Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در کابل؛ چهار تن به‌شمول دو زن جان باختند

در ادامه انفجارها بر موترهای مسافربری، پس از چاشت امروز نیز یک موتر مسافربری نوع تونس در جاده عمومی چهار قلعۀ حوزه ششم امنیتی شهر کابل، آماج انفجار ماین قرار گرفت.

در این رویداد، چهار تن جان باختند و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

پولیس کابل می‌گوید که دو زن نیز در میان جان‌باخته‌گان این رویداد استند.

گواهان رویداد می‌گویند که ماین کارگذاری شده در این موتر هنگام نزدیک شدن یک رنجر نیروهای پولیس به این موتر، انفجار کرد.

عبدالعظیم، گواه رویداد گفت: «چندین تن از دختر خانم‌ها و کودکان نیز بودند توته‌های گوشت همه‌جا پراکنده شده بود.»

باشنده‌گان محل می‌گویند که این انفجار پس از آن رخ داد که کارمندان دولتی از محل کار شان به‌سوی خانه‌های شان می‌رفتند.

دو روز پیش نیز در دوانفجار بر دو موترکاستر شهری در غرب کابل، ده تن جان باختند  و دوازده تن دیگر زخمی شدند.

انفجار در کابل؛ چهار تن به‌شمول دو زن جان باختند

شام امروز نیز یک انفجار در منطقۀ پل سوخته در غرب شهر کابل رخ داد.

Thumbnail

در ادامه انفجارها بر موترهای مسافربری، پس از چاشت امروز نیز یک موتر مسافربری نوع تونس در جاده عمومی چهار قلعۀ حوزه ششم امنیتی شهر کابل، آماج انفجار ماین قرار گرفت.

در این رویداد، چهار تن جان باختند و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

پولیس کابل می‌گوید که دو زن نیز در میان جان‌باخته‌گان این رویداد استند.

گواهان رویداد می‌گویند که ماین کارگذاری شده در این موتر هنگام نزدیک شدن یک رنجر نیروهای پولیس به این موتر، انفجار کرد.

عبدالعظیم، گواه رویداد گفت: «چندین تن از دختر خانم‌ها و کودکان نیز بودند توته‌های گوشت همه‌جا پراکنده شده بود.»

باشنده‌گان محل می‌گویند که این انفجار پس از آن رخ داد که کارمندان دولتی از محل کار شان به‌سوی خانه‌های شان می‌رفتند.

دو روز پیش نیز در دوانفجار بر دو موترکاستر شهری در غرب کابل، ده تن جان باختند  و دوازده تن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید