تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ خشونت‌ها در افغانستان؛ ده‌ها طالب در نبرد با ارتش کشته شدند

در ادامۀ درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان در هفت ولایت، ازجان باختن در حدود بیست تن ازنیروهای دولتی و کشته شدن بیش ازیکصدوهشتاد طالب خبرمی رسد.

در یکی ازحمله‌های کلان، منابع امنیتی ازجان نه تن ازنیروهای ارتش در ولسوالی بغلان مرکزی واسیر شانزده سرباز دیگر خبرمی‌دهند.

درکنار بغلان، ولایت‌های هلمند، زابل، غزنی وبلخ نیز گواه درگیری‌های سنگین در بیست وچهار ساعت گذشته بودند.

ازبغلان خبر می رسد که در حملۀ دوشنبه شب طالبان بر یک پاسگاه نیروهای دولتی درمنطقه جرخشک  ولسوالی بغلان مرکزی نه سرباز ارتش جان باختند و شانزده تن دیگر اسیر شدند.

منابع امنیتی می‌گویند که دراین جنگ ده واسطه نظامیان کشور آتش گرفته‌اند وچند تانک هاموی را طالبان با خود برده‌اند.

محمد ظریف ظریف، باشنده دیگر در ولایت بغلان گفت:«ای که بتانه در برابر مخالفین یا حملات تهاجمی داشته باشند یک هماهنگی بین مسوولین ولایتی وجود نداره.»       

درهمین حال در نتیجه فرود آمدن یک گلوله برخانه یی درحومه پلخمری یک غیرنظامی جان باخت وپنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

هلمند این روزها در میان دود و آتش جنگ می سوزد و مردم نگران اوضاع بد امنیتی در این ولایت‌اند. 

نظر علی واحدی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی گفت:«لشکرگاه هرگز سقوط نخواهد کرد. شما اطمینان داشته باشید.»

در همسایگی هلمند، افزایش ناامنی در زابل نیز نگرانی‌های را برانگیخته‌است.

در کنار هلمند و زابل غزنی، فاریاب،  بغلان، ارزگان، لوگر، فراه، بدخشان، کندر و تخار ولایت‌های اند خشونت‌ها حتا به مرکزهای آنها  رسیده‌اند.

سیدظاهر مسرور، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«در اطراف شهر جنگ ها رسیده که اکثریت ولسوالی های ولایات شمال به دست طالبان است.»

احمد ایشچی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«ما متاسفانه متاسفانه آماده گی بسیار جدی در قسمت نگهداری ولایت ها نداریم.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که در این مدت یکصدوهشتادویک طالب نیز کشته شده‌اند وهشتاد وهفت طالب دیگر زخم برداشته‌اند.

فواد امان، معاون سحن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«در سه روز اخیر ای خشونت ها نسبت به هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده و در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم توانستند در ای مدت طالبان ره به شکست روبرو بسازند، تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد گردیده.»

طالبان وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را نمی پذیرند.

فرمانده‌هان نیروهای دولتی هشدارمی دهند تا زمانی که طالبان ازدست نکشند، جنگ با این گروه ادامه خواهد یافت.

ادامۀ خشونت‌ها در افغانستان؛ ده‌ها طالب در نبرد با ارتش کشته شدند

ازبغلان خبر می رسد که در حملۀ دوشنبه شب طالبان بر یک پاسگاه نیروهای دولتی درمنطقه جرخشک  ولسوالی بغلان مرکزی نه سرباز ارتش جان باختند و شانزده تن دیگر اسیر شدند.

Thumbnail

در ادامۀ درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان در هفت ولایت، ازجان باختن در حدود بیست تن ازنیروهای دولتی و کشته شدن بیش ازیکصدوهشتاد طالب خبرمی رسد.

در یکی ازحمله‌های کلان، منابع امنیتی ازجان نه تن ازنیروهای ارتش در ولسوالی بغلان مرکزی واسیر شانزده سرباز دیگر خبرمی‌دهند.

درکنار بغلان، ولایت‌های هلمند، زابل، غزنی وبلخ نیز گواه درگیری‌های سنگین در بیست وچهار ساعت گذشته بودند.

ازبغلان خبر می رسد که در حملۀ دوشنبه شب طالبان بر یک پاسگاه نیروهای دولتی درمنطقه جرخشک  ولسوالی بغلان مرکزی نه سرباز ارتش جان باختند و شانزده تن دیگر اسیر شدند.

منابع امنیتی می‌گویند که دراین جنگ ده واسطه نظامیان کشور آتش گرفته‌اند وچند تانک هاموی را طالبان با خود برده‌اند.

محمد ظریف ظریف، باشنده دیگر در ولایت بغلان گفت:«ای که بتانه در برابر مخالفین یا حملات تهاجمی داشته باشند یک هماهنگی بین مسوولین ولایتی وجود نداره.»       

درهمین حال در نتیجه فرود آمدن یک گلوله برخانه یی درحومه پلخمری یک غیرنظامی جان باخت وپنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

هلمند این روزها در میان دود و آتش جنگ می سوزد و مردم نگران اوضاع بد امنیتی در این ولایت‌اند. 

نظر علی واحدی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی گفت:«لشکرگاه هرگز سقوط نخواهد کرد. شما اطمینان داشته باشید.»

در همسایگی هلمند، افزایش ناامنی در زابل نیز نگرانی‌های را برانگیخته‌است.

در کنار هلمند و زابل غزنی، فاریاب،  بغلان، ارزگان، لوگر، فراه، بدخشان، کندر و تخار ولایت‌های اند خشونت‌ها حتا به مرکزهای آنها  رسیده‌اند.

سیدظاهر مسرور، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«در اطراف شهر جنگ ها رسیده که اکثریت ولسوالی های ولایات شمال به دست طالبان است.»

احمد ایشچی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«ما متاسفانه متاسفانه آماده گی بسیار جدی در قسمت نگهداری ولایت ها نداریم.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که در این مدت یکصدوهشتادویک طالب نیز کشته شده‌اند وهشتاد وهفت طالب دیگر زخم برداشته‌اند.

فواد امان، معاون سحن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«در سه روز اخیر ای خشونت ها نسبت به هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده و در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم توانستند در ای مدت طالبان ره به شکست روبرو بسازند، تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد گردیده.»

طالبان وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را نمی پذیرند.

فرمانده‌هان نیروهای دولتی هشدارمی دهند تا زمانی که طالبان ازدست نکشند، جنگ با این گروه ادامه خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره