Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: حمله‌های طالبان بر شهر هرات عقب زده شدند

مقام‌های محلی هرات امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ اسد) می‌گویند که شب گذشته هفت حملۀ کلان طالبان در چهار حوزۀ شهر هرات، عقب زده شده‌اند.

نبردها در شهر هرات وارد نهمین روز شده‌است.

عبدالصبور قانع، والی هرات می‌گوید که طالبان نیمه‌های شب گذشته در هفت بخش حوزه‌های دوم، سوم، دهم و یازدهم شهر هرات حمله‌های گروهی راه اندازی کردند، اما از سوی نیروهای امنیتی این حمله‌های شان، عقب زده شده‌اند.

او افزود که در این حمله‌های طالبان، سه تن از نیروهای امنیتی به‌شمول وحید احمد کوهستانی، آمر حوزۀ دهم پولیس شهر هرات، جان باخته‌اند.

تاکنون از شمار قربانیان افراد ملکی و نیروهای مردمی در جریان حمله‌های شب گذشته، جزئیاتی در دست نیست.

در همین حال، آقای قانع می‌گوید که در حمله‌های هوایی و عملیات زمینی نیروهای امنیتی شب گذشته، بیش از ۱۰۰ طالب مسلح کشته شده‌اند و ده‌ها تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ مقام‌های نظامی، بیشتر این طالبان هنگام وارد شدن به شهر هرات، آماج حمله‌های هوایی قرار گرفته‌اند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

روز گذشته، محمد اسماعیل‌خان که رهبری نیروهای مردمی را در خط نخست نبرد در غرب شهر هرات به‌عهده دارد، گفت که جنگ شهر هرات از سوی پاکستان رهبری می‌شود.

او از باشنده‌گان هرات می‌خواهد که در برابر تجاوز آشکار پاکستان قیام عمومی کنند: "به صراحت می‌گویم که جنگ شهر هرات جنگ میان پاکستان و افغانستان است. این جنگ طالب نیست و طالبان ابزار است. همانطوری که مردم افغانستان اسارت امریکا، روسیه و دیگر ابرقدرت‌ها را قبول نکردند؛ اسارت پاکستان را هم قبول نکنند."

روز گذشته، مقام‌های شفاخانۀ حوزه‌یی هرات گفتند که بر بنیاد آمارهای آنان، در ۲۴ساعت گذشته پانزده غیرنظامی و سه نظامی در نبردهای شهر هرات زخمی شده‌اند و دو تن از اعضای جبهه مقاومت مردمی جان باخته‌اند.

مقام‌ها: حمله‌های طالبان بر شهر هرات عقب زده شدند

مقام ها تأیید می‌کنند که سه تن از نیروهای امنیتی به‌شمول وحید احمد کوهستانی، آمر حوزۀ دهم پولیس شهر هرات در این حمله‌ها، جان باخته‌اند.

Thumbnail

مقام‌های محلی هرات امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ اسد) می‌گویند که شب گذشته هفت حملۀ کلان طالبان در چهار حوزۀ شهر هرات، عقب زده شده‌اند.

نبردها در شهر هرات وارد نهمین روز شده‌است.

عبدالصبور قانع، والی هرات می‌گوید که طالبان نیمه‌های شب گذشته در هفت بخش حوزه‌های دوم، سوم، دهم و یازدهم شهر هرات حمله‌های گروهی راه اندازی کردند، اما از سوی نیروهای امنیتی این حمله‌های شان، عقب زده شده‌اند.

او افزود که در این حمله‌های طالبان، سه تن از نیروهای امنیتی به‌شمول وحید احمد کوهستانی، آمر حوزۀ دهم پولیس شهر هرات، جان باخته‌اند.

تاکنون از شمار قربانیان افراد ملکی و نیروهای مردمی در جریان حمله‌های شب گذشته، جزئیاتی در دست نیست.

در همین حال، آقای قانع می‌گوید که در حمله‌های هوایی و عملیات زمینی نیروهای امنیتی شب گذشته، بیش از ۱۰۰ طالب مسلح کشته شده‌اند و ده‌ها تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ مقام‌های نظامی، بیشتر این طالبان هنگام وارد شدن به شهر هرات، آماج حمله‌های هوایی قرار گرفته‌اند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

روز گذشته، محمد اسماعیل‌خان که رهبری نیروهای مردمی را در خط نخست نبرد در غرب شهر هرات به‌عهده دارد، گفت که جنگ شهر هرات از سوی پاکستان رهبری می‌شود.

او از باشنده‌گان هرات می‌خواهد که در برابر تجاوز آشکار پاکستان قیام عمومی کنند: "به صراحت می‌گویم که جنگ شهر هرات جنگ میان پاکستان و افغانستان است. این جنگ طالب نیست و طالبان ابزار است. همانطوری که مردم افغانستان اسارت امریکا، روسیه و دیگر ابرقدرت‌ها را قبول نکردند؛ اسارت پاکستان را هم قبول نکنند."

روز گذشته، مقام‌های شفاخانۀ حوزه‌یی هرات گفتند که بر بنیاد آمارهای آنان، در ۲۴ساعت گذشته پانزده غیرنظامی و سه نظامی در نبردهای شهر هرات زخمی شده‌اند و دو تن از اعضای جبهه مقاومت مردمی جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید