Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان: در توافق‌نامۀ دوحه در بارۀ حمله بر شهرها چیزی نیامده است

در حالی که مرکزهای نزدیک به ده ولایت کشور در دو ماه گذشته گواه درگیری ها بوده اند، رییس هیاتی از طالبان که به مسکو رفته است، می‌گوید که در توافق‌نامه صلح دوحه میان ایالات متحده و طالبان در باره خودداری این گروه از حمله بر شهرها چیزی نیامده است و طالبان مصمم به حمله بر مرکز های ولایت ها نیستند.

در حالی که درحومه های چندین شهر و از جمله مرکز ولایت بادغیس از سه روز به این سو جنگ جریان دارد؛ شهاب الدن دلاور، عضو رهبری طالبان می‌گوید که این گروه برای جلوگیری ازخونریزی، بر شهرها حمله نخواهند کرد.

"ما ولایات را سقوط نمی‌دهیم. فی الحال هیچ عملی را انجام نمی‌دهیم که خون افغان های ما ریخته شود."

این عضو بلند پایه رهبری طالبان می گوید که از میان ۳۹۰ ولسوالی در افغانستان، حدود ۲۵۰ ولسوالی به دست طالبان اند و این یعنی چیزی حدود ۸۰ درصد افغانستان می شود.

سهیل شاهین، عضو هیات مذاکره کننده طالبان ابراز داشت: "این ممکن نیست که از طریق جنگ به این آسانی گرفته شوند؛ اما این ها همه شان داوطلبانه به خوشی می‌آیند با امارت اسلامی یکجا می‌شوند."

نماینده‌گان طالبان علت افزایش خشونت ها و سقوط ولسوالی ها را بی پروایی حکومت به خواست های این گروه در رهایی زندانیان بیشتر شان و بیرون نشدن نام های رهبران آنان از فهرست سیاه سازمان ملل می‌دانند.

شهاب الدین دلاور افزود: "در کنفرانس گذشته از داکتر عبدالله من پرسیدم که آیا پیشنهاد ما که بر تقلیل به دست خلیلزاد داده ایم به تو رسیده است او جواب داد که پیشنهاد به ما رسیده اما من ندیدیم."

در همین حال، وزیرخارجه هند و روسیه در این نشست نگرانی های شانرا در باره اوضاع امنیتی افغانستان ابراز کرده اند.

سرگئی لاوروف، وزیرخارجه روسیه اظهار داشت: "در حالی که اقدمات نظامی در افغانستان در حال وقوع اند ، ما به جز تکرار درخواستهای مداوم خود مبنی بر آغاز روند سیاسی همه افغانان به زودترین فرصت ممکن ، هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد."

جی شنکر، زیرخارجه  هند ابراز کرد: "نکته یی که اکنون تأکید می کنیم این است که باید گواه کاهش خشونت باشیم. خشونت نمی تواند راه حلی برای وضعیت افغانستان باشد."

اعضای مذاکره کننده هیات طالبان می‌گویند که در باره نظام افغانستان و برگزاری انتخابات، در گفتگوهای میان افغانان تصمیم گرفته خواهد شد.

طالبان: در توافق‌نامۀ دوحه در بارۀ حمله بر شهرها چیزی نیامده است

نماینده‌گان طالبان علت تشدید حمله های جنگجویان این گروه در سراسر افغانستان را بی پروایی های حکومت به خواست های شان می‌دانند.

Thumbnail

در حالی که مرکزهای نزدیک به ده ولایت کشور در دو ماه گذشته گواه درگیری ها بوده اند، رییس هیاتی از طالبان که به مسکو رفته است، می‌گوید که در توافق‌نامه صلح دوحه میان ایالات متحده و طالبان در باره خودداری این گروه از حمله بر شهرها چیزی نیامده است و طالبان مصمم به حمله بر مرکز های ولایت ها نیستند.

در حالی که درحومه های چندین شهر و از جمله مرکز ولایت بادغیس از سه روز به این سو جنگ جریان دارد؛ شهاب الدن دلاور، عضو رهبری طالبان می‌گوید که این گروه برای جلوگیری ازخونریزی، بر شهرها حمله نخواهند کرد.

"ما ولایات را سقوط نمی‌دهیم. فی الحال هیچ عملی را انجام نمی‌دهیم که خون افغان های ما ریخته شود."

این عضو بلند پایه رهبری طالبان می گوید که از میان ۳۹۰ ولسوالی در افغانستان، حدود ۲۵۰ ولسوالی به دست طالبان اند و این یعنی چیزی حدود ۸۰ درصد افغانستان می شود.

سهیل شاهین، عضو هیات مذاکره کننده طالبان ابراز داشت: "این ممکن نیست که از طریق جنگ به این آسانی گرفته شوند؛ اما این ها همه شان داوطلبانه به خوشی می‌آیند با امارت اسلامی یکجا می‌شوند."

نماینده‌گان طالبان علت افزایش خشونت ها و سقوط ولسوالی ها را بی پروایی حکومت به خواست های این گروه در رهایی زندانیان بیشتر شان و بیرون نشدن نام های رهبران آنان از فهرست سیاه سازمان ملل می‌دانند.

شهاب الدین دلاور افزود: "در کنفرانس گذشته از داکتر عبدالله من پرسیدم که آیا پیشنهاد ما که بر تقلیل به دست خلیلزاد داده ایم به تو رسیده است او جواب داد که پیشنهاد به ما رسیده اما من ندیدیم."

در همین حال، وزیرخارجه هند و روسیه در این نشست نگرانی های شانرا در باره اوضاع امنیتی افغانستان ابراز کرده اند.

سرگئی لاوروف، وزیرخارجه روسیه اظهار داشت: "در حالی که اقدمات نظامی در افغانستان در حال وقوع اند ، ما به جز تکرار درخواستهای مداوم خود مبنی بر آغاز روند سیاسی همه افغانان به زودترین فرصت ممکن ، هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد."

جی شنکر، زیرخارجه  هند ابراز کرد: "نکته یی که اکنون تأکید می کنیم این است که باید گواه کاهش خشونت باشیم. خشونت نمی تواند راه حلی برای وضعیت افغانستان باشد."

اعضای مذاکره کننده هیات طالبان می‌گویند که در باره نظام افغانستان و برگزاری انتخابات، در گفتگوهای میان افغانان تصمیم گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید