Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"فهرست اعضای هیئت جمهوریت در نشست ترکیه نهایی شد"

حکومت افغانستان می‌گوید که فهرست شرکت کننده‌گان هیئت جمهوریت در نشست ترکیه نهایی شده‌است.

یک مقام بلند پایه حکومت افغانستان با تایید این خبر به طلوع‌نیوز می‌گوید که انتظار می رود شمار شرکت کننده‌گان هیئت جمهوریت در نشست ترکیه پانزده تا هفده تن باشد.

شورای عالی مصالحۀ ملی نیز نهایی شدن فهرست هیئت جمهوریت را در نشست ترکیه تایید می‌کند، اما طالبان می‌گویند که برای شرکت نماینده‌گان این گروه در نشست ترکیه، نیاز است تا امریکا توافق نامۀ دوحه را عملی سازد.

در حالی که قطر، ترکیه، سازمان ملل و امریکا سرگرم راضی ساختن طالبان برای شرکت در نشست ترکیه هستند، حکومت افغانستان از نهایی شدن هیئت جمهوریت در نشست ترکیه اطمینان می دهد.

 یک مقام حکومت افغانستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که انتظار می رود شماری اعضای هیئت جمهوریت از پانزده تا هفده تن باشد و در کنار اینان یک گروه فنی هفده نفری نیز به ترکیه خواهد رفت.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحه ملی گفت:«لیست شرکت کننده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در نشست ترکیه آماده شده‌است و قرار است که در آینده نزدیک این لیست همه‌گانی شود.»

این در حالیست که زلمی خلیل‌زاد شب گذشته در بارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا در پشت درهای بسته جزییات داده‌است. 

رابرت مینندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت:«راه های حل خوب برای چالش های افغانستان وجود ندارند. پرسش های جدی ازخلیل زاد پرسیده شدند و یکی از این پرسش ها بود که پس از ۲۰ سال سرمایه گذاری جانی و مالی، ما چگونه اطمینان به دست آورده می توانیم که طالبان نمی توانند دوباره اداره حکومت را به دست بگیرند و در نهایت زمینه را برای فعالیت های هراس افگنان فارهم نشود؟.»

اما همزمان با بیرون شدن نیروهای خارجی ازکشور ایجاد یک اجماع میان سیاست گران و شهروندان کشور بسیار با اهمیت دانسته می شود.

جمعه خان همدرد، رییس اتحاد شورا های حزب اسلامی افغانستان گفت:«اجماع ملی میان افغانان به میان بیاید تا که به یک نتیجه مطلوب برسیم.»

بر بنیاد زمان از پیش تعیین شده انتظار می رود که نشست ترکیه تا چهار روز دیگر برگزار شود، اما تا اکنون کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نشستی را برای نهایی ساختن طرح جمهوریت در نشست ترکیه نیز برگزار نکرده است.

"فهرست اعضای هیئت جمهوریت در نشست ترکیه نهایی شد"

در حالی که قطر، ترکیه، سازمان ملل و امریکا سرگرم راضی ساختن طالبان برای شرکت در نشست ترکیه هستند، حکومت افغانستان از نهایی شدن هیئت جمهوریت در نشست ترکیه اطمینان می دهد.

Thumbnail

حکومت افغانستان می‌گوید که فهرست شرکت کننده‌گان هیئت جمهوریت در نشست ترکیه نهایی شده‌است.

یک مقام بلند پایه حکومت افغانستان با تایید این خبر به طلوع‌نیوز می‌گوید که انتظار می رود شمار شرکت کننده‌گان هیئت جمهوریت در نشست ترکیه پانزده تا هفده تن باشد.

شورای عالی مصالحۀ ملی نیز نهایی شدن فهرست هیئت جمهوریت را در نشست ترکیه تایید می‌کند، اما طالبان می‌گویند که برای شرکت نماینده‌گان این گروه در نشست ترکیه، نیاز است تا امریکا توافق نامۀ دوحه را عملی سازد.

در حالی که قطر، ترکیه، سازمان ملل و امریکا سرگرم راضی ساختن طالبان برای شرکت در نشست ترکیه هستند، حکومت افغانستان از نهایی شدن هیئت جمهوریت در نشست ترکیه اطمینان می دهد.

 یک مقام حکومت افغانستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که انتظار می رود شماری اعضای هیئت جمهوریت از پانزده تا هفده تن باشد و در کنار اینان یک گروه فنی هفده نفری نیز به ترکیه خواهد رفت.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحه ملی گفت:«لیست شرکت کننده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در نشست ترکیه آماده شده‌است و قرار است که در آینده نزدیک این لیست همه‌گانی شود.»

این در حالیست که زلمی خلیل‌زاد شب گذشته در بارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا در پشت درهای بسته جزییات داده‌است. 

رابرت مینندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت:«راه های حل خوب برای چالش های افغانستان وجود ندارند. پرسش های جدی ازخلیل زاد پرسیده شدند و یکی از این پرسش ها بود که پس از ۲۰ سال سرمایه گذاری جانی و مالی، ما چگونه اطمینان به دست آورده می توانیم که طالبان نمی توانند دوباره اداره حکومت را به دست بگیرند و در نهایت زمینه را برای فعالیت های هراس افگنان فارهم نشود؟.»

اما همزمان با بیرون شدن نیروهای خارجی ازکشور ایجاد یک اجماع میان سیاست گران و شهروندان کشور بسیار با اهمیت دانسته می شود.

جمعه خان همدرد، رییس اتحاد شورا های حزب اسلامی افغانستان گفت:«اجماع ملی میان افغانان به میان بیاید تا که به یک نتیجه مطلوب برسیم.»

بر بنیاد زمان از پیش تعیین شده انتظار می رود که نشست ترکیه تا چهار روز دیگر برگزار شود، اما تا اکنون کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نشستی را برای نهایی ساختن طرح جمهوریت در نشست ترکیه نیز برگزار نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره