Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در فرود هاوان بر خانۀ عطامحمد نور در بلخ دو تن زخمی شدند

در نتیجۀ فرود آمدن یک هاوان بر خانۀ عطا محمد نور در شهر مزار شریف دو تن زخمی شده‌اند.

سید محمد ظاهر مسرور، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس می‌گوید که این هاوان پس از چاشت امروز پنج‌شنبه هنگامی بر خانۀ آقای نور فرود آمد که نشستی در خانۀ او در جریان بود.

به‌گفتۀ او در این نشست، آقای نور و شماری از سیاست‌گران و بزرگان بلخ دربارۀ اوضاع امنیتی ولایت بلخ رأی‌زنی می‌کردند.

برخی از منابع می‌گویند که این هاوان بر موتر زرهی مربوط به علی محقق، پسر محمد محقق، برخورد کرد که در نیتجه دو تن زخمی شده‌اند.

تاکنون مشخص نیست که این هاوان از سوی چه‌کسی و یا گروهی پرتاب شده‌است. طالبان نیز در این باره تاکنون چیزی نگفته‌اند.

عطا محمد نور، اخیرأ بسیج مردمی را در برابر طالبان شکل داده‌است و عملیات‌هایی را در بلخ در برابر طالبان اجرا کرده‌است.

در فرود هاوان بر خانۀ عطامحمد نور در بلخ دو تن زخمی شدند

برخی از منابع می‌گویند که این هاوان بر موتر زرهی مربوط به علی محقق، پسر محمد محقق، برخورد کرد که در نیتجه چهار تن زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ فرود آمدن یک هاوان بر خانۀ عطا محمد نور در شهر مزار شریف دو تن زخمی شده‌اند.

سید محمد ظاهر مسرور، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس می‌گوید که این هاوان پس از چاشت امروز پنج‌شنبه هنگامی بر خانۀ آقای نور فرود آمد که نشستی در خانۀ او در جریان بود.

به‌گفتۀ او در این نشست، آقای نور و شماری از سیاست‌گران و بزرگان بلخ دربارۀ اوضاع امنیتی ولایت بلخ رأی‌زنی می‌کردند.

برخی از منابع می‌گویند که این هاوان بر موتر زرهی مربوط به علی محقق، پسر محمد محقق، برخورد کرد که در نیتجه دو تن زخمی شده‌اند.

تاکنون مشخص نیست که این هاوان از سوی چه‌کسی و یا گروهی پرتاب شده‌است. طالبان نیز در این باره تاکنون چیزی نگفته‌اند.

عطا محمد نور، اخیرأ بسیج مردمی را در برابر طالبان شکل داده‌است و عملیات‌هایی را در بلخ در برابر طالبان اجرا کرده‌است.

هم‌رسانی کنید