Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: طالبان با القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارند

رییس‌جمهور غنی می‌گوید طالبان با گروه‌های هراس‌افگن چون القاعده، لشکر طیبه و جیش محمد رابطه عمیق دارند و می‌خواهند افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان مبدل شود.

آقای غنی که امروز از قول‌اردوی عملیات‌های خاص کماندو دیدار می‌کرد، تأکید کرد که دولت و ملت افغانستان هیچ‌گاه این اجازه را نخواهد داد که افغانستان باردیگر پناه‌گاه هراس‌افگنان شود.

رییس‌جمهور غنی به نیروهای کماندو اطمینان داده‌است که هرگونه حمایتی که آنان در مبارزه طالبان و دیگر گروه‌ها نیاز داشته باشند، فراهم می‌شود: «منشای اراده ما حفاظت از افغانستان، آزادی، برابری و دستآوردهای بیست سال گذشته است، اما نیت دشمن سیاه است و شما به دشمن ثابت کنید که آرمانش را به گور ببرد.»

آقای غنی هم‌چنین گفته‌است که اکنون مالکیت آب افغانستان از خود افغانستان است و به‌همین دلیل دشمنان افغانستان با توطیه در تلاش انتقام گیری اند: «که آب و موقعیت استراتیژیک از خود ما شده است، به همین دلیل دشمنان در توطئه اند و می خواهند با جنگ از ما انتقام بگیرند.»

رییس‌جمهور باردیگر تأکید کرده‌است که از نیروهای امنیتی استفادۀ نادرست نخواهد شد و به این کار اجازه نخواهد داد.

آقای غنی در بخش دیگر از سخنانش در این قول‌اردو، گفته‌است که حکومت افغانستان ارادۀ برقرای صلح را دارد: «دشمن باید این را بداند که هیچگاه تسلیم نخواهیم شد.»

غنی: طالبان با القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارند

بربنیاد توافقی که طالبان با امریکا در دوحه امضاءکردند، این گروه باید تمام روابط شان را با گروه‌های هراس‌افگن از جمله القاعده قطع کنند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی می‌گوید طالبان با گروه‌های هراس‌افگن چون القاعده، لشکر طیبه و جیش محمد رابطه عمیق دارند و می‌خواهند افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان مبدل شود.

آقای غنی که امروز از قول‌اردوی عملیات‌های خاص کماندو دیدار می‌کرد، تأکید کرد که دولت و ملت افغانستان هیچ‌گاه این اجازه را نخواهد داد که افغانستان باردیگر پناه‌گاه هراس‌افگنان شود.

رییس‌جمهور غنی به نیروهای کماندو اطمینان داده‌است که هرگونه حمایتی که آنان در مبارزه طالبان و دیگر گروه‌ها نیاز داشته باشند، فراهم می‌شود: «منشای اراده ما حفاظت از افغانستان، آزادی، برابری و دستآوردهای بیست سال گذشته است، اما نیت دشمن سیاه است و شما به دشمن ثابت کنید که آرمانش را به گور ببرد.»

آقای غنی هم‌چنین گفته‌است که اکنون مالکیت آب افغانستان از خود افغانستان است و به‌همین دلیل دشمنان افغانستان با توطیه در تلاش انتقام گیری اند: «که آب و موقعیت استراتیژیک از خود ما شده است، به همین دلیل دشمنان در توطئه اند و می خواهند با جنگ از ما انتقام بگیرند.»

رییس‌جمهور باردیگر تأکید کرده‌است که از نیروهای امنیتی استفادۀ نادرست نخواهد شد و به این کار اجازه نخواهد داد.

آقای غنی در بخش دیگر از سخنانش در این قول‌اردو، گفته‌است که حکومت افغانستان ارادۀ برقرای صلح را دارد: «دشمن باید این را بداند که هیچگاه تسلیم نخواهیم شد.»

هم‌رسانی کنید