Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"اختلاف سیاسی باعث جلوگیری‌ از معرفی مراد به‌حیث والی دایکندی شد"

مرادعلی مراد که قرار بود امروز چهارشنبه به‌عنوان والی تازۀ دایکندی معرفی شود، هواپیمای حامل او از هوا برگشتانده شد.

علی‌اکبر جمشیدی، نمایندۀ مردم دایکندی که آقای مراد را همراهی می‌کرد، می‌گوید که هواپیمای حامل آنان، از آسمان دایکندی برگشتانده شد.

آقای جمشیدی می‌افزاید که در جریان پرواز به آن‌ها خبر داده شد که آقای مراد به سمت دیگری گماشته شده‌است: «مشخص شد که متأسفانه نوع انارشی که در رأس حکومت وجود دارد سبب همین مسله شده‌است.»

مراد علی مراد دو روز پیش در یک حکم رییس‌جمهور به‌عنوان والی دایکندی معرفی شده بود.

در حالی که ریاست‌جمهوری و ارگانهای محل حاضر به گفتگو در این باره نیستند، شماری از سیاست‌گران کشور، وجود همچو اختلاف‌های سیاسی را از علت‌های اساسی تشدید بحران در کشور می‌دانند. اما منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که به‌علت اختلاف‌های برخی از سیاست‌گران با تصمیم رییس‌جمهور، آقای مراد نتوانست کارش را همچون والی دایکندی آغاز کند.

این در حالی است که روز گذشته عبدالله عبدالله، یکی از علت‌های بحران را در کشور اختلاف‌های سیاست گران گفت: «اختلاف‌های ما بالای روحیه عسکر ما تاثیر دارد.»
 
شماری از سیاست‌گران نیز از آن‌چه پیامدهای بد اختلاف‌های سیاسی در حکومت می‌گویند هشدار می‌دهند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان بیان داشت: «همین چهره‌هایی که معامله گر استند که یک روز دندان نشان می‌دهند به حکومت و یک روز در ارگ بالا سر نشسته می‌باشند، همین‌ها را هرچه امتیاز است برای شان بدهند و مردم را نجات بدهند.»

در حالی که هنوز سیاست‌گران کشور در داخل در صلح و در امور حکومت‌داری به اجماع نرسیده‌اند، وزارت خارجه کشور از تلاش‌های حکومت برای ایجاد اجماع منطقه‌یی و جهانی سخن می‌زند.

نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکارهای شانگهای امروز در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد و قرار است به زودی، نشست سران این کشورها نیز برگزار شود.

"اختلاف سیاسی باعث جلوگیری‌ از معرفی مراد به‌حیث والی دایکندی شد"

مراد علی مراد دو روز پیش در یک حکم رییس‌جمهور به‌عنوان والی دایکندی معرفی شده بود.

تصویر بندانگشتی

مرادعلی مراد که قرار بود امروز چهارشنبه به‌عنوان والی تازۀ دایکندی معرفی شود، هواپیمای حامل او از هوا برگشتانده شد.

علی‌اکبر جمشیدی، نمایندۀ مردم دایکندی که آقای مراد را همراهی می‌کرد، می‌گوید که هواپیمای حامل آنان، از آسمان دایکندی برگشتانده شد.

آقای جمشیدی می‌افزاید که در جریان پرواز به آن‌ها خبر داده شد که آقای مراد به سمت دیگری گماشته شده‌است: «مشخص شد که متأسفانه نوع انارشی که در رأس حکومت وجود دارد سبب همین مسله شده‌است.»

مراد علی مراد دو روز پیش در یک حکم رییس‌جمهور به‌عنوان والی دایکندی معرفی شده بود.

در حالی که ریاست‌جمهوری و ارگانهای محل حاضر به گفتگو در این باره نیستند، شماری از سیاست‌گران کشور، وجود همچو اختلاف‌های سیاسی را از علت‌های اساسی تشدید بحران در کشور می‌دانند. اما منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که به‌علت اختلاف‌های برخی از سیاست‌گران با تصمیم رییس‌جمهور، آقای مراد نتوانست کارش را همچون والی دایکندی آغاز کند.

این در حالی است که روز گذشته عبدالله عبدالله، یکی از علت‌های بحران را در کشور اختلاف‌های سیاست گران گفت: «اختلاف‌های ما بالای روحیه عسکر ما تاثیر دارد.»
 
شماری از سیاست‌گران نیز از آن‌چه پیامدهای بد اختلاف‌های سیاسی در حکومت می‌گویند هشدار می‌دهند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان بیان داشت: «همین چهره‌هایی که معامله گر استند که یک روز دندان نشان می‌دهند به حکومت و یک روز در ارگ بالا سر نشسته می‌باشند، همین‌ها را هرچه امتیاز است برای شان بدهند و مردم را نجات بدهند.»

در حالی که هنوز سیاست‌گران کشور در داخل در صلح و در امور حکومت‌داری به اجماع نرسیده‌اند، وزارت خارجه کشور از تلاش‌های حکومت برای ایجاد اجماع منطقه‌یی و جهانی سخن می‌زند.

نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکارهای شانگهای امروز در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد و قرار است به زودی، نشست سران این کشورها نیز برگزار شود.

هم‌رسانی کنید