Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حضور دیپلماتیک و غیرنظامی ناتو پس از خروج از افغانستان

هم‌زمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه (۱۱ جوزا) در یک نشست خبری گفت که متحدان این سازمان به حضور غیرنظامی و دیپلماتیک خود در کابل ادامه خواهند داد و به نهادهای امنیتی افغانستان مشوره و همکاری‌ها جهت ظرفیت سازی و بلند بردن توانایی‌های آنان، ارایه خواهند کرد.

استولتنبرگ این گفته‌ها را در پایان نشست وزیران دفاع ناتو در شهر بروکسل، ابراز داشت.

در این نشست او تأکید کرد که ناتو به حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان، ادامه خواهد داد.

او افزود: "ما همچنان گزینه‌های ارایه آموزش‌های نظامی در خارج از افغانستان را که متمرکز به نیروهای عملیات‌های ویژه است، زیر نظر داریم."

در ادامه او گفت: "ما در زمینۀ چه‌گونه‌گی تمویل خدماتی که بتواند متحدان ما و جامعۀ بین‌المللی را در کابل مصون نگهدارد، کار می‌کنیم که حمایت از میدان هوایی کابل، مشمول آن است."

به‌گفتۀ او، وزیران دفاع ناتو موافقت کرده‌اند که حمایت دوامدار  از افغانستان بهترین گزینه‌است "که بر بنیاد آن، تمام ما (اعضای ناتو) می‌توانیم در تلاش‌های صلح در افغانستان، همکاری کنیم."

آقای استولتنبرگ در پاسخ به پرسشی در ارتباط به اعلام حکومت آسترالیا مبنی بر مسدود ساختن سفارتش در کابل پاسخ داد که: "ناتو در حال پایان دادن به‌مأموریت نظامی‌اش - مأموریت حمایت قاطع - در افغانستان است؛ اما به ارایۀ حمایت‌های مان ادامه و آنرا به شیوه‌های متفاوت، انجام خواهیم داد."

در ادامه او افزود: "متحدان ناتو با هم کار می‌کنند تا اطمیان حاصل کنیم که ما می‌توانیم حمایت‌ها را برای محافظت زیرساخت‌های مهم در افغانستان ارایه دهیم تا در سطح وسیع‌تر جامعۀ بین‌المللی را، حمایت کرده باشیم."

در این نشست، دبیر کل ناتو تأکید کرد که متحدان ناتو در دو دهۀ حضور شان در افغانستان در راستای ایجاد "ارتش و نیروهای امنیتی حرفه‌یی و قدرتمند که بسیار توانا ثابت شده‌اند" همکاری کرده‌اند.

او می‌افزاید که تنها راۀ حل پایدار و صلح‌آمیز برای افغانستان، داشتن گفتگوهای صلح به مالکیت و رهبری افغانان است که اینگونه آنان مسؤولیت کامل آینده شان را، به‌عهده دارند."

در همین حال، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا می‌گوید که لوید آستین، وزیر دفاع این کشور در پیوند به افغانستان و عراق در نشست وزیران دفاع ناتو سخن زده‌است و دربارۀ روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، همچنان بحث کرده‌است.

لوید آستین در این نشست، تعهد سپرده‌است که امریکا از افغانستان حمایت خواهد کرد و با ناتو از نزدیک دربارۀ تغییر "مأموریت حمایت قاطع" به دخیل شدن غیرنظامی این سازمان در افغانستان، همکاری خواهد کرد.

به‌گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع امریکا، آقای آستین تأکید کرده‌است که ایالات متحده به‌گونۀ مستحکم به شکست دادن داعش و حمایت از دولت عراق در برابر این گروه، متعهد می‌باشد.

حضور دیپلماتیک و غیرنظامی ناتو پس از خروج از افغانستان

دبیر کُل ناتو می‌گوید که وزیران دفاع این پیمان، موافقت کرده‌اند که حمایت دوامدار  از افغانستان بهترین گزینه‌است.

Thumbnail

هم‌زمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه (۱۱ جوزا) در یک نشست خبری گفت که متحدان این سازمان به حضور غیرنظامی و دیپلماتیک خود در کابل ادامه خواهند داد و به نهادهای امنیتی افغانستان مشوره و همکاری‌ها جهت ظرفیت سازی و بلند بردن توانایی‌های آنان، ارایه خواهند کرد.

استولتنبرگ این گفته‌ها را در پایان نشست وزیران دفاع ناتو در شهر بروکسل، ابراز داشت.

در این نشست او تأکید کرد که ناتو به حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان، ادامه خواهد داد.

او افزود: "ما همچنان گزینه‌های ارایه آموزش‌های نظامی در خارج از افغانستان را که متمرکز به نیروهای عملیات‌های ویژه است، زیر نظر داریم."

در ادامه او گفت: "ما در زمینۀ چه‌گونه‌گی تمویل خدماتی که بتواند متحدان ما و جامعۀ بین‌المللی را در کابل مصون نگهدارد، کار می‌کنیم که حمایت از میدان هوایی کابل، مشمول آن است."

به‌گفتۀ او، وزیران دفاع ناتو موافقت کرده‌اند که حمایت دوامدار  از افغانستان بهترین گزینه‌است "که بر بنیاد آن، تمام ما (اعضای ناتو) می‌توانیم در تلاش‌های صلح در افغانستان، همکاری کنیم."

آقای استولتنبرگ در پاسخ به پرسشی در ارتباط به اعلام حکومت آسترالیا مبنی بر مسدود ساختن سفارتش در کابل پاسخ داد که: "ناتو در حال پایان دادن به‌مأموریت نظامی‌اش - مأموریت حمایت قاطع - در افغانستان است؛ اما به ارایۀ حمایت‌های مان ادامه و آنرا به شیوه‌های متفاوت، انجام خواهیم داد."

در ادامه او افزود: "متحدان ناتو با هم کار می‌کنند تا اطمیان حاصل کنیم که ما می‌توانیم حمایت‌ها را برای محافظت زیرساخت‌های مهم در افغانستان ارایه دهیم تا در سطح وسیع‌تر جامعۀ بین‌المللی را، حمایت کرده باشیم."

در این نشست، دبیر کل ناتو تأکید کرد که متحدان ناتو در دو دهۀ حضور شان در افغانستان در راستای ایجاد "ارتش و نیروهای امنیتی حرفه‌یی و قدرتمند که بسیار توانا ثابت شده‌اند" همکاری کرده‌اند.

او می‌افزاید که تنها راۀ حل پایدار و صلح‌آمیز برای افغانستان، داشتن گفتگوهای صلح به مالکیت و رهبری افغانان است که اینگونه آنان مسؤولیت کامل آینده شان را، به‌عهده دارند."

در همین حال، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا می‌گوید که لوید آستین، وزیر دفاع این کشور در پیوند به افغانستان و عراق در نشست وزیران دفاع ناتو سخن زده‌است و دربارۀ روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، همچنان بحث کرده‌است.

لوید آستین در این نشست، تعهد سپرده‌است که امریکا از افغانستان حمایت خواهد کرد و با ناتو از نزدیک دربارۀ تغییر "مأموریت حمایت قاطع" به دخیل شدن غیرنظامی این سازمان در افغانستان، همکاری خواهد کرد.

به‌گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع امریکا، آقای آستین تأکید کرده‌است که ایالات متحده به‌گونۀ مستحکم به شکست دادن داعش و حمایت از دولت عراق در برابر این گروه، متعهد می‌باشد.

هم‌رسانی کنید