

امریکا اعلام کرده‌است که تا یازدهم ماه سپتمبر نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کند، اکنون مردم انتظار دارند که جمهوریت و طالبان در فاصلۀ زمانی پنج ماه، به یک توافق صلح دست یابند.

تأکید مجلس نماینده‌گان بر شرکت طالبان در نشست ترکیه

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که طالبان نباید این فرصت را از دست بدهند. 

تصویر بندانگشتی

رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (دوشنبه، ۳۰ حمل) از سازمان ملل متحد می‌خواهند که بر طالبان فشار بیاورد تا در نشست ترکیه شرکت کنند و به جنگ جاری در کشور، پایان بدهند. 

در حالی که انتظار می‌رود تا چهار روز دیگر ترکیه میزبان نشست صلح افغانستان باشد، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که طالبان نباید این فرصت را از دست بدهند. 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «از کشور های اثر گذار منطقه و سازمان ملل متحد می خواهیم که در آستانه نشست ترکیه طالبان را ترغیب نموده تا در این نشست شرکت نمایند.»

از سوی دیگر، کمیسیون حقوق بشر و زنان مجلس نماینده‌گان در یک اعلامیه‌یی می‌گویند که اگر طالبان می‌خواهند مردم بر این گروه باور کند، باید به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان حرمت بگذارند و اجازه بدهند دختران در بخش‌های زیر تصرف شان، به مکتب بروند.

در این اعلامیه این کمیسیون طالبان را یک واقعیت جامعه گفته‌است، اما می‌افزاید که طالبان نمی‌توانند از راه زور در کشور، حاکم شوند.
 
ناهید فرید، رییس کمیسیون حقوق بشر و زنان مجلس نماینده‌گان گفت: «حقوق بشر و حقوق زنان را طالبان در برنامه های شان تمثیل کنند و برای اولین گام مکاتب دخترانه را در نقاط تحت کنترول خود باز نمایند.»

هم‌زمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از کشور، شماری از اعضای مجلس حضور و مأموریت ۲۰ ساله این نیروها را در کشور، ناکام می‌دانند.

نصیر فراهی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت فراه گفت: «امریکا و متحدین اش باید این را بدانند که جنگ افغانستان آنان آغاز کرده بودند و آنان باید این جنگ را ختم کنند.»

مأمور احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت بغلان گفت: «

میرویس خادم، عضور دیگر مجلس نماینده‌گان از ولایت هلمند نیز گفت: «حکومت میتواند که از تمام افغانستان از تمامیت ارزی آن دفاع کند.»

از سوی دیگر، نگرانی‌هایی وجود دارند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، زیربناهایی و تأسیسات در پایگاه‌های این نیروها در افغانستان ساخته ویران خواهند شد و تجهیزات آنان نیز از کشور بیرون ساخته خواهند شد.

خان‌آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیتی مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «وسایط و وسایلی را که انان بجا می مانند یا ازبین میبرند یا به قیمت ناچیز به فروش می رسانندکه به کشور های همسایه انتقال می کند.»

میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «در صورتی که امریکای ها خارج می شوند این بسیار فرصت مناسب است که میدان هوایی بگرام را تبدیل شود به میدان هوایی ملکی.»

امریکا اعلام کرده‌است که تا یازدهم ماه سپتمبر نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کند، اکنون مردم انتظار دارند که جمهوریت و طالبان در فاصلۀ زمانی پنج ماه، به یک توافق صلح دست یابند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره