Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیاسیون: اختلاف‌های داخلی وضعیت امنیتی در کشور را شکننده کرده‌اند

شماری از سیاسیون و نماینده‌گان احزاب می‌گویند که اختلاف‌های درونی میان سیاسیون باعث شده‌است که ناامنی در کشور گسترش یابد.

از این میان، عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی می‌گوید که ادامۀ این اختلاف وضعیت را به‌جایی رسانده‌است که اکنون هیچ بخش کشور امن نیست.

آقای ارغندیوال که امروز شنبه در یک نشست در کابل سخن می‌زد، از سیاست‌گران در داخل حکومت و بیرون از حکومت خواست که مردم را قربانی اختلاف‌های سیاسی شان نسازند: «به‌خاطر این ملت مظلوم که فرزندان شان شب و روز به شهادت می‌رسند، از جنگ دست بردارید و دیگر نگذارید مردم در زیر ستم اجانب و با وسیلۀ شما مورد جنایت و کشتار و خون قرار بگیرند.»

ذبیح‌الله مجددی، رییس حزب نجات ملی و مشاور رییس‌جمهور غنی نیز که در این نشست حضور داشت، گفت که شماری از سیاست‌گران در دولت به‌جای اولویت بخشی به صلح بیشتر خواهان ادامه جنگ استند و بیرون از چارچوب نظام جنگ‌افزار توزیع می‌کنند.

او هشدار داد که توزیع جنگ‌افزار، آیندۀ کشور را با خطر روبه‌رو می‌کند: «فرزندان و اطفال خود شان در جبهات جنگ کشته نمی‌شوند و فکر می‌کنند که اگر صلح بیاید دیگر ما مطرح نمی‌باشیم.»

شرکت‌کننده‌گان دیگر این نشست، از آن‌چه همه‌شمول نبودن برنامه‌ها و تصمیم‌های حکومت گفتند انتقاد کردند و تأکید کردند که نباید دست‌آوردهای بیست سال گذشته در مذاکرات صلح قربانی شوند.

مژگان مصطفوی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «خواست من از همه برداران من این است که هم‌چنان بر حمایت‌های تان از زن‌های افغانستان ادامه بدهید. زنان یک بار قرانی جنگ بودند و یک بار نشود که زن‌های افغانستان قربانی صلح شوند.»

این در حالی است که هم‌اکنون در بخش‌های در حدود ده ولایت نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارند.

سیاسیون: اختلاف‌های داخلی وضعیت امنیتی در کشور را شکننده کرده‌اند

این در حالی است که هم‌اکنون در بخش‌های در حدود ده ولایت نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

شماری از سیاسیون و نماینده‌گان احزاب می‌گویند که اختلاف‌های درونی میان سیاسیون باعث شده‌است که ناامنی در کشور گسترش یابد.

از این میان، عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی می‌گوید که ادامۀ این اختلاف وضعیت را به‌جایی رسانده‌است که اکنون هیچ بخش کشور امن نیست.

آقای ارغندیوال که امروز شنبه در یک نشست در کابل سخن می‌زد، از سیاست‌گران در داخل حکومت و بیرون از حکومت خواست که مردم را قربانی اختلاف‌های سیاسی شان نسازند: «به‌خاطر این ملت مظلوم که فرزندان شان شب و روز به شهادت می‌رسند، از جنگ دست بردارید و دیگر نگذارید مردم در زیر ستم اجانب و با وسیلۀ شما مورد جنایت و کشتار و خون قرار بگیرند.»

ذبیح‌الله مجددی، رییس حزب نجات ملی و مشاور رییس‌جمهور غنی نیز که در این نشست حضور داشت، گفت که شماری از سیاست‌گران در دولت به‌جای اولویت بخشی به صلح بیشتر خواهان ادامه جنگ استند و بیرون از چارچوب نظام جنگ‌افزار توزیع می‌کنند.

او هشدار داد که توزیع جنگ‌افزار، آیندۀ کشور را با خطر روبه‌رو می‌کند: «فرزندان و اطفال خود شان در جبهات جنگ کشته نمی‌شوند و فکر می‌کنند که اگر صلح بیاید دیگر ما مطرح نمی‌باشیم.»

شرکت‌کننده‌گان دیگر این نشست، از آن‌چه همه‌شمول نبودن برنامه‌ها و تصمیم‌های حکومت گفتند انتقاد کردند و تأکید کردند که نباید دست‌آوردهای بیست سال گذشته در مذاکرات صلح قربانی شوند.

مژگان مصطفوی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «خواست من از همه برداران من این است که هم‌چنان بر حمایت‌های تان از زن‌های افغانستان ادامه بدهید. زنان یک بار قرانی جنگ بودند و یک بار نشود که زن‌های افغانستان قربانی صلح شوند.»

این در حالی است که هم‌اکنون در بخش‌های در حدود ده ولایت نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید