تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گردهمایی در کابل و ولایات در نکوهش حمله‌های اسراییل بر فلسطین

شماری از شهروندان کشور امروز در کابل و ولایت‌های دیگر، در نکوهش حمله‌های اسراییل بر فلسطین گردهمایی‌هایی را به‌راه‌ انداختند.

از این میان گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که در یکی از این گردهمایی‌ها در کابل شرکت کرده بود، حمله‌های اسراییل را بر فلسطینان جنایت بشری دانست و سکوت کشورهای اسلامی را در برابر این حمله‌ها مایه ننگ برای جهان اسلام گفت.

او در این باره گفت: «فلسطین قلب امت اسلامی است و اسرییل یک خنجر آغشته به زهر! اگر امت اسلامی امروز از مسجد القصی دفاع نکنند فردا از کعبه هم دفاع کرده نمی‌توانند.»

حکمتیار گفت که در فلسطین، جنگ میان اسراییل و فلسطین نیست بل جنگ میان مسلمانان و استعمار غرب است.

عبدالستار خواصی، عضو رهبری حزب اسلامی نیز افزود: «شرم است، عار و ننگ است! ۵۳ کشور اسلامی اگر یک یک بیل خاک برسر اسرییل بریزند اسرییل را دفن می‌کنند.»

در بلخ و برخی از ولایت‌های دیگر کشور نیز گردهمای‌هایی برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین برگزار شدند.

عبدالحد موحد، عالم دین بیان داشت: «بعضی از کسانی استند که می‌گویند ما راچه به فلسطین! ما می‌گویم فلسطین عقیده ما است و سرزمین انبیا خیز است.»

جنگ یازده روزه میان اسراییل و پیکارجویان فلسطینی دیشب پایان یافت؛ اما کشتار غیرنظامیان فلسطینی در این جنگ با محکومیت‌های گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شده‌است.

گردهمایی در کابل و ولایات در نکوهش حمله‌های اسراییل بر فلسطین

جنگ یازده روزه میان اسراییل و پیکارجویان فلسطینی دیشب پایان یافت؛ اما کشتار غیرنظامیان فلسطینی در این جنگ با محکومیت‌های گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور امروز در کابل و ولایت‌های دیگر، در نکوهش حمله‌های اسراییل بر فلسطین گردهمایی‌هایی را به‌راه‌ انداختند.

از این میان گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که در یکی از این گردهمایی‌ها در کابل شرکت کرده بود، حمله‌های اسراییل را بر فلسطینان جنایت بشری دانست و سکوت کشورهای اسلامی را در برابر این حمله‌ها مایه ننگ برای جهان اسلام گفت.

او در این باره گفت: «فلسطین قلب امت اسلامی است و اسرییل یک خنجر آغشته به زهر! اگر امت اسلامی امروز از مسجد القصی دفاع نکنند فردا از کعبه هم دفاع کرده نمی‌توانند.»

حکمتیار گفت که در فلسطین، جنگ میان اسراییل و فلسطین نیست بل جنگ میان مسلمانان و استعمار غرب است.

عبدالستار خواصی، عضو رهبری حزب اسلامی نیز افزود: «شرم است، عار و ننگ است! ۵۳ کشور اسلامی اگر یک یک بیل خاک برسر اسرییل بریزند اسرییل را دفن می‌کنند.»

در بلخ و برخی از ولایت‌های دیگر کشور نیز گردهمای‌هایی برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین برگزار شدند.

عبدالحد موحد، عالم دین بیان داشت: «بعضی از کسانی استند که می‌گویند ما راچه به فلسطین! ما می‌گویم فلسطین عقیده ما است و سرزمین انبیا خیز است.»

جنگ یازده روزه میان اسراییل و پیکارجویان فلسطینی دیشب پایان یافت؛ اما کشتار غیرنظامیان فلسطینی در این جنگ با محکومیت‌های گسترده در سراسر جهان روبه‌رو شده‌است.

هم‌رسانی کنید